Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas jest najmniejszą jednostką organizacyjną Caritas Ogólnopolskiej i Caritas Diecezjalnej. Nawiązując do przedwojennej, bardzo bogatej tradycji, oraz działalności niejako w ukryciu za czasów komunistycznych Caritas Polska, jako organizacja odrodziła się na początku lata 90- tych. Wtedy też bardzo szybko zaczęły powstawać Caritas Diecezjalna oraz Parafialne Oddziały Caritas, dzisiaj zwane Zespołami. W naszej diecezji tradycja Caritas przekracza już 75 lat. W diecezji istnieje ponad 300 parafialnych Zespołów Caritas, w tym oczywiście w naszej parafii. W ostatnich kilkunastu latach pojawiły się także Szkolne Kola Caritas, które w liczbie czterech prężnie działają rownież w naszej parafii. Ostatnio powstały w diecezji nawet Przedszkolne Koła Caritas.

Szczególną rolę w animacji dzieła charytatywnego w parafii, także wtedy, gdy Caritas oficjalnie nie istniała odegrali wolontariusze m.in. Pan Józef Gruca, P. Maria Rzemińska, P. Ś.P Katarzyna Kmak, P. Stanisław Mucha.

Nasz Parafialny Zespół Caritas, który z rożnych powodów liczył kilku członków rozwinął się zdecydowanie przy końcu roku 2010, jako jeden z cennych owoców przeprowadzonych wówczas misji parafialnych. Dzisiaj Zespół liczy ok. 16-17 wolontariuszek. Przewodniczącą zespołu jest p. mgr Wiesława Łukasik.

Opiekunem duchowym zespołu jest od początku Ks. Proboszcz, obecnie Ks. prałat  Ryszard Sorota.

Członkowie oddziału spotykają sie, co miesiąc na zebraniach formacyjno – organizacyjnych. Najczęściej obejmuje ono omówienie kolejnego tematu przygotowanego przez centralę Caritas, omówienie bieżącej działalności oraz dyskusję i wolne wnioski. Najważniejsze, oprócz spotkań comiesięcznych, działania Parafialnej Caritas, to :

·        Organizacja świątecznych akcji zbiórki i dystrybucji żywności

·        Doraźna pomoc potrzebującym

·        Rozeznawanie w terenie sytuacji wymagających pomocy

·        Odwiedziny chorych w domach , szczególnie na święta Bożego Narodzenia,

·        Wysyłanie chorym życzeń na Święta Wielkanocne,

·        Odwiedziny chorych w miejscowym ZOL Caritas oraz DPS Biała Niżna

·        Udział w dekanalnych i diecezjalnych Dniach skupienia

·        Prowadzenie modlitw okolicznościowych w bazylice

·        Organizowanie akcji doraźnych np. „Na codzienne zakupy” czy „Chlebki Miłosierdzia”.

·        Współpraca z innymi grupami parafialnymi.

 

W roku 2019, w miesiącu maju liczna delegacja naszego zespołu wzięła udział w diecezjalnym spotkaniu w Ciężkowicach, w sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego. 

Zasłużeni

Dzisiaj jest

czwartek,
18 lipca 2024

(200. dzień roku)

Święta

Czwartek, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Szymona z Lipnicy, prezb.

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
12700

Zegar