Odpust ku czci św. Piotra i Pawła

Kaplica na Podjaworzu

     Kościółek drewniany, z niewielką wieżyczką na dachu i dużą wieżą na przedzie - kryty blachą, wybudowany w roku 1945, natomiast wykończony w roku 1965. Katarzyna i Piotr Gurbowie, mieszkający na Podjaworzu, ofiarowali w roku 1940 - 8 morgów ziemi i trochę lasu parafii Grybów z tym zastrzeżeniem, że na granicy trzech parafii: Gry- bów, Ptaszkowa, Kąclowa zostanie wybudowany niewielki kościółek, gdzie będzie odprawiana Msza św. w każdą niedzielę i każde święta.

     Patronami tego kościółka zostali św. Piotr i św. Paweł (odpust 29 czerwca). Już w czasie wojny w uroczystość św. Piotra i Pawła budo- wano każdego roku na tym placu kościelnym tymczasowy ołtarz oraz odprawiano Mszę św.

     Kościółek na Podjaworzu został zaprojektowany przez inż. Zdzisława Mączeńskiego, prof. Politechniki Warszawskiej (on też pro- jektował kościół parafialny w Grybowie). Tuż po ostatniej wojnie wyko- nano fundamenty pod ten drewniany kościółek i postawiono na nich przerobiony nieco drewniany barak (przetransportowany z Pustkowa koło Dębicy. Dorobiono do niego beczkowe sklepienie i pokryto go blachą. Na dachu umieszczono małą wieżyczkę.

     W roku 1965 dobudowano prezbiterium, dwie zakrystie, przedsionek i drewnianą wieżę wysoką na 17 metrów - w oparciu o szkice sporzą- dzone przez inż. Mączeńskiego. Główny ołtarz w tym kościółku pocho- dzi z dawnego kościoła parafialnego w Grybowie (przedstawia Świętego Piotra Apostoła). Ołtarze boczne typowo ludowe, zostały zaprojekto- wane przez inż. Witolda Popławskiego w Krakowa i wykonane w roku 1986. W tym też roku ogrodzono plac kościelny ładnym drewnianym płotem i nakryto go gontami. Wokół posadzono modrzewie i świerki.

 

Porządek nabożeństw:

w każdą niedzielę: 08:00

Zasłużeni

Dzisiaj jest

czwartek,
18 lipca 2024

(200. dzień roku)

Święta

Czwartek, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Szymona z Lipnicy, prezb.

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
23245

Zegar