Kościół św. Bernardyna

Kościół św. Bernardyna (początek XX wieku)

   Kościół ten, stojący niegdyś po wschodniej stronie miasta, w są- siedztwie starej plebani, nie istnieje od czterdziestu kilku lat. Spłonął 17 stycznia 1945 roku podczas wypierania z Grybowa przez Rosjan wojsk niemieckich. Miejsce na którym znajdował się niegdyś, znaczy obecnie niski murek z kamienia łamanego stanowiący jakby obrys jego ścian.     

   Kościół wzniesiony został w roku 1455 za sprawą niejakiego Braniriusa. Jego powstanie wiązało się z początkowym okresem roz- powszechniania się na terenie Małopolski kultu św. Bernardyna, założyciela zakonu Bernardynów. Był to obiekt drewniany, z drzewa modrzewiowego, o konstrukcji zrębowej, z kwadratową niemą nawą ze ściętymi narożnikami oraz trójbocznie zakończone prezbiterium. Miał szalowane ściany i wysoki czterospadowy dach, nad którym wznosiła się niewielka wieżyczka na sygnaturkę.

   Przy zachodniej, ścianie znajdowała się niewielka drewniana przy- budówka nakryta dachem siodłowym, mieszcząca przedsionek, z któ- rego wejście wprowadzało do nawy. W nawie głównej elementem kompozycyjnym był okrąg z wizerunkiem Chrystusa przedstawionego w pół postaci, a wykonany w stylu bizantyjsko-ruskim. W końcu XIX wieku deski z owym malowidłem przeniesione zostały do kruchty zachodniej. Kościół św. Bernardyna wyposażony był zupełnie przyz- woicie. Niestety ogień pożaru, który unicestwił go, strawił też wszystkie niemal znajdujące się w nim zabytki malarstwa i rzeźby. Zdołano uratować tylko niektóre z nich, między innymi dwa malowane na des- kach obrazy z przedstawieniami św. Zofii i św. Anny oraz dwa trójkątne szczyty ołtarzowe z wizerunkami proroków Daniela i Zachariasza. 

Kościół św. Bernardyna (jego fundamenty, lato 2005)

Zasłużeni

Dzisiaj jest

środa,
22 maja 2024

(143. dzień roku)

Święta

Środa, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Rity z Cascia, zakonnicy

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
12564

Zegar