Odpust ku czci św. Piotra i Pawła

Kaplica na Podjaworzu

     Kościółek drewniany, z niewielką wieżyczką na dachu i dużą wieżą na przedzie - kryty blachą, wybudowany w roku 1945, natomiast wykończony w roku 1965. Katarzyna i Piotr Gurbowie, mieszkający na Podjaworzu, ofiarowali w roku 1940 - 8 morgów ziemi i trochę lasu parafii Grybów z tym zastrzeżeniem, że na granicy trzech parafii: Gry- bów, Ptaszkowa, Kąclowa zostanie wybudowany niewielki kościółek, gdzie będzie odprawiana Msza św. w każdą niedzielę i każde święta.

     Patronami tego kościółka zostali św. Piotr i św. Paweł (odpust 29 czerwca). Już w czasie wojny w uroczystość św. Piotra i Pawła budo- wano każdego roku na tym placu kościelnym tymczasowy ołtarz oraz odprawiano Mszę św.

     Kościółek na Podjaworzu został zaprojektowany przez inż. Zdzisława Mączeńskiego, prof. Politechniki Warszawskiej (on też pro- jektował kościół parafialny w Grybowie). Tuż po ostatniej wojnie wyko- nano fundamenty pod ten drewniany kościółek i postawiono na nich przerobiony nieco drewniany barak (przetransportowany z Pustkowa koło Dębicy. Dorobiono do niego beczkowe sklepienie i pokryto go blachą. Na dachu umieszczono małą wieżyczkę.

     W roku 1965 dobudowano prezbiterium, dwie zakrystie, przedsionek i drewnianą wieżę wysoką na 17 metrów - w oparciu o szkice sporzą- dzone przez inż. Mączeńskiego. Główny ołtarz w tym kościółku pocho- dzi z dawnego kościoła parafialnego w Grybowie (przedstawia Świętego Piotra Apostoła). Ołtarze boczne typowo ludowe, zostały zaprojekto- wane przez inż. Witolda Popławskiego w Krakowa i wykonane w roku 1986. W tym też roku ogrodzono plac kościelny ładnym drewnianym płotem i nakryto go gontami. Wokół posadzono modrzewie i świerki.

 

Porządek nabożeństw:

w każdą niedzielę: 08:00

Sztandar Bazyliki

Dzisiaj jest

poniedziałek,
01 czerwca 2020

(153. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, IX Tydzień zwykły
Rok A, II
Święto Najśw. Maryi Panny Matki Kościoła

Zegar

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
16510