Muzeum Parafialne w Grybowie zaprasza na wystawę jubileuszową pt. „Domus mea domus orationis”

Muzeum Parafialne w Grybowie

zaprasza na wystawę jubileuszową

pt. „Domus mea domus orationis”

(dom mój ma być domem modlitwy).

 

Wystawa zorganizowana z okazji 100-lecia poświęcenia grybowskiego kościoła i 10-lecia nadania naszej świątyni tytułu Bazyliki  Mniejszej.

Otwarcie wystawy -  30 września (piątek) br. o godz. 16.30 w budynku Muzeum Parafialnego w Grybowie.

Wystawa będzie czynna do

końca listopada we wtorki i soboty w godz. 10.00 – 12.00.

Zwiedzane grup w innym terminie  po uprzednim, zgłoszeniu

Tel.  18 445 01 66 lub na plebanii Tel. 18 445 02 62

 

Muzeum Parafialne

Grybowskie Muzeum Parafialne

Grybowskie Muzeum Parafialne

       Muzeum Parafialne mieści  się w budynku starej, modrzewiowej plebani z 1699 roku, którą wybudował ówczesny proboszcz - ks. Andrzej Ziebrowski. Zbiory muzealne zapoczątkowane zostały  w latach 30-tych  przez ks. Jana Solaka / zm. 27 X 1961r./ - proboszcza parafii i rozwijane przez jego następcę - ks. Adama Kaźmierczyka / zm.14 I 2004r./ . Dziś jest   to okazały zbiór  rzeźb, obrazów, mebli, tkanin, dokumentów, ksiąg i zdjęć. Wszystkie pochodzą m. in. z zasobów parafialnych, dawnych kościołów,  synagog i okolicznych cerkwi, skąd na skutek zawieruchy wojennej  trafiły na grybowską  plebanię,  przekazane przez popów i rabinów. Sporo  eksponatów podarowały osoby prywatne, jak choćby rodzina grybowskich fotografów Studnickich  / fotograficzne negatywy szklane/, rodzina Paszków - właścicieli browaru /meble/ oraz księża-rodacy /pamiątki prymicyjne, książki, obrazy, fotografie/.

         Do najcenniejszych skarbów grybowskiego  muzeum należą: gotyckie obrazy: „Św. Zofia z trzema córkami” /1450/, „Rodzina Matki Boskiej” z XV / XVI w. , dwa trójkątne wizerunki proroków Zachariasza i Daniela, będące zwieńczeniem szafiastego ołtarza rzeźbionego przez szkołę krakowsko - sądecką w połowie  XV w., olejny obraz św. Sebastiana –będący  wierną kopią obrazu włoskiego malarza Guida Reniego z XVIII w.,  ołtarzowy obraz św. Katarzyny z XVIII w., późnobarokowy obraz „Męczeństwo św. Andrzeja”, drewniane epitafium Jadwigi i Marcina Lichoniów z 1644r., osiemnastowieczna rzeźba św. Jana Nepomucena.

Cennym zabytkiem grybowskiej parafii była też rzeźba Madonny z Dzieciątkiem, którą uwiecznił w swym szkicowniku Stanisław  Wyspiański  ewidencjonujący zabytki Sądecczyzny. Rzeźba ta obecnie znajduje się w Muzeum Erazma Ciołka w Krakowie, a w grybowskim muzeum można zobaczyć jej fotografie i kopię szkicu Wyspiańskiego.

         W zbiorach muzealnych jest też prezentowana różnorodna stylowo i tematycznie rzeźba ludowa  oraz obrazy miejscowych artystów - prymitywistów.

        W gablotach zobaczyć można naczynia liturgiczne, pieczęcie parafialne, dawne  przedmioty codziennego użytku, dokumenty i monety z różnych stron świata.

       Muzeum posiada także  fotografie dawnego Grybowa oraz cenny księgozbiór tekstów liturgicznych, religijnych i muzycznych.      

Zabytkiem odległej przeszłości są dwa kafle piecowe z 1699 r., pergamin królewski z podpisem Augusta II Mocnego z 1724r. i lanca kozacka z 1920 roku.

      Znaczną część zbiorów stanowią ikony z łemkowskich cerkwi: najstarsze pochodzą z XVIII w. /św. Jerzy, św. Michał, Chrystus Pantokrator, Matka Boska z Dzieciątkiem/. Cerkiewny zbiór dopełniają ewangeliarze drukowane w XVII i XVIII w. z  pięknie  zdobionymi oprawami .

         Wystawę urozmaicają judaica – lichtarze pochodzące z domów żydowskich Grybowa, 200-letni zwój Tory z grybowskiej synagogi, tałesy,  tefiliny,  mezuzy i inne przedmioty kultu religii żydowskiej.

          X Edycja Dni Dziedzictwa Kulturowego w 2008r. objęła swym patronatem również grybowskie Muzeum Parafialne. Urządzono wtedy stałą ekspozycję: „Święci Wschodu i Zachodu”, która do dziś cieszy się dużym zainteresowaniem .

         Muzeum Parafialne jest odwiedzane przez turystów indywidualnych, grupy wycieczkowe, młodzież szkolną i studencką.

         Pamiątkowa Księga Wpisów, założona  w latach 60-tych XX w. i prowadzona nadal, potwierdza obecność ludzi z całej Polski i świata. Teksty w różnych językach - tak jak i polskie wpisy - oddają niekłamany zachwyt, zaskoczenie, zainteresowanie i podziękowania za możliwość obejrzenia bogatych zbiorów i  życzliwe oraz fachowe  przyjęcie przez oprowadzających.

Adnotacje gości dotyczą także okolicznościowych wystaw, które organizowane były w Muzeum  Parafialnym.

Tak więc z okazji patriotycznych rocznic eksponowaliśmy zasoby  fotograficzne na wystawach: „Grybów w latach II Rzeczpospolitej” i „Grybów w starej fotografii”. W roku kapłańskim biograficzną wystawą przypomnieliśmy sylwetkę  ks. bpa Karola Pękali  -  pochodzącego z Grybowa wybitnego organizatora pomocy charytatywnej i animatora ruchu „Caritas”. Pokazaliśmy także społeczności grybowskiej twórczość  miejscowych artystów tak profesjonalnych (Ludwik Lizoń) jak i amatorów (m. in. Zenon  Tabor, Anna Sędzik, Barbara i Gabriela Gomułka, Aleksander Zubek ), urządzając im wystawy malarstwa, rzeźby, fotografii,  czy metaloplastyki.

     Zbiory naszego muzeum to źródło materiałów dotyczących historii miasta i parafii. Korzystają z niego uczniowie, którym organizujemy lekcje muzealne i konkursy, studenci, a nawet historycy sztuki,  piszący i publikujący swe prace. Tym właśnie sposobem, z bogatej korespondencji ks. J. Solaka ze Zdzisławem Mączeńskim /architektem warszawskim,  projektantem grybowskiego kościoła parafialnego, profesorem Politechniki Warszawskiej i członkiem PAN/ oraz z  fotografii i zapisów kronikarskich  będących własnością muzeum, powstała obszerna publikacja historyka sztuki - Józefa Skrabskiego pt.„Kościoły Grybowa”.

     W  prace  muzeum  zaangażowane jest grono ludzi: sympatyków, wolontariuszy, młodzieży licealnej, fachowców, urzędników, księży, którzy bezinteresownie włączają się i pomagają organizować kulturalne przedsięwzięcia .

      Koszty organizowanych wystaw i wydatki związane z utrzymaniem Muzeum  pokrywane są z dobrowolnych datków ofiarowanych przez  zwiedzających. Natomiast ciężar kompleksowego  remontu  oraz bieżącego utrzymania całości obiektu  ponosi  gospodarz  - dziekan dekanatu grybowskiego i proboszcz parafii- ks. Prałat mgr  Ryszard Sorota.

Jego to staraniem wymieniona została  więźba  dachowa   budynku muzeum , pokryto dach tytanową blachą, ocieplono i otynkowano ściany, pomalowano pomieszczenia, urządzono sanitariaty. Ksiądz  Proboszcz zadbał także o renowację zabytkowych mebli, ornatów, niektórych  obrazów, ikon cerkiewnych i naczyń liturgicznych.

Muzeum stale ubogaca się o nowe eksponaty, które  ofiarują życzliwi darczyńcy. Chętnie też prezentujemy prace plastyczne artystów tak profesjonalnych, jak i amatorów, którzy chcą zaprezentować szerszej publiczności owoce swego talentu. Zapraszamy do współpracy!  

Społeczny kustosz muzeum- mgr Maria Filipowicz-Solarz.  

Muzeum Parafialne czynne jest od wiosny do jesieni we wtorki i soboty w godz. 10.00 – 12.00.

Grupy wycieczkowe w innych terminach przyjmowane są po wcześniejszym zgłoszeniu.

Telefon do kustosza :  18 445 01 66   lub na parafię : 18 445 02 62.

 

MUZEUM PARAFIALNE NIECZYNNE JEST W MIESIĄCACH ZIMOWYCH .

Zasłużeni

Dzisiaj jest

piątek,
14 czerwca 2024

(166. dzień roku)

Święta

Piątek, X Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męcz.

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
28680

Zegar