SKAUCI EUROPY

 

CZUWAJ!!!

 

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego

„Zawisza”

Federacja Skautingu Europejskiego

 

W Grybowskiej parafii Skauci Europy działają od 2010 roku. Naszym duszpasterzem jest ks. Wiesław Biedroń, Szczepowym jest druh Artur Hat, a kadrę wychowawczą stanowią druh Krzysztof Rogula i druhna Izabela Grzywa. Obecnie działają 3 zastępy męskie (Lis, Orzeł i Wilk) oraz 3 zastępy żeńskie (Sarna, Sowa i Wiewiórka).

Skauci Europy to:

 •   Ruch wychowawczy dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat, prowadzony przez kadrę wychowawczą, którą stanowią młodzi w wieku 18-26 lat i więcej wraz z udziałem dorosłych oraz rodziców, którzy pomagają młodym stworzyć wielki świat młodzieńczej przygody.
 •   Ruch skautowy opierający się na pedagogice Baden-Powella (1907).
 •   Ruch skautingu katolickiego, stworzony w Belgii i Francji przez Ojca Jakuba Sevin, jezuitę, na podstawie Baden-Powella (1920).
 •   Ruch jednoczący młodych z różnych krajów Europy, mający te same oznaczenia, prawo, mundury, teksty podstawowe, pedagogikę, powołany przez młodych Niemców, katolików i protestantów w 1956 r. w Kolonii.
 •   Ruch czerpiący z bogatej tradycji przedwojennego harcerstwa polskiego, reprezentowanego przez takie postaci jak Stanisław Siedlaczek, ks. Kazimierz Lutosławski, Andrzej Małkowski i inni.
 •   Ruch dostarczający każdemu młodemu człowiekowi możliwości osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach: zdrowie i sprawność fizyczna, zmysł praktyczny, kształcenie charakteru, zmysł służby, życie religijne.
 •   Skauci Europy dzielą się na trzy gałęzie: wilczki (8-12 lat), harcerki i harcerze (12-17 lat), przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat).
 •   Skauci Europy to ruch uczący przez działanie.
 •   Skauci Europy to ruch istniejący w 20 krajach Europy, skupiający organizacje katolickie, protestanckie i prawosławne.
 •   Skauci Europy to ruch, w którym kultywuje się miłość do Ojczyzny wraz z miłością do innych narodów, tak właściwą duchowi chrześcijaństwa.
 •   Organizacje katolickie cieszą się statusem prywatnego stowarzyszenia wiernych prawa pontyfikalnego, nadanego przez Stolicę Świętą w 2003 r.
 •   W Polsce Skauci Europy (Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego) są uznani przez Konferencję Episkopatu Polski.
 •   Skauci Europy współpracują ściśle z pozostałymi organizacjami harcerskimi w Polsce (ZHP, ZHR, SH), podejmując wspólne inicjatywy i służby przy różnych okazjach (np. uroczystości państwowe, Dzień Papieski). Wspólnie wszystkie organizacje harcerskie są tradycyjnie obejmowane honorowym patronatem przez Prezydenta RP.
 •   Na gruncie międzynarodowym Skauci Europy są organizacją pozarządową biorącą aktywny udział w inicjatywach społeczeństwa obywatelskiego, mając status doradczy przy Radzie Europy, zabierając głos w sprawach młodzieży, rodziny i wychowania.
 •   W Polsce Skauci Europy posiadają status Organizacji Pożytku Publicznego, które można wspierać 1% podatku.
 •   Skauci Europy organizują międzynarodowe zloty skautowe Eurojam (Chateauroux - Francja 1984; Viterbo - Włochy 1994; Żelazko - Polska 2003; Francja 2014) oraz wielkie wędrówki przewodniczek i wędrowników Euromoot (Słowacja - Polska 2007).

Jeśli szukasz prawdziwych przygód i niezapomnianych wrażeń, chcesz dobrze spędzić czas i jednocześnie czegoś się nauczyć dołącz do nas!

Więcej informacji na nasz temat możesz znaleźć na stronie:

www.krakow.skauci-europy.pl/

Zasłużeni

Dzisiaj jest

czwartek,
18 lipca 2024

(200. dzień roku)

Święta

Czwartek, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Szymona z Lipnicy, prezb.

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
17283

Zegar