SAKRAMENTY ŚWIĘTE

 

 CHRZEST

 

> Sakramentu Chrztu udzielamy uroczyście na Mszy świętej w każdą niedzielę o godzinie 1230

> Katecheza przygotowująca do Chrztu odbywa się w każdy piątek (za wyjątkeim pierwszego piatku miesiąca) po Mszy wieczornej w kościele. Na tę katechezę powinni przyjść rodzice dziecka, oraz rodzice chrzestni. Po katechezie są wypisywane zaświadczenia dla tych, którzy będą chrzestnym w innych parafiach.

> Chrzestni muszą być wierzącymi oraz praktykującymi katolikami. Wykluczone jest ich niemoralne życie, albo życie w konkubinacie lub związku niesakramentalnym. Chrzestni powinni również przystąpić do sakramentu pokuty oraz Komunii św. Chrzestni, którzy są spoza naszej parafii powinni przynieść zaświadczenie ze swojej kancelarii parafialnej o tym, że może być chrzestnym. 

> Sam Chrzest zgłaszamy wcześniej w kancelarii parafialnej w godzi- nach jej pracy przynosząc odpowiednie dokumenty tj: odpis aktu urodzenia z USC, oraz dane osobowe rodziców i chrzestnych (zaś- wiadczenie że mogą być chrzestnymi). 

> Zapisywać dzieci do chrztu mają obowiązek oboje rodzice, albo jedno z rodziców (a nie np. babcia czy sąsiadka). 

> Jeżeli rodzice dziecka mieszkają na terenie innej parafii to można zapisać dziecko do chrztu, ale za pisemną zgodą Ks. Proboszcza parafii, w której mieszkają rodzice. 

> Pamiątką chrztu jest świeca i biała szata. Na szacie powinno się wyszyć imię dziecka i datę Chrztu św. 

> Przy wyborze imienia kierujmy się imionami świętych oraz bło- gosławionych Kościoła.


 

  BIERZMOWANIE

 

Sakrament Bierzmowania jest zwykle udzielany w naszej parafii mło- dzieży gimnazjalnej z klas III, po uprzednim przygotowaniu, które trwa od pierwszej klasy szkoły gimnazjalnej. Besposrednie przygotowanie do przyjęcia sakramentu przypada na okres klasy III gimnazjum. Spotkania formacyjne dla kandydatów i ich rodziców odbywają się w Domu Duszpasterskim lub w kościele parafialnym. Z uzasadnionych przyczyn katecheta może nie dopuścić kandydata do Sakramentu Bierzmowania, lub odłożyć Bierzmowanie na czas późniejszy.
 

EUCHARYSTIA

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Przygotowanie do pierwszej spowiedzi oraz przyjęcia Pierwszej Komunii Świetej odbywa się w klasie II Szkoły Podstawowej. Szczegółowych informacji udziela ksiądz katecheta uczący w danej szkole.


POKUTA

Więcej informacji znajdziesztutaj.
 

 NAMASZCZENIE CHORYCH

 

Tego Sakramentu udzielamy podczas Nabożeństw dla chorych,  które organizowane jest:

 

> około 11 lutego,

> w czasie rekolekcji wielkopostnych,

> przed wakacjami,

> we wrześniu,

> przed Bożym Narodzeniem

 

Wtedy też odwiedzamy chorych zgłoszonych w domach.

 

Na przyjście kapłana prosimy przygotować: biały obrus, postawić krzyż na stole, wodę święconą oraz zapalić świece.

 

Do chorych będących w niebezpieczeństwie śmierci udajemy się o każdej porze.

 

Według przepisów prawa kanonicznego Sakramentu Namaszczenia Chorych udzielamy ludziom ciężko chorym, oraz będącym w podesz- łym wieku. Można go przyjmować wielokrotnie w różnych chorobach, jednak nie należy go nadużywać. Tzn. jeśli ktoś codziennie uczęszcza do kościoła, nie powinien przyjmować tego Sakramentu na Nabożeństwach dla chorych! Serdecznie prosimy, aby wszystkich chorych zgłaszać w zapowiedzianych dniach. Będzie nam wtedy łatwiej zaplanować dojazd do chorych. Prosimy także, aby chorym umożliwić przybycie do kościoła.

 

Pogrzeb

> Zgłaszając pogrzeb do kancelarii parafialnej należy przynieść ze sobą akt zgonu zmarłego z USC.

> Nasz udział w pogrzebie niech będzie wyrazem wiary w życie wieczne. Dlatego podczas konduktu żałobnego starajmy się modlić oraz śpiewać, a nie tylko być widzami. Nie rozmawiajmy w czasie prowadzenia ciała do kościoła, jak również w czasie odprowadzania na cmentarz.

> Rodzina zmarłego niech przystąpi przed pogrzebem do Spowiedzi św. W czasie każdego pogrzebu w konfesjonale jest kapłan - szczególnie dla tych którzy przyjeżdżają z daleka.

> Starajmy się wszyscy na pogrzebie przystąpić do Komunii św. oraz ofiarować Ją za zmarłego.

> Wielu z Was, (a przyjmuje się ten zwyczaj coraz powszechniej) zamawia Msze święte za zmarłych. To piękny gest pamięci i pomocy zmarłym.

> W czasie procesji na cmentarz niech część wiernych idzie przed trumną, a rodzina i krewni za trumną. Tym sposobem wszyscy będziemy słyszeć księdza i wspólnie się modlić.

> Po zakończeniu modlitw na cmentarzu prosimy, w miarę swoich możliwości, o odwiezienie księdza.
 

 MAŁŻEŃSTWO

 

 

> Narzeczeni muszą wcześniej ukończyć katechizację przedmałżeńską.

> Zamiar zawarcia małżeństwa zgłaszamy na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu w godzinach pracy kancelarii parafialnej, lub po uprzednim umówieniu się. Jest to wystarczający czas na wygłoszenie zapowiedzi, udział w dniu skupienia dla narzeczonych, oraz drugie spotkanie w kancelarii.

> Dzień skupienia dla narzeczonych jest w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 14 w Domu Duszpasterskim.

> Narzeczeni zgłaszają się także do USC, aby otrzymać odpowiednie dokumenty konieczne do zawarcia ślubu konkordatowego, albowiem ślub kościelny jest również zanotowany w USC i dopiero wtedy pociąga za sobą skutki cywilno – prawne. 

> Narzeczeni, dwukrotnie przystępują do Spowiedzi św. Pierwsza spowiedź powinna być spowiedzią generalną z całego życia wkrótce po wizycie w kancelarii. Drugą spowiedź najlepiej odprawić na kilka dni przed planowanym ślubem.

> Przyjęcia weselne starajmy się urządzać raczej skromnie. W końcu nie to jest najważniejsze. Małżonkom, którzy urządzają wesele bez alkoholu ks. Biskup udziela specjalnego błogosławieństwa.

> Pamiętajmy o rocznicach ślubu. Starajmy się przeżyć je w sposób religijny (Spowiedź, Msza św., i Komunia św.)

 

Do kancelarii parafialnej na rozmowy przedmałżeńskie należy przynieść:

I. Spotkanie w Kancelarii Parafialnej:

   (Trzy miesiące przed planowaną datą ślubu): 

     1. Dowody osobiste

     2. Świadectwa chrztu (jeśli ktoś był chrzczony poza parafią) 

     3. Rok I Komunii Św. 

     4. Świadectwo z ostatniej klasy szkoły podstawowej 

     5. Świadectwo z ostatniej klasy Gimnazjum 

     6. Świadectwo z ostatniej klasy szkoły średniej 

     7. Świadectwa ukończenia Kursu przedmałżeńskiego

II. Spotkanie w Kancelarii Parafialnej: 

   (Nie później niż dwa tygodnie przed datą ślubu): 

     1. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach

     2. potwierdzenie spotkania w Poradni Rodzinnej

     3. potwierdzenie udziału w Dniu Skupienia 

     4. Zaświadczenia z USC (3 egzemplarze) 

     5. Nazwiska świadków i dokładne adresy 

     6. Kartki od Spowiedzi - w dniu ślubu

 

III. Poradnia Rodzinna dla Narzeczonych: 

   I spotkanie: w 1 i 3 poniedziałek miesiąca o godz. 1800

   II spotkanie: w każdą środę o godz. 1700 (po wczesniejszym uzgodniueniu)

   III spotkanie: w każdy piątek o godz. 1700(po wczesniejszym uzgodniueniu)

 

Ofiara na rzecz Poradni Rodzinnej wynosi 20 zł. 

 

Dzień skupienia dla narzeczonych:

W każdą 1-szą Niedzielę miesiąca o godz. 1400 w Domu Duszpasterskim

  (nie trzeba wcześniej rezerwować miejsca)

 

Spotkania dla małżonków w poradni rodzinnej 

Dom Duszpasterski

 2-ga niedziela miesiąca w godz. 730- 930
 

 KAPŁAŃSTWO


 

"Jeśli kto chce iść za Mną, niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje" 

Jeżeli w swym sercu słyszysz głos Bożego powołania...

Jeżeli chcesz poświęcić swoje życie, aby służyć Kościołowi, głosząc Dobrą Nowinę w naszej diecezji i na całym świecie...

Nie zwlekaj! Skontaktuj się z Twoim Księdzem Katechetą lub Księdzem Proboszczem!.

 

Zasłużeni

Dzisiaj jest

piątek,
14 czerwca 2024

(166. dzień roku)

Święta

Piątek, X Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męcz.

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
84778

Zegar