POAK w Grybowie uczcił z okazji Dnia Matki swoją Matkę Przedziwną, Panią Grybowską wspierając Misje

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej z Kręgami Domowego Kościoła i grupą muzykujących mam i młodzieży z naszej parafii,  z okazji Dnia Matki przygotował koncert ku czci naszej ukochanej Matki Przedziwnej,  Pani Grybowskiej.

To już czwarty raz spotykamy się z takiej okazji przed obrazem naszej najukochańszej Matki i dziękujemy za wszystkie otrzymane łaski oraz zawierzamy się Jej macierzyńskiej opiece. W tym roku nasz koncert został połączony ze zbiórką pieniędzy na Misje. Chcieliśmy z okazji 100 rocznicy urodzin naszego Wielkiego Rodaka Jana Pawła II ufundować stypendia dla dzieci z Ameryki Południowej, a dokładnie z Peru, gdzie już 17 rok w parafii Iscozacin ( czyt. Iskozasin) pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela posługuje nasz rodak ksiądz Antoni Lichoń. To taki żywy pomnik dla Największego z nas. Parafianie, a szczególnie mamy bardzo hojnie włączyły się w to dzieło.

Scenariusz jak co roku przygotowała prezes POAK Barbara, która z Asią  również członkinią AK poprowadziła ten modlitewno- dziękczynny  koncert czytając stosowne rozważania i wiersze, które były przeplatane pięknymi Maryjnymi pieśniami w wykonaniu członków Domowego Kościoła, muzykujących mam i młodzieży. Włączyliśmy się również w liturgię i oprawę Maszy św.

 

Sekretarz POAK

Wiesław Machaczek

Zdjęcia

Oliwia Machaczek

PODZIĘKOWANIA:

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się w organizacje koncertu oraz w zbiórkę pieniędzy.

Jako POAK dziękujemy z całego serca Kręgom Domowego Kościoła, utalentowanym mamom i młodzieży za piękny śpiew wielbiący Boga i naszą ukochaną Matkę Maryję. Bez Nich, nic by się nie udało.

Dziękujemy  Panom Marianowi Bergańskiemu i Stanisławowi Migaczowi za  zapewnienie i

czuwanie nad odpowiednim nagłośnieniem.

Dziękujemy Lucynie Tymbarskiej i Annie Radzik.

Wszystko na chwałę Bogu i Matce Najświętszej

Dzień Matki

Powrót

POAK w Grybowie uczcił swojego Patrona

 i Wielkiego Rodaka.

Setna rocznica Urodzin Świętego Jana Pawła II

Z okazji setnej rocznicy Urodzin Świętego Jana Pawła II Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przygotował wystawę okolicznościową, na której przypomniał pontyfikat Świętego. Ponadto zainspirował dzieci z całej parafii wraz z księdzem katechetą  Damianem do włączenia się w zaproponowaną akcję pt. ,, 100 serduszek od dzieci  na 100- lecie Urodzin Świętego JP II”. Bardzo duża liczba dzieci, bp aż 138 przedszkolnych i z klas I-III pozytywnie odpowiedziała na naszą propozycję. Z zebranych serduszek przygotowaliśmy dla Solenizanta dekorację przy ołtarzu.  Ponadto wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży i ich opiekunem ks. Tomaszem zaproponowaliśmy młodzieży i osobom dorosłym, kapłanom i siostrom zakonnym włączenie się w akcję pt. ,, Grybowscy parafianie u Ojca Świętego Jana Pawła II”. Ogromna ilość parafian przysłała swoje zdjęcia z Ojcem Świętym wraz z krótkim komentarzem. Link http://www.grybow.parafia.info.pl/?p=main&what=236. Cały materiał stanowi pewnego rodzaju dokument i pamiątkę z Jubileuszu. Chcemy również wydać uzyskany materiał w formie broszurki.

Kochany Ojcze Święty, dziękujemy za słowa z początku Twojego pontyfikatu skierowane do nas wszystkich:  ,,Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”

 Życie pokazało, jak prorockie były, i nadal są te słowa. Źródłem pokoju na świecie, pokoju w ludzkich sercach nie jest braterstwo na płaszczyźnie czysto-ludzkiej, ale Chrystus i Jego obecność!

Króluj nam Chryste!

Podziękowania:

Szczególne dla ks. Tomasza Rokosza za wgrywanie materiału z Ojcem Świętym na stronę parafii oaz dla:

-księdza Damiana za inspirowanie  dzieci do wykonywania serduszek,

- Pani  Wiesławy Lewandowskiej-Kmak za bezinteresowne wykonanie napisów na wystawę,

- Mirosławy Grybel za pomoc w przygotowaniu wystawy,

-dla Urzędu Miasta za wypożyczenie tablic,

-dla wszystkich dzieci i dorosłych, którzy pozytywnie odpowiedzieli na nasze zaproszenie do wzięcia udziału w  zaproponowanych akcjach w związku ze 100 –leciem Urodzin Świętego JP II.

W imieniu organizatorów

Prezes POAK

Barbara Machaczek

Zdjęcia- Oliwka Machaczek

100 - lecie urodzin św. Jana Pawła II

Powrót

Pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie

Ks. Prałat Proboszcz poprowadził w tym roku pierwsze Nabożeństwo Fatimskie. Przewodniczył Mszy św., oraz wygłosił słowo Boże. Nabożeństwo miało innych charakter niż dotychczas ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną. Pomimo kiepskiej pogody przybyło dużo wiernych. Cześć z nich z poświęceniem uczestniczyła na zewnątrz Bazyliki. Miejmy nadzieję, że następne nabożeństwo będzie odbędzie się z procesją fatimską i przy udziale parafian szczelnei wypełniających Bazylikę.

Postęp prac w kaplicy na Podjaworzu. Cyklinowanie podłogi, podestów na ławki oraz niewidoczne, ukończone ocieplenie podłogi od ziemi specjalną pianką.

Owoc prac w Kaplicy na Zagórzu. Nowe ramy obrazu, balustrada, przebudowany chór, powstający podest z siedzeniami

WIELKI PIĄTEK

WIELKI CZWARTEK

Koncert Chóru Akademickiego Politechniki Warszawskiej

W dniu 16.02.2020 na Mszy św. o godz. 9. 30 w naszej bazylice gościliśmy zacnych gości z Warszawy. Artyści  swoim pięknym śpiewem ubogacili liturgię Mszy św. Po zakończonej Mszy wykonali jeszcze kilka utworów religijnych dawnych i nowych. Parafianie z wielkim podziwem i zachwytem wysłuchali repertuaru, który wykonali artyści.  

POAK w Grybowie  odwiedza swoich chorych i samotnych

w ZOL ,,Caritas”

 z okazji Światowego Dnia Chorego

 

,, Tak jak Ojciec dał Syna z miłości,

Syn oddał siebie z tej samej miłości,

Podobnie i my możemy miłować innych tak,

Jak Bóg nas umiłował”

Papież Franciszk

 

Już powoli staje się tradycją, że  POAK w Grybowie  odwiedza chorych i samotnych w ZOL ,, Caritas”,  także z okazji Światowego Dnia Chorego. Jest to dla nas tak bardzo ważne, gdyż do odwiedzin ludzi chorych i samotnych zapraszamy ,, Niepubliczne Przedszkole Parafialne  imienia  Świętych Dzieci Fatimskich”, które bardzo chętnie włącza się w to dzieło. Tak było i tym razem. Dzieci wraz ze swoimi Paniami  i POAK przygotowały upominki  oraz przepyszne pączki.

Spotkanie rozpoczęliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia, którą poprowadził  Ksiądz Prałat Proboszcz w intencji wszystkich Pensjonariuszy tego domu. Po modlitwie Prezes POAK i Dyrektor przedszkola mgr Marta Wojtarowicz podziękowały tym wszystkim, którzy na co dzień służą chorym, tj. Księdzu Dyrektorowi Prałatowi Pawłowi Bobrowskiemu, całemu zespołowi medycznemu, zespołowi pielęgniarek na czele z  mgr Elżbietą  Matułą, Kapłanom posługującym chorym z obecnym wśród nas Księdzem Prałatem Proboszczem Ryszardem Sorotą oraz wszystkim pracownikom ZOL ,,Caritas”.  Następnie odwiedzaliśmy chorych w salach. Towarzyszył nam Ksiądz Proboszcz, pani dyrektor przedszkola i zespół wokalno-  muzyczny, który grą i  pięknym śpiewem ubogacił te odwiedziny.

Jak zawsze czas spędzony wśród ludzi chorych, cierpiących, samotnych jest dla nas wszystkich czasem  ubogacenia duchowego, refleksji nad własnym życiem oraz poczucia Wspólnoty

Prezes POAK

Barbara Machaczek

POAK w ZOL w Grybowie

Powrót

Parafialna Pielgrzymka do Ziemi Świętej

W dniach 25.01.-01.02.2020 odbywała się parafialna pielgrzymka do Ziemi Świętej. Grupę w większości stanowili parafianie z Grybowa, przy udziale osób z dekanatu grybowskiego i nie tylko. Pielgrzymi nawiedzili miejsca związane z życiem i nauczaniem Jezusa Chrystusa, między innymi Nazaret, Ain Karem, Betlejem, Kanę Galilejską, Betanię, Jerycho, Górę Tabor, Górę Ośmiu Błogosławieństw, Kafarnaum, Górę Karmel, pustynię Judzką, Jezioro Galilejskie oraz wiele innych miejsc naznaczonych Bożym planem zbawienia. Szczególne miejsce w programie pielgrzymki stanowiła Jerozolima, a w niej miejsca związane z Misterium Paschalnym - męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa - Wieczernik, Ogrody Getsemani, Bazylika Agonii Jezusa, Via Dolorosa, Bazylika Bożego Grobu, Golgota.Przewodnikiem po tych miejscach był ks. dr Robert Głuchowski, profesor naszego Seminarium Duchownego. Swoją osobowością, spokojem, poczuciem humoru, niezwykłą wiedzą i doświadczeniem bardzo owocnie przybliżył pielgrzymom historię biblijną i znaczenie w historii zbawienia tych świętych miejsc. Wszyscy pielgrzymi byli bardzo zadowoleni Jego sposobem oprowadzania. Ufamy, że to niezwykłe i bardzo cenne doświadczenie wiary, które było udziałem prawie 60 osób zaowocuje w codziennym życiu i pomoże w lepszym poznawaniu Jezusa Chrystusa i w lekturze Pisma Świętego.  

POAK w Grybowie organizatorem III Parafialnego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Księdza Prałata Proboszcza

Czas ferii zimowych, to ten czas, kiedy nie wszystkie dzieci korzystają z wypoczynku. Nasz Parafialny Oddział już po raz trzeci zorganizował wraz z Księdzem Tomaszem Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Księdza Prałata Proboszcza Ryszarda Soroty, naszego Asystenta Kościelnego. Przyświeca nam zawsze ten sam cel, by dzieci i młodzież nie wysiadywały ciągle przed telewizorem i komputerem. Chcemy  i organizujemy dla nich czynny wypoczynek połączony ze zdrową  rywalizacją sportową. Między rozgrywkami dzieci mogą korzystać z różnych gier stolikowych, a przede wszystkim są ze sobą, rozmawiają  i tworzą Wspólnotę.

Każdy dzień rozgrywek rozpoczynamy modlitwą, którą inicjuje Kapłan. W każdym dniu mamy dla dzieci przygotowane niespodzianki w postaci różnorodnych łakoci. Na zakończenie już tradycyjnie przygotowujemy dla wszystkich uczestników i ludzi zaangażowanych w organizację turnieju grilla.

W tym roku Puchr wywalczył sobie, już po raz drugi Szymon Główczyk, uczeń klasy VIII.  Serdecznie gratulujemy.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w jakikolwiek sposób w to dzieło

A wszystko na chwałę Panu i ku pożytkowi bliźniego.

Króluj nam Chryste!

 

Prezes

Barbara Machaczek

Podziękowanie:

Ksiądz Prałat Proboszcz- fundator pucharu i dyplomów

Ks. Tomasz- współorganizator

Iwona i Janusz Góra

Spóldzielnia Handlowo- Produkcyjna ,, Składnica”

,,Hitpol „- Pan Sebastian Pacho

Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ,,Laskopol”-Państwo Halina i Roman Dudek

Dionizego Poręby- Zakład Masarski w Grybowie

Barbara Świgut i Barbara Krok- ciasto

Zespół Szkół Zawodowych- wypożyczenie stołów

Pan Bogusław Borusiewicz- przewóz stołów

Sędziowie- Krzysztof Chronowski, Jarosław Bochenek i Wiesław Machaczek

Serdecznie dziękujemy

Organizatorzy

Turniej tenisa stołowego

Powrót

Z kolędą w ZOL

Powrót

Hej kolęda, kolęda…

 

            Do grupy  muzykujących osób z naszej parafii dołączył się Parafialny Oddział Akcji Katolickiej i w tym roku odwiedził z kolędą ZOL ,, Caritas” w Grybowie.

Odwiedziny przypadły w uroczystość Objawienia Pańskiego, w którym to dniu Trzej Królowie przybyli do stajenki, by pokłonić się nowonarodzonej Dziecinie. Myśmy idąc śladami Mędrców ze Wschodu odwiedzili  ludzi starszych, chorych, samotnych, by w nich zobaczyć Bożą Dziecinę położoną na sianie w ubogiej stajence. Kolędowanie rozpoczęliśmy wspólną modlitwą w kaplicy tego domu wraz z pensjonariuszami poruszającymi się o własnych siłach i na wózkach. Odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia zawierzając Bożej Opatrzności wszystkich mieszkańców ZOL, personel medyczny, dyrektora placówki ks. Pawła Bobrowskiego i Kapłanów na co dzień  posługujących chorym,  prosiliśmy , by ten Nowy Rok obfitował dla nas wszystkich w Boże łaski, zdrowie i wszelką pomyślność.

Następnie odwiedzaliśmy sale, w których leżą chorzy przykuci do łóżka, chorzy w śpiączce i śpiewaliśmy kolędy o Bożym narodzeniu oraz rozdawaliśmy drobne prezenty przygotowane przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.

Były to dla nas wszystkich bardzo wzruszające chwile. W niejednym oku pojawiła się łza i  to zarówno u mieszkańców tego domu jak i u nas odwiedzających.  Czas  spędzony w tym miejscu uświadomił nam jeszcze bardziej, że nasz Bóg jest Miłością.

Na chwałę Panu i ku pożytkowi bliźniego

Prezes POAK

Barbara Machaczek

Orszak Trzech Króli 2020r.

Powrót

Od czterech już lat Grybów dołączył do licznego grona miast gdzie organizuje się orszak Trzech Króli. Tym razem przy pięknej pogodzie zgromadziła na Rynku rekordowa liczba uczestników, którzy po powitaniu barwnego korowodu i dialogu z Piłatem ze śpiewem kolęd udali się do Parku gdzie z kolei w nowej muszli koncertowej zostały odprawione właściwe dialogi związane z pokłonem Mędrców. Pod przewodnictwem zespołu zebrani wykonali także kilka kolęd. Na zakończenie P. Burmistrz miasta i Ks. prałat Proboszcz podziękowali organizatorom i uczestnikom za udział i świadectwo wiary oraz przywiązanie do tradycji.

Puellae Orantes w grybowskiej bazylice

Powrót

Niejako na dobre rozpoczęcie nowego 2020 roku w naszej bazylice w dniu 4.01.2010 o godz. 15.30 odbył się we współpracy z Urzędem Miasta Grybowa i p. burmistrzem uroczysty koncert kolęd i pastorałek w opracowaniu na chór dziewczęcy, a wykonany przez bardzo znany i utytułowany zespół „Puellae Orantes” z Tarnowa z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego. Dyrektorem i dyrygentem tego zespołu jest już od 35 lat Ks. Prałat Władysław Pachota, a niejako menedżerem i kierownikiem artystycznym jest P. Alicja Topor. Zespól wykonał kilka bardzo znanych kolęd w bardzo ciekawej aranżacji oraz kilka pastorałek, w tym także mniej znane. Zgromadzeni licznie słuchacze z uwaga wysłuchali repertuaru, niekiedy śpiewając wraz wykonawcami, a cały koncert nagrodzono gromkimi brawami.

Posłanie Kolędników misyjnych

Powrót

W dniu 26.12.2019 miało miejsce pełne radości i entuzjazmu wiary wydarzenie. Ponad 30 grup kolędników misyjnych ze szkół z  Grybowa, Siołkowej i Białej Wyżnej zostało uroczyście posłanych przez ks. Proboszcza. Dokonało się to na Mszy św. o godz. 11 00. Mszy św. Przewodniczył ks. Piotr Dymiński a koncelebrowali ją Ks. Prałat Józef Góra oraz ks. Damian Pitwor. Wydarzenie nie odbyło by się gdyby nie trud i praca katechetów: Pani Agnieszki Hotloś, Ewy Kornakiewicz, Ks. Janusza Szpilowskiego, Ks. Damiana Pitwora, ks. Janusza Mąki i ks. Tomasza Rokosza.  W tym roku, zresztą jak w ubiegłym, dzieci bardzo chętnie zgłaszały się by kolędować dla swoich rówieśników w krajach misyjnych. Cieszy nas fakt, że jeden z projektów, który wspierają  kolędnicy dotyczy budowy szkoły w Peru prowadzonej przez naszego rodaka ks. Antoniego Lichonia. Serdecznie dziękujemy rodzicom kolędników, którzy wyrazili zgodę i przygotowali swoje pociechy do kolędowania. 

Wigilia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Grybowie

 

Święta Bożego Narodzenia to wspaniały czas radości z nadejścia Zbawiciela. Znaczącym punktem w naszej tradycji jest Wigilia, dlatego jako wspólnota KSM-u zorganizowaliśmy takie spotkanie pełne radości, życzeń, modlitwy, rozmów i jedzenia. Na naszej Wigilii mieliśmy okazję gościć wspaniałego gościa, jakim jest ksiądz prałat proboszcz Ryszard Sorota, który razem z nami celebrował to wydarzenie oraz miał okazje zobaczyć rozwój naszej grupy. Swoją obecnością zaszczycił nas także ks. Piotr Dymiński i kleryk Kuba, który był także uczestnikiem naszej grupy. Pamiętajmy, że święta to wspaniała możliwość odpoczęcia od zgiełku dnia codziennego, czas na spotkanie z rodziną i Jezusem, który jak co roku od dwóch tysięcy lat przychodzi, aby spotkać swoje dzieci. Pragniemy życzyć wszystkim spojonych i radosnych świąt oraz błogosławieństwa Bożego na nadchodzący nowy rok...

 

Więcej na naszej stronie facebooka... 

https://www.facebook.com/334614736735049/posts/1161945827335265/?d=n

 

 

 

 

 

Bal św. Andrzeja w naszym Przedszkolu Parafialnym

Powrót

Odpust ku czci św. Katarzyny i błogosławieństwo nowych lektorów

Powrót

POAK w Grybowie- wszystko dla Boga i Ojczyzny

Z okazji Święta Niepodległości Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zorganizował w bazylice, już po raz czwarty adorację modlitewno-patriotyczną. Tym razem do współpracy zaprosiliśmy dzieci i młodzież z naszej parafii. Adorację poprowadziliśmy w środę przed Nowenną. Scenariusz przygotowała prezes naszego oddziału Barbara Machaczek, która wraz z Asią Sędzik, naszą członkinią  poprowadziła tę modlitwę, którą rozpoczęliśmy od wspólnego zaśpiewania  pieśni ,, Nie rzuci, ziemi skąd nasz ród”. Następnie uwielbiliśmy Boga i podziękowaliśmy za odzyskaną wolność. Kolejnym punktem była prezentacja ,, Drogi do wolności”. Przepiękne pieśni między innymi ,, Ojczyzno ma, tyle razy we krwi skąpana”,
,, Biały krzyż” zaśpiewała licealistka Gabrysia Motyka. Natomiast dzieci z przedszkola i klas pierwszych wyrecytowały wiersz Władysława Bełzy ,, Kto Ty jesteś” oraz zaśpiewały piosenkę ,,Jesteśmy Polką i Polakiem” do prezentacji przygotowanej z ich własnych  prac plastycznych. Adorację zakończyliśmy zawierzeniem Bogu całej naszej parafii, Ojczyzny, również tej lokalnej z władzą Samorządową i całego Kościoła w Polsce. Na zakończenie Gabrysia zaśpiewała  pieśń ,, Dokąd idziesz Polsko”, a  wszyscy zebrani  Parafianie  ,, Boże coś Polskę.

Był to dla nas wszystkich piękny czas wspólnoty modlitewnej i lekcja historii.

Serdeczne podziękowania dla Księdza Janusza Szpilowskiego i Pana Mariana Bergańskiego za pomoc w obsłudze technicznej oraz dla Elżbiety Koszyk z Kąclowej za przygotowanie prezentacji ,, Jesteśmy Polką i Polakiem”. Gościnnie wystąpiły dzieci z przedszkola im. ,, Świętych dzieci fatimskich, Hiacynty i Franciszka”,  grupy zerowej z Kąclowej  oraz  uczniowie klasy 1 a ze SP w Kąclowej
i z Grybowa.

Zdjęcia - Oliwia Machaczek

 

Sekretarz POAK

Wiesław Machaczek

Wszystko dla Boga i Ojczyzny

Powrót

Ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie

Powrót

„Koronka na ulicach miast świata”

RAZEM W GODZINĘ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

 

Za nami X edycja modlitewnej akcji „Koronka na ulicach miast świata”, której celem jest szerzenie orędzia o Bożym Miłosierdziu.

Co roku 28 września – w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki – o godz. 15.00 mieszkańcy polskich miast, miejscowości i wsi wychodzą na ulice, aby odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

W tym roku w naszym mieście, przy krzyżu misyjnym stojącym przed Bazyliką modlitwę  w intencji pokoju na całym świecie, za Kapłanów o ich świętość życia oraz za cały Kościół  i nawrócenie tych, którzy Go prześladują poprowadził ksiądz Tomasz Rokosz wspólnie z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej.

W modlitwie uczestniczył również ksiądz Damian Pitwor i  grupa Parafian. Duża część naszej parafii modliła się też przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do tej modlitwy.

Prezes POAK

Barbara Machaczek

Koronka na ulicach miast

Powrót

Przyjęcie chłopców do grona ministrantów

W niedzielę 15 września, na Mszy św. o godzinie 11.00 w naszej Bazylice miało miejsce  podniosłe wydarzenie. Do grona Ministrantów naszej parafii dołączyło 10 chłopców. Dwóch ze względów przeszkody czasowej zostało przyjętych we czwartek 19 września na Mszy o 18 00.  Większość 12 – osobowej grupy przygotowywała się przez rok czasu do tej służby.  Obrzędu przyjęcia dokonał ks. Proboszcz. Opiekunem ministrantów jest ks. Damian. Nowym ministrantów gratulujemy, rodzicom dziękujemy za współpracę i poświęcenie czasu na rozwój duchowy chłopców. Życzymy jednym i drugim dużo wytrwałości i radości z pełnionej służby.

Nowi ministranci

Powrót

Grybów w ogólnopolskiej akcji „Polska pod Krzyżem”

W święto Podwyższenia Krzyża w łączności z całą Polską nasza parafia podjęła, po kilku latach na nowo zwyczaj odprawiania mszy św. polowej na tzw. Wojciechowej Górze w Siołkowej, gdzie w roku 2000 postawiono potężny , metalowy krzyż Jubileuszowy. W ostatnich tygodniach zadbano o jego restaurację, piękne zagospodarowanie terenu wokół oraz poprawę dróg dojazdowych. Część parafian, ok. 150 osób pod przewodnictwem Księdza Tomasza Rokosza podjęła trud pieszej pielgrzymki w to niezwykle urokliwe miejsce, inni przybyli pieszo, często całymi rodzinami, jeszcze inni podjechali samochodami.  Delegację wyjątkową stanowili strażacy OSP Siołkowa, którzy przyjechali w mundurach galowych ze sztandarem, zabytkowym, blisko 50  letnim wozem bojowym. Ciekawostkę było także przybycie czterech jeźdźców na koniach. Mszę św. odprawioną o 15.00 poprzedziła półgodzinna adoracja krzyża. Eucharystię koncelebrowało 5 Kaplanów pod przewodnictwem Ks. Prałata Proboszcza, który też wygłosił okolicznościowe kazanie o tajemnicy krzyża w wymiarze biblijno – teologicznym i w wymiarze ludzkiego losu. Liturgię ubogacał młodzieżowy zespól muzyczny z Siołkowej. W uroczystej liturgii uczestniczyło ok. 600 osób. Dodatkowych przeżyć dostarczyła pieklona pogoda i niezwykłe widoki, jakie w promieniu 360 stopni rozciągają się tej Siołkowskeij i grybowskiej Golgoty.

Nasza parafia w akcji "Polska pod Krzyżem"

Powrót

Peregrynacja relikwii i obrazu św. Jana Pawła II

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej działa od 1996 roku, działa już 23 lata. Powołany został z inicjatywy śp. Ks. Prałata Józefa Dudka. Asystentem kościelnym tego stowarzyszenia jest Ksiądz Prałat Proboszcz. Zasadniczym celem Akcji Katolickiej jest formacja duchowa, moralna, a także  kulturalna. Członkowie tego stowarzyszenia dążą  do jak najpełniejszego poznania prawd wiary, ich rozumienia i realizowania w życiu codziennym. Ważnym zadaniem dla  członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary.

We wtorek będziemy przeżywać uroczystość nawiedzenia obrazu i relikwii św. Jana Pawła II w naszej parafii. Całą uroczystość rozpoczniemy o godz. 18.00 Mszą św. po której będzie możliwość ucałowania relikwii. Następnie odmówimy różaniec, odprawimy nabożeństwo z odczytaniem próśb wiernych, Koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz wysłuchamy modlitewnego montażu słowno-muzycznego w wykonaniu młodzieży z naszej parafii. Całość zakończymy Apelem Jasnogórskim.

W środę o godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzie, a następnie modlitwą różańcową i Mszą św.  zakończymy peregrynację.

Dokładny program  w gablotach i na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy do licznego udziału wszystkich parafian i  dzieci oraz młodzież, na której obecność  Ojciec Święty tak bardzo zawsze liczył.

 

imagesPRZEBIEG UROCZYSTOŚCI   

 

Wtorek-17 września 2019 r.

18.00- Msza św. uroczyste wprowadzenie relikwii

Modlitwa różańcowa.

Nabożeństwo z odczytaniem próśb wiernych.

 Modlitewny montaż słowno-muzyczny o św. JP II w wykonaniu młodzieży

z naszej parafii.

 Apel jasnogórski.

 

Środa -18 września 2019 r.

15.00- Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Modlitwa różańcowa.

Msza św.  Pożegnanie obrazu i relikwii św. Jana Pawła II.

Nawiedzenie relikwii św. Jana Pawła II

Powrót

Nabożeństwo Fatimskie

Powrót

Ks. Bp Biskup Mirosław Gucwa z RCA i jego diecezjanie w Grybowskiej Bazylice.

7.08 gościliśmy w naszej parafii po raz drugi blisko związanego                       z naszą parafią Ks. bpa Mirosława Gucwę, biskupa diecezjalnego Bouar w RCA. Tym razem dostojnemu Gościowi towarzyszyła Dyrektorka szkoły dla dziewcząt prowadzonej przez jego diecezję, wraz z trzema uczennicami. Ks. Bp przewodniczył uroczystej mszy św. koncelebrowanej o godz. 18.00, oraz wygłosił okolicznościowe kazanie przybliżające problemy kraju, w którym od 27 lat posługuje, a także aktualną sytuację swojej diecezji. Dziewczęta ubogacały oryginalnymi afrykańskimi śpiewami liturgię, a po mszy Dyrektorka przybliżyła istotę działania szkoły dla ubogich dziewcząt i serdecznie podziękowała za wszelką pomoc. Wszyscy Goście zostali otoczeni wielką życzliwością zgromadzonych licznie grybowskich parafian.

Bp. Mirosław Gucwa w naszej parafii

Powrót

Piesza Pielgrzymka do Krużlowej.

Powrót

Po bardzo wielu latach przerwy dnia 01 sierpnia w czwartek wyruszyła Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Krużlowej Wyżnej. Ku zaskoczeniu i radości uzbierała się dość spora grupa pielgrzymów. Rozpoczęcie miało miejsce w Bazylice o godzinie 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia a następnie po chwili grupa wyszła ze śpiewem na ustach. Po drodze dołączały się kolejne osoby tak że po niedługim czasie stworzyła się grupa blisko koło 150 osobowa. Grupa była solidna, rozśpiewana, rozmodlona i nawet gdy zaskoczył deszcz nie przeszkodziło to w radosnym maszerowaniu do Sanktuarium, gdzie przywitał nas sam Ks. Proboszcz Marek Szewczyk. O godzinie 18 przeżywaliśmy Eucharystię ofiarując nasze rodziny i naszą parafię Jezusowi Przemienionemu.

 

Z całego serca dziękuję wszystkim za trud wyjścia z domu i za Wasz przykład wiary.

 

Ks. Tomasz

Obóz harcerski w Dołach

W dniach od 19 do 26 lipca nasze Grybowskie harcerki przebywały na obozie w Dołach, koło Porąbki Uszewskiej, gdzie aktualnie posługuje Siostra Agata Gunia. Dziewczyny budowały konstrukcje z żerdzi (stoły, paleniska, ławki, a czasem nawet prycze jak Siostra Agata), które służyły im w kolejnych dniach obozu. Dziewczyny uczestniczyły m.in. w konkursie kulinarnym, który miał za zadanie sprawdzić ich umiejętności, wspólnych wieczornych ogniskach, na których harcerki wykazywały się grą aktorską oraz olimpiadzie sportowej; wielkiej grze, podczas której zastępy rywalizowały ze sobą. Kulminacyjnym punktem każdego dnia była Msza Święta w kaplicy, którą dziewczyny stworzyły samodzielnie. Znajdowała się na górce, dzięki czemu każda Eucharystia była szczególnym wydarzeniem dla każdej z nich. Udało się im również zwiedzić tzw. Grotę Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, która znajduje się w Porąbce Uszewskiej. Mimo iż, pogoda nie zawsze dopisywała obóz ten był dla nich głębokim przeżyciem, bo przecież jak mówił Robert Baden-Powell: "Trudności są solą życia".Obóz zawdzięczamy w dużej mierze zaangażowaniu Siostry Agaty Gunii, ludzi mieszkających w Porąbce i Dołach, oraz księdzu Tomaszowi Rokoszowi, który odprawił Mszę Świętą w intencji uczestniczek. Bóg zapłać za każdą pomoc, wszystkich powierzamy modlitwie.

 

Boże Ciało 2019

Powrót

Jubileusz 50 - lecia kapłaństwa Ks. Prałata Ryszarda Stasika

Powrót

Grybowskie mamy przed obrazem Matki Przedziwnej

Z okazji jednego z najpiękniejszych dni w roku Dnia Matki, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wraz z Kręgami Kościoła Domowego zaprosili wszystkie mamy z naszej parafii na wspólną modlitwę przy obrazi Matki Przedziwnej.

Obraz jest w naszej parafii już od ponad czterystu lat, bo od tylu właśnie działa Bractwo Różańcowe.

Tekst modlitewnej adoracji przygotowała i interpretowała Prezes POAK,
a przepiękne pieśni wykonał zespół muzyczny składający się z mam.

 

Podziękowałyśmy dobremu Bogu za naszą Matkę Niebieską, którą zostawił nam Jej ukochany Syn- ,, …Oto Matka Twoja…”. Następnie uczciłyśmy pieśnią i poezją wszystkie mamy z naszej parafii i na całym świecie. Na zakończenie wspólnej modlitwy zawierzyłyśmy siebie, naszych mężów i  dzieci oraz nasze rodziny Matce Przedziwnej, prosząc by prowadziła nas i wspomagała w powołaniu, byśmy potrafiły prowadzić swoje rodziny do świętości.

Każda z mam na prośbę organizatorów tego modlitewnego czuwania  przyniosła  róże, które wraz  z aktem zawierzenia złożyłyśmy przed obrazem Matki Przedziwnej, naszej najukochańszej grybowskiej Pani.

Mamy włączyły się również w liturgię Mszy świętej.

 

Wszystko na chwałę Bogu i Matki Najświętszej oraz ku pożytkowi bliźniego.

Króluj nam Chryste!

 

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tej modlitewnej adoracji, a mamom za liczny udział i przepiękne róże dla naszej grybowskiej Matki.

Prezes POAK

Barbara Machaczek

Grybowskie mamy przed obrazem Matki Przedziwnej

Powrót

Bierzmowanie

W dniu 21 maja w naszej parafii 185 młodych ludzi z klas ósmych i trzecich gimnazjum przyjęło sakrament  bierzmowania. Szafarzem sakramentu był Ks. bp. pomocniczy Archidiecezji Lwowskiej Edward Kawa, który po raz pierwszy gościł w naszej parafii. Młodych ujął słowem Bożym i entuzjazmem. Zaskoczył policzkiem, który każdy bierzmowany otrzymał w momencie udzielania sakramentu. Młodzież została przygotowana do bierzmowania przez swoich katechetów: Ks. Janusza Mąkę, Ks. Janusza Szpilowskiego i Ks. Piotra Dymińskiego. Po skończonej uroczystości biskup poświęcił kaplicę na plebanii. Wszystkim bierzmowanym serdecznie gratulujemy i życzymy głębokiej zażyłości z Duchem Świętym.

Bierzmowanie 2019

Powrót

Prymicje Ks. Dariusza Motyki

Powrót

Nabożeństwo fatimskie.

W dniu 13.05.2019 o godz. 18.00 rozpoczęliśmy w naszej bazylice odprawianie cyklu tegorocznych nabożeństw fatimskich. Przewodniczy im w tym roku Ks. Stanisław Kowalczyk, Sercanin z Binczarowej. Pierwsze nabożeństwo miało wyjątkowy charakter gdyż uczestniczyły w nim dzieci pierwszokomunijne w swoich pięknych strojach, oraz mocna delegacja naszego Parafialnego Przedszkola Im. Świętych Dzieci Fatimskich, które przeżywało swoje święto patronalne.  Niektóre z dzieci zostały ubrane na wzór dzieci Fatimskich i wypowiedziały słowa miłości wobec Matki Bożej i jej młodych powierników. Podniosłości wydarzeniu nadawał także obecny przez cały czas sztandar Przedszkola. Uczestniczyło około 1200 rozmodlonych parafian.

Nabożeństwo Fatimskie

Powrót

I Komunia Święta

W dniu 12 maja miała miejsce w naszej parafii bardzo piękna i podniosła Uroczystość I Komunii Świętej. W tym roku po raz pierwszy do Stołu Pańskiego przystąpiło 82 dzieci klas III. Uroczystości przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Proboszcz Ryszard Sorota. Przygotowaniem katechetycznym dzieci zajmowali się Ks. Piotr Dymiński, Ks. Janusz Szpilowski i Ks. Damian Pitwor. Po raz kolejny dzieci komunijne i ich rodzice mogli cieszyć się dosyć dobrą i słoneczną pogodą w czasie uroczystości. Dziękujemy Bogu, że kolejni nasi młodzi parafianie będą mogli w sposób pełny uczestniczyć w Eucharystii .

I Komunia św

Powrót

Jubileusz 55 - lecia kapłaństwa Ks. Kan. Jana Główczyka.

W niedzielę 12.05 o godz. 9.30 mszę św. dziękczynna za 55 lat posługi kapłańskiej celebrował nasz Rodak od 25 lat posługujący w Anglii Ks. Kan. Jan Główczyk. Witający Go przedstawiciele parafii gratulowali jubileuszu, składali życzenia, a także dziękowali za duchową i materialną pamięć o parafii grybowskiej i sprawach, którymi żyje. Z kolei Ks. Jubilat dziękował za wszelkie wyrazy życzliwości, gratulował sukcesów naszej parafii i Duszpasterzom, dzielił się także swoimi refleksjami dotyczącymi, życia Kapłana na angielskiej ziemi. Po mszy św. rozdano pamiątkowe obrazki.

Jubileusz Ks. Kan Jana Główczyka

Powrót

Wielka Sobota 2019

Powrót

Wielki Piątek 2019

Powrót

Wielki Czwartek 2019

Powrót

 

„Gdyby zniesiono sakrament święceń, nie mielibyśmy Pana. Któż Go złożył tam, w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął waszą duszę, gdy po raz pierwszy wkroczyła w życie? Kapłan. Kto ją karmi, by dać siłę na wypełnienie jej pielgrzymki? Kapłan. Któż ją przygotuje, by pojawiła się przed Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan, zawsze kapłan. A jeśli ta dusza umiera ze względu na grzech, kto ją wskrzesi, kto da jej ciszę i pokój? Znowu kapłan… ” — Jan Maria Vianney.

Wielki Czwartek, którego wieczorna liturgia rozpoczyna święte Triduum Paschalne; jest pamiątką ustanowienia sakramentu Eucharystii oraz Kapłaństwa. Dlatego też w ramach duchowej pomocy i troski o prezbiterów Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Grybowie z inicjatywy naszej członkini Pani Marii Szczeciny przygotował modlitwę za kapłanów pochodzących bądź posługujących w naszej diecezji. W Wielki Czwartek po zakończeniu Eucharystii wychodząc ze świątyni każdy parafianin  mógł  zabrać karteczkę z tekstem modlitwy oraz nazwiskiem danego kapłana. Przygotowano ok. 1800 karteczek.

Módlmy się wszyscy o świętych Kapłanów

 

Prezes POAK

Barbara Machaczek

 

Niedziela Palmowa 2019

Powrót

Budowa nowego placu zabaw dla Przedszkola Parafialnego

1.02 rozpoczęły się także prace przy budowie nowego placu zabaw dla dzieci z naszego Przedszkola Parafialnego. Znacznie większy plac znalazł swoje miejsce przed plebanią, obok tzw. Wikarówki. Dzięki większej powierzchni został on ubogacony o dodatkowe urządzenia, między innymi w mini miasteczko rowerowe bardzo lubiane przez dzieci, a zarazem pożyteczne dla wstępnej edukacji poruszania się po drogach plac zostanie obsadzony z zewnątrz iglakami a jego ukończenie planowane jest na 12.04. Wszystkie pozostałe zabawki zostały przeniesione z placu dotychczasowego.

Remont i ter modernizacja okien zewnętrznych w bazylice

2.04 rozpoczęły się wcześniej zaplanowane i przygotowywane prace przy remoncie i modernizacji ogromnych okien w bazylice grybowskiej. Prace polegają na usunięciu starych, przepalonych i cienkich szyb, oczyszczeniu i odmalowaniu konstrukcji, zamontowaniu szyb podwójnych na odpowiednich uszczelkach i wykończeniu montażu stosownym silikonem. W ramach prac zostaną także wykonane nowe kwatery uchylne z aluminium w systemie klapowym, oczywiście z automatycznym otwieraniem. Prace potrwają kilka miesięcy. Wszystkich parafian prosimy o ofiarność i prawdziwe zaangażowanie. Wykonane prace mają poprawić znacząco estetykę zewnętrznych elewacji świątyni, ale przede wszystkim spowodować znaczne ocieplenie wnętrze zwłaszcza w komplecie z wykonaną wcześniej termomodernizacją strychu. Prace wykonują miejscowe firmy.

Droga Krzyżowa ulicami miasta

W dniu 5.04 tradycyjnie już w przededniu rekolekcji wielkopostnych odprawiliśmy Drogę Krzyżową ulicami miasta modląc się za miasto i parafię Grybów. Uczestniczyło ok. 2000 wiernych, a rozważania nawiązujące do problemów parafialnych do tego nabożeństwa przygotował Ks. Prałat Penitencjarz. Jako formę duchowego przygotowania do rekolekcji młodzież przygotowała piękną i przejmującą adorację krzyża odprawioną 6.04.o godz. 17.00. Teksty rozważań ubogacone zostały wspaniały polifonicznym, opartym na chorale gregoriańskim śpiewie czterogłosowej scholi. Wydarzenie dostarczyło wspaniałych duchowych przeżyć wszystkim zgromadzonym i ukazało wielki talent młodych śpiewaków. 6. 04 o godz. 18.00 rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne, które w tym roku prowadzi Ks. Dr Piotr Drewniak Diecezjalny Konserwator Zabytków. Rekolekcje potrwają do środy 10.04 i zakończą się pierwszym dniem spowiedzi wielkanocnej. Drugi dzień tej spowiedzi zaplanowany jest na Wielką Środę.

 

 

Droga Krzyżowa ulicami miasta

Powrót

Nowi Kantorzy w naszej Bazylice

W I Niedzielę Wielkiego Postu, 10 marca 2019 r. 8 ministrantów naszej Bazyliki zostało uroczyście przyjętych do grona kantorów. Dokonał tego ks. Proboszcz na Mszy o godz. 11.00. On też wygłosił do dzieci okolicznościowe kazanie. Dzieci z uwagą i zaangażowaniem słuchały kaznodziei. Nowi kantorzy, którymi bardzo się cieszymy uroczyście zobowiązali się do pilnego i sumiennego wypełniania zadań psałterzysty. Ubogacania liturgii śpiewem psalmów. Chłopcom życzymy wytrwałości i owocnej posługi na chwałę Bogu.

Nowi Kantorzy

10.03.2019

Powrót

I Msza św. w kaplicy na Plebanii

Termomodernizacja Bazyliki

Światowy Dzień Chorego- POAK w Grybowie z wizytą w Zakładzie Opieki Leczniczej- Caritas

11 lutego br. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej  przy udziale wielu wspaniałych osób, odwiedził ludzi starszych i schorowanych w naszym Zakładzie Opieki Leczniczej- Caritas.

Do współpracy zaprosiliśmy dzieci z Przedszkola Parafialnego im. ,, Świętych dzieci fatimskich, Hiacynty i Franciszka” oraz dzieci z przedszkola w Kąclowej, gdzie uczy prezes POAK, które wykonały piękne pamiątkowe serduszka, na których zamieściliśmy okazjonalne życzenia. Dla naszej inicjatywy udało nam się również  pozyskać młodzieżowy zespół muzyczny z Siołkowej   oraz niezastąpionego Pana Ryśka z akordeonem, którzy uświetnili naszą modlitwę  pięknymi pieśniami religijnymi.  Spotkanie rozpoczęliśmy w kaplicy ZOL-u o godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia, której przewodniczył nasz Asystent kościelny ksiądz Prałat Proboszcz Ryszard Sorota. Modlił się w intencji wszystkich osób chorych starszych, samotnych i opuszczonych, skazanych na bezsilność, żyjących w lęku i niepewności o przyszłość.  Za umierających, by nikt nie zmarnował łaski cierpienia duchowego,  fizycznego, by męka Jezusa Chrystusa dla nikogo nie była daremna, by chorzy potrafili wypełniać wolę Bożą poprzez cierpliwe dźwiganie codziennego krzyża.

Następnie odbył się  koncert dla osób chorych, ale dzięki Bogu jeszcze chodzących, które wspólnie z nami modliły się w kaplicy Caritasu.

Osoby leżące odwiedziliśmy w pokojach zostawiając im pamiątkowe serduszka i wspólnie z nimi śpiewając pieśni biesiadne.  Nie obyło się bez wzruszeń i łez. Ale były też i tańce z Pensjonariuszami. Wszyscy pensjonariusze oraz dyrekcja i obsługa zostali poczęstowani pączkami, które upiekły mamy dwóch dziewczynek z gr. OA, z przedszkola w Kąclowej.  Dla dyrektora ZOL-u i  osób zajmujących  się na co dzień chorymi za ich trudną, ale pełną miłości i poświęcenia pracę, przygotowaliśmy pamiątkowe podziękowania.

To spotkanie dało nam wszystkim: starszym, młodszym i zupełnie młodym inspirację , aby się choć na chwilę zatrzymać się w tym pędzie dzisiejszego świata, wzruszyć i uruchomić działanie.

Życzymy chorym powrotu do zdrowia, wiary, ufności i cierpliwości potrzebnej w pokonywaniu swojej choroby. Wszystkim chorym w naszym mieście życzymy wiele życzliwości i miłości od najbliższych.

 

Serdeczne podziękowania dla:

Pani Prezes chóru parafialnego Ali Romanek z córką Joanną oraz Agnieszki Niepsuj z córką Olą a także Natalii Smoła, Małgorzaty Góra, Asi Sędzik i Pana Ryszarda Motyka za stworzenie niepowtarzalnej atmosfery poprzez śpiew i granie na instrumentach.

Krystyny Lichoń- nauczyciela ZSP w Kąclowej i gr. OA przedszkolaków z Kąclowej za piękne laurki.

Przedszkola Parafialnego: dzieci, grona pedagogicznego, dyrekcji, za przepiękne laurki.

Pani Agaty Ziółko i Pani Bożeny Szczecina mam dzieci z grupy OA przedszkola w Kąclowej za upieczenie 100 pączków gratis.

Dyrektora Ks. Prałata Pawła Bobrowskiego za ciepłe przyjęcie nas w ZOL

 ,, Caritas” i wszystkie miłe słowa , które padły pod naszym adresem.

Prezes POAK Barbary Machaczek i gr. OA przedszkolaków z Kąclowej za piękne laurki oraz całą inicjatywę tego spotkania.

Dziękujemy pięknie pielęgniarkom i całej obsłudze ZOL za serce dla podopiecznych i serdeczną opiekę.

Wszystkim niech wynagrodzi nasz Pan Jezus Chrystus

Króluj nam Chryste

Na chwałę Bożą i ku pożytkowi bliźniego

Sekretarz  Wiesław Machaczek

I Parafialny Dzień Seniora

 

W sobotę 9 lutego w przededniu wspomnienia Matki Bożej z Lourdes Stowarzyszenie Rodzin Katolickich działające przy naszej parafii pod opieką Ks. Prałata Ryszarda Stasika przygotowało I Parafialny Dzień Seniora. W programie była celebracja mszy św., posiłek i wspólna zabawa z orkiestrą. Uczestniczyło ponad 50 osób. Wszyscy byli bardzo zadowoleni i wyrażali pragnienie, by podobne imprezy religijno integracyjne odbywały się w naszej parafii częściej, a nawet cyklicznie.

II PARAFIALNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO W GRYBOWIE

Zachęceni zeszłorocznym sukcesem postanowiliśmy i w tym roku, w okresie ferii zimowych zaprosić dzieci i młodzież do udziału w  turnieju tenisa stołowego o Puchar Księdza Prałata Proboszcza Ryszarda Soroty. Chcieliśmy w ten sposób zachęcić młodych do wyjścia z domu, odłożenia telefonów i komputerów, aby zażyć trochę sportu według zasady
 ,, w zdrowym ciele, zdrowy duch”.  Tym razem z inicjatywy prezes udało nam się  nawiązać współpracę  z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową  w Nowym Sączu i dzięki  Prorektor tej uczelni dr Halinie Potok zaprosiliśmy studentów, którzy przeprowadzili pod czujnym okiem Pani Prorektor zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, a dla dzieci starszych prelekcję na temat uzależnień od komputera i telefonu. Były to bardzo ciekawe, pouczające i  przydatne zajęcia , które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci.

Do gry o Puchar zgłosiło się 20 dzieci od klasy IV do VIII.  Po rozgrywkach w swojej kategorii do walki o Puchar zakwalifikowały się następujące dzieci: Marcin Kiełbasa, Michał Gliński, Jonasz Niepsuj, Julka Szczepanik, Daniel Radziak, Szymon Główczyk. Dzieci, które odpadły w swoich kategoriach rozegrały mecze o 1,2 i 3 miejsce.

I miejsce- Jakub Gliński

II miejsce-Krystian Mituś

III miejsce-Zuzanna Oleksy

Po zaciekłych sportowych rozgrywkach wyłoniono zwycięzcę II Parafialnego turnieju tenisa stołowego , którym został  Szymon Główczyk uczeń klasy VIII oraz zwycięzców 1,2 i 3 miejsca :

I miejsce- Marcin Kiełbasa

II miejsce- Daniel Radziak

III miejsce- Jonasz Niepsuj

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Na zakończenie 4- dniowych rozgrywek przygotowaliśmy dla dzieci grilla na dziedzińcu Domu Duszpasterskiego. W zimowej scenerii, w przyjaznej i pełnej radości atmosferze wspólnie z kapłanami  i Siostrą Dominiką z naszej parafii spędziliśmy miło czas.

Dziękujemy sponsorom:

Ksiądz Prałat Proboszcz Ryszard Sorota

Ksiądz katecheta Janusz Szpilowski- współorganizator turnieju

Iwona i Janusz Góra

 Stefan Romanek z żoną

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Bardzo serdecznie dziękujemy komisji sędziowskiej w składzie:

Krzysztof Chronowski, Karol Kamiński i Wiesław Machaczek

Dziękujemy Panu Bogdanowi Borusiewiczowi za udostępnienie samochodu do przewozu stołów do gry w tenisa.

Bardzo serdeczne podziękowania dla Wiesława Machaczka,  inicjatora
i pomysłodawcy turnieju.

Prezes

Barbara Machaczek

Dekanalne spotkanie opłatkowe w Grybowie

5 stycznia w przeddzień Święta Objawienia Pańskiego spotkały się na dekanalnym opłatku Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej i parafialnej Caritas. W spotkaniu uczestniczył Asystent diecezjalny Akcji Katolickiej ks. dr Jan Bartoszek oraz prezes DIAK Robert Rybak z małżonką. Gościliśmy księży z dekanatu z  Asystentem dekanalnym dziekanem Bolesławem Bukowcem. Zaszczycił nas również swoją obecnością Burmistrz naszego miasta Pan Paweł Fyda. Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą różańcową w intencji naszych Stowarzyszeń, którą poprowadziły panie z parafialnej Caritas. Następnie była koncelebrowana Msza św. której przewodniczył  i homilię wygłosił ks. Bartoszek. Liturgię przygotował POAK. Kolejnym  punktem spotkania, był występ w Domu Duszpasterskim dzieci z Parafialnego przedszkola im. ,, Świętych dzieci fatimskich Hiacynty i Franciszka”. Przedstawiły piękne jasełka, które przygotowały pod kierunkiem pań: Edyty Gucwy i Marty Krok. Po przełamaniu się opłatkiem, złożeniu życzeń i poczęstunku, nastąpił czas kolędowania. W miłej, przyjaznej i pełnej życzliwości atmosferze spędziliśmy przedświąteczną sobotę.

Prezes POAK

Barbara Machaczek

 

Dziękujemy za pomoc w organizacji spotkania Księdzu Prałatowi Proboszczowi Ryszardowi Sorocie i Pani dyr. Parafialnego Przedszkola Marcie Wojtarowicz

Kolęda Misyjna 2018

W tym roku kolędowaliśmy już po raz 17-ty!Kolędę Misyjną dzieci rozpoczęły uroczystą Mszą św. 26 grudnia w święto św. Szczepana, podczas której ksiądz proboszcz rozesłał małych misjonarzy, by dzień później odwiedzili wszystkie zakamarki naszej parafii głosząc dobrą nowinę i zbierając ofiary dla swoich rówieśników z najuboższych krajów.

Kolęda Misyjna 2018

Powrót

Nowe witraże w zakrystii naszej Bazyliki

Zgodnie  z wcześniejszymi zapowiedziami bazylika grybowska wzbogaciła się w tych dniach  o trzy nowe, blisko półtora metra każdy, witraże w oknach zakrystii. Witraże zostały zaprojektowane prze  P. mgr Józefa Steca a wykonane p[zez firmę Hejne z Krakowa.  Myślą przewodnią tych dzieł,  ze względu na miejsce są postaci wielkich i świętych kapłanów i pasterzy z ostatniego wieku.

 Pierwszy witraż ufundowany prze Ks. Prałata Ryszarda Sorotę Proboszcza parafii z okazji 30 – leciwa kapłaństwa ubogacony jest medalionami z wizerunkami Św. Bpa Józefa Sebastiana Pelczara i Św. Maksymiliana Kolbe.

Drugi ufundowany przez Ks. Prałat Ryszarda Stasika z okazji 50 – leci kapłaństwa (2019) ubogacony jest postaciami Św. Ryszarda Biskupa oraz Bł. Ks. Romana Sitko

Trzeci z kolei witraż ufundował Ks. prałat Dyrektor Paweł Bobrowski okazji 25 – lecia kapłaństwa. Na witrażu widnieją medaliony ze Św. Pawłem oraz Bł. Ks. Jerzym Popiełuszko.

Św. Mikołaj w Przedszkolu Parafialnym.

6.12. w południe ku wielkiej uciesze dzieci zawitał do naszego przedszkola z wielkimi workami prezentów Św. Mikołaj. Dzieci odpowiednio przygotowane duchowo i zewnętrznie przygotowane przez wychowawców piosenkami i wierszami przywitały Dostojnego Gościa. Potem chwila dialogu i prezenty, a na koniec pamiątkowe zdjęcia z Mikołajem, nie tylko dzieci…

Przyjęcie nowych dziewcząt do DSM i kolejnych stopni przez starsze dziewczęta.

8 grudnia o 17.00 na mszy św. o godz. 17.00 w imieniu Ks. Prałata Proboszcza Ks. Prałat Penitencjarz przyjął kilka nowych, odpowiednio przygotowanych dziewczynek do grupy DSM w naszej parafii. Kilka bardziej doświadczonych i przygotowanych dziewcząt otrzymało nowe stopnie w ramach procesu formacyjnego w tej grupie. Dziewczęta ponownie w swoje święto Patronalne zawierzyły się Swojej ukochanej Patronce Matce Bożej.

Kolejne posiedzenie Rady Parafialnej

8 grudnia o 18.00 na plebanii odbyło się pod przewodnictwem Ks. Prałata Proboszcza kolejne posiedzenie Rady Parafialnej. Uczestniczyło 20 Członków. Jak zwykle obrady były podzielone na dwa bloki tematyczne – sprawy duszpasterskie i sprawy gospodarcze.  Wśród spraw duszpasterskich podsumowano cały rok zwracając uwagę na pewne nowości wprowadzone do września, zwłaszcza podkreślając znaczenie prac zespołów synodalnych. Omówiono tez plany spowiedziowe i rekolekcyjne, także nieco zmodyfikowane, oraz inne propozycje na dalsze miesiące pracy duszpasterskiej. Wśród zagadnie gospodarczych nastąpiło podsumowanie wspaniałego dzieła dzieła budowy przedszkola parafialnego ukończonego i uruchomionego we wrześniu i wielu innych dzieł wykonanych w bazylice, kościołach pomocniczych i na plebanii, tu zwłaszcza budowa i wyposażenie kaplicy wewnętrznej, którą radni także mogli już prawie gotową zobaczyć. Podjęto także bardzo ważny i już wcześniej sygnalizowany problem koniecznej termomodernizacji okien i stropu naszej bazyliki.

Poświęcenie medalików dla dzieci z klas III.

8 grudnia o godz. 11.00 w ramach przygotowania do przyjęcia sakramentów I spowiedzi i Komunii Św. zostały uroczyście poświecone i nałożone przez rodziców swoim dzieciom medaliki z łańcuszkami. Podczas mszy św. dzieci wysłuchały kazania, które przybliżyło im istotę i znaczenie medalika i potrzebę jego nieustannego noszenia przez całe życie.

Jubileusz 50 – lecia małżeństwa.

W uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP o 9.30 celebrowana była uroczysta msza św. dziękczynna za 50 lat małżeństwa 30 par z terenu Miasta i Gminy. Cała Uroczystość została przygotowana przez Urzędy Miasta i Gminy. Podczas mszy św. Jubilaci odnowili małżeńskie przyrzeczenia, a na koniec otrzymali osobiste błogosławieństwo i symboliczne upominki. Dalsza oficjalna część uroczystości odbyła się w Kinie „Biała”.

Odpust ku czci. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

W dniu 24.11.2018  celebrowaliśmy główny odpust parafialny ku czci Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Msze św. odpustowe były odprawione o 6.30, 8.00, 9.30 i o 11.00 uroczysta suma z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i dziękczynnym „Te Deum”. Kazania na wszystkich tych mszach głosił i przewodniczył sumie Ks. Prałat Zbigniew Guzy z Tarnowa.

 Po południu natomiast nastąpiło zakończenie tegorocznego Dekanalnego Kursu Lektorskiego, w którym uczestniczyło 67 chłopców z Grybowskeigo Dekanatu, w tym 16
z naszej parafii. Uroczystego przyjęcia kandydatów do posługi lektorskiej dokonał Ks. Prałat Dziekan Bolesław Bukowiec podczas mszy św. wieczornej o godz. 17.00. We Mszy uczestniczyli także rodzice i zaproszeni goście.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Grybowie uczcił 100- lecie niepodległości naszej Ojczyzny

Aby uczcić 100 rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości POAK przygotował i poprowadził w środę przed Nowenną III adorację modlitewno-patriotyczną.

Prezes Barbara Machaczek opracowała scenariusz, na który złożyły się modlitwy dziękczynno- błagalne w intencji naszej Ojczyzny oraz część typowo patriotyczna. POAK przygotował również prezentację ukazującą losy Polaków
w czasie 100-letniej niewoli oraz świętych i błogosławionych tego okresu. Całość uświetnił zespół młodzieżowy ,,Synkopa”, który wykonał przepiękne pieśni religijno- patriotyczne pod kierunkiem Pana Mariana Bergańskiego, nauczyciela muzyki w Szkole Podstawowej w Siołkowej.

Po adoracji i nowennie odbyła się Msza święta, w liturgię której włączyli się nasi przedstawiciele. Andrzej Tymbarski przeczytał czytankę, a Małgorzata Motyka modlitwę wiernych w intencji Ojczyzny.

Był to przepiękny czas dany nam przez Boga, by chwilę podumać
 i zastanowić się nad losami naszej ukochanej Ojczyzny oraz patriotyzmem i bohaterstwem naszych przodków.

11 listopada jak co roku, przedstawiciele Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej włączyli się w uroczyste obchody tego święta. Z nadania Księdza Prałata Proboszcza opiekujemy się sztandarem bazylikowym. Braliśmy udział w uroczystej Mszy św. a następnie przemaszerowaliśmy pod Pomnik ofiar I i II wojny światowej znajdujący się w parku miejskim, gdzie włodarze i mieszkańcy miasta oraz przedstawiciele różnych instytucji z naszego terenu złożyli wiązanki kwiatów.

Ksiądz Prałat Proboszcz Ryszard Sorota nasz Asystent kościelny podsumowując uroczystości związane ze 100- leciem odzyskania niepodległości odbywające się w naszym mieście zwrócił uwagę na przygotowaną przez nasz oddział adorację modlitewno-patriotyczną. Stwierdził, że bardzo ważne jest, aby rodzina, Kościół i szkoła zgodnie pielęgnowały miłość do Ojczyzny
i przekazywały ją młodemu pokoleniu oraz, że dzieci i młodzież chcą się w takie uroczystości i wydarzenia angażować.

Niech Bóg błogosławi naszej Ojczyźnie i wszystkim jej mieszkańcom.

Na chwałę Bogu i ku pożytkowi bliźniego.

 

POAK serdecznie dziękuje Panu Grzegorzowi Matule nauczycielowi ze szkoły w Stróżach za nagłośnienie kościoła oraz ks. Januszowi Szpilowskiemu.

Prezes

Barbara Machaczek

Wypominki Narodowe w 100 - lecie odzyskania niepodległości.

 

 

Dnia 9 listopada po wieczornej Mszy świętej młodzież z KSM-u pod opieką ks. Tomasza odczytała wypominki narodowe. Poprzez kolejne dzieje naszej Rzeczypospolitej młodzi ludzie przypominali bohaterów, którzy swoją miłość do Ojczyzny przepłacili krwią. Pomiędzy różnymi wydarzeniami przeplatała się też modlitwa za naszą Polskę i tych, którzy ją obecnie tworzą. Zespół z Siołkowej pięknie odśpiewał pieśni patriotyczne związane z różnymi dziejami Rzeczypospolitej, między innymi pieśń „Ojczyzno ma…”, której słowa do dziś wyciskają łzy, zwłaszcza u tych wszystkich, którym nasza Ojczyzna nie jest obojętna. Wypominki narodowe zakończone były modlitwą do Wszystkich Świętych i błogosławionych, którzy wnieśli swój wkład w ponad tysiącletnią historię naszego kraju. Na koniec wszyscy zebrani odśpiewali hymn „Boże coś Polskę” i nagrodzili młodzież gorącymi brawami. Podsumowując to wyjątkowe wydarzenie ks. Prałat Proboszcz zaznaczył, że także Grybów włącza się w świętowanie 100- lecia niepodległości i co ważne, że młodzież chce się w takie akcje angażować. Raz jeszcze dziękujemy tym wszystkim, którzy byli obecni na tym wydarzeniu.

 

Wypominki narodowe

Powrót

Pamiętamy Twoje nauczanie Święty Janie Pawle II, nasz polski Papieżu…

Od soboty POAK w Grybowie prowadzi modlitewną nowennę przed liturgicznym wspomnieniem Jana Pawła II, w oparciu o refleksje nad słowami polskiego papieża do rodaków w 100-lecie odzyskania niepodległości zawarte w książce ,,Być Polakiem” autorstwa naszego Asystenta diecezjalnego ks. dr Jana Bartoszka. Członkowie Akcji Katolickiej z okazji 40 rocznicy powołania krakowskiego kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową oraz z okazji I rocznicy ustanowienia Papieża-Polaka pierwszorzędnym patronem Akcji Katolickiej w Polsce przygotowali wystawę. Składa się ona z dwóch tablic. Na pierwszej zamieszczono prace uczniów Szkoły Podstawowej w Grybowie namalowane na konkurs ogłoszony przez DIAK zatytułowany ,,Myśląc Ojczyzna- Jan Paweł II do Polaków”. Prace wykonali: Karolina Gucwa- kl. V b, Julia Durlak- kl. V b, Filip Główczyk- kl. V b, Julia Podolak- kl. V b, Agnieszka Kmak- kl. VII b, Kamila Matuła- kl. VI c ( praca została wysłana na konkurs, który jeszcze nie został rozstrzygnięty) pod kierunkiem mgr Grażyny Blicharz, nauczyciela tej szkoły. Druga tablica tej wystawy ma charakter patriotyczny. Jest refleksją  nad nauczaniem patriotycznym świętego Papieża Jana Pawła II w 100- lecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości.

 

Prezes POAK w Grybowie

Barbara Machaczek

 

Serdecznie dziękuję za pomoc przy wykonaniu wystawy mgr Mirosławie  Grybel, sympatykowi Akcji Katolickiej i mgr Wiesławie Lewandowskiej Kmak oraz Panu Andrzejowi Oleksemu- nauczycielowi ZSZ w Grybowie za wykonanie krzyża.

Nowi ministranci

W dniu 16.09.18 na Mszy św. o godz. 11. 00 miało miejsce bardzo ważne wydarzenie w życiu naszej parafii. Szesnastu aspirantów zostało z radością przyjętych do grona ministrantów. Obrzędu dokonał ks. Proboszcz Ryszard Sorota. Cieszy nas ten fakt, gdyż LSO to ważna grupa parafialna. Dziękujemy bardzo rodzicom nowych ministrantów za troskę i poświęcenie dla tej ważnej sprawy. Chłopcom życzymy wiele radości i wytrwałości z pełnionej służby przy ołtarzu.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej uczcił swojego wielkiego Rodaka

W drugą sobotę września w Grybowie odbyło się dekanalne spotkanie Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej celem uczczenia swojego wielkiego Rodaka śp. Księdza Biskupa Karola Pękali w 50 rocznicę Jego śmierci.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Zarządu DIAK pod przewodnictwem

Ks.  Asystenta dr Jana Bartoszka i Prezesa Roberta Rybaka.

Uroczystość rozpoczęto od zwiedzenia Muzeum parafialnego, po którym oprowadzała gości społeczna dyrektor mgr Maria Solarz. Następnie odbyła się  Msza św.

 w intencji Biskupa Karola Pękali pod przewodnictwem Ks. dr Jana Bartoszka w koncelebrze
 z Ks. Prałatem Proboszczem naszej parafii Ryszardem Sorotą. Po nabożeństwie ciekawą prelekcję na temat życia i działalności śp. Stryja Biskupa Pękali wygłosiła Pani Anna Pękala-Capik. Ksiądz Proboszcz Kustosz Bazyliki Mniejszej w Grybowie zapoznał zebranych z historią naszego kościoła. Gości obejrzeli również Parafialne Przedszkole im. ,, Świętych dzieci fatimskich”, które staraniem całej parafii zostało wybudowane i oddane do użytku w ciągu jednego roku. Na zakończenie spotkania w miłej i przyjaznej atmosferze goście  spożyli wspólną agapę.

 

Prezes POAK

Barbara Machaczek

 

Serdecznie dziękujemy sponsorom:

·         Prezesowi i Zarządowi SH ,,Składnica”,

·         Tomaszowi Pacho- ,,Hitpol”,

·         Tadeuszowi Klementowskiemu,

·         Kwiaciarni- pp. Krukowscy i ,,Magnolia”,

·         Członkom Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

Poświęcenie Przedszkola Parafialnego

 

 

Jak już kilkakrotnie informowaliśmy na naszej stronie internetowej w ciągu ostatnich zaledwie 12 miesięcy zostało staraniem Ks. prałata Proboszcza wybudowane trójoddziałowe Niepubliczne Przedszkole Parafialne im. Św. Dzieci Fatimskich. W przedszkolu przygotowano miejsca dla 70 dzieci, w tym dla 5 z orzeczeniami SPE. W dniu 1.09, przy wspaniałej letniej pogodzie odbyła się podniosła uroczystość otwarcia i poświęcenia tej nowej jakże ważnej placówki wychowawczo – oświatowej. Przewodniczył jej Ks. Bp Andrzej Jeż tarnowski Biskup diecezjalny. Uroczystość rozpoczęła się od koncelebrowanej  przez ponad 20 Kaplanów mszy św. Uczestnikami byli przede wszystkim zaproszeni oficjalni Goście , rodzice wraz  ze swoimi dziećmi, kadra wychowawcza i pomocnicza oraz reprezentacja parafian. Słowa powitania wraz z krótką historią budowy wygłosił ks. Prałat Proboszcz. Kazanie o wadze chrześcijańskiego wychowania wygłosił Pasterz diecezji. Po mszy św. mszy św. z pewnym wzruszeniem zgromadzeni uczestniczyli w obrzędzie poświęcenia nowego sztandaru przedszkola. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli wspólnie ze śpiewem pieśni fatimskich na plac przedszkolny. Tam Ks. Biskupa pięknymi słowami powitały dzieci, a potem głos zabrała P. mgr Marta Wojtarowicz, Dyrektor Przedszkola. Kolejnymi mówcami byli P. Wicestarosta Nowosądecki Antoni Koszyk, Burmistrz Miasta Grybowa Paweł Fyda oraz Wójt Gminy Grybów Piotr Krok. Wszyscy mówcy gratulowali wspaniałego dzieła  
i życzyli  pomyślności oraz  zapewniali o stosownej do swoich możliwości pomocy.

 

 Następnie Ks. Biskup odmówił uroczystą formułę błogosławieństwa, po czym                 z częścią zebranych gości udał się do wnętrza obiektu. Przy głównym wejściu została odsłonięta i poświęcona pamiątkowa tablica. Następnie Ks. Biskup wpisał się do pamiątkowej księgi, po czym poświęcił po kolei wszystkie pomieszczenia,na czele z trzema pięknymi, jasnymi i bardzo przestronnymi salami przedszkolnymi. Potem już w bardzo kameralnym gronie zostały poświęcone dwa mieszkania na piętrze budynku, przeznaczone  dla pracownic przedszkola. Na koniec uroczystości oficjalnej gości zostali zaproszeni do wbicia pamiątkowych gwoździ sztandarowych. Zakończeniem uroczystości był wspólny obiad dla gości oficjalnych. Natomiast wszyscy zebrani mogli uczestniczyć w mini festynie przedszkolnym oraz korzystać z zabaw prowadzonych zwłaszcza dla dzieci.

 

Załodze Przedszkola dzieciom i rodzicom wiele Bożej Łaski Światła Ducha Świętego i opieki Hiacynty i Franciszka – Świętych dzieci fatimskich Patronów placówki.

 

Konkursy z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci kl.0-3

w 100 - rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości

 

I.                   Tematyka konkursu związana jest z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

II.               Organizatorzy:

Parafia Grybów wraz z ks. Prałatem kustoszem Ryszardem Sorotą

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej oddział w Grybowie

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół „Świat Pracy” Oddział Miasta i Gminy Grybów

Koordynator konkursu: dh Barbara Glińska

Kontakt: tel. kom. 787542860

adres e-mailowy: sokol.grybow@wp.pl

III.            Cele konkursu: 

·        promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu,

·        kształtowanie poczucia świadomości narodowej i obywatelskiej oraz szacunku wobec własnego państwa

·        pobudzanie wyobraźni plastycznej, kreatywności i ekspresji twórczej.

IV.             Warunki uczestnictwa:

1.     Konkurs adresowany jest do uczniów kl. 0-3 z Miasta Grybów i Gminy Grybów

2.     Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej – plakatu pod hasłem „Niepodległość widziana oczami dziecka”, upamiętniającego wydarzenie jakim jest 100- rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości . Można wykorzystać barwy, znaki  i symbole narodowe.

3.     Technika wykonania: dowolna, minimum: A3 (297x420) maksimum: B2 (500x700)

4.     Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.

5.      Prace należy wykonać indywidualnie i samodzielnie. Muszą to być wyłącznie prace własne, nigdzie wcześniej niepublikowane, nie przedstawiane w innych konkursach.

6.     Każda praca powinna posiadać na odwrocie czytelną informację wykonaną pismem drukowanym według wzoru:

Imię i nazwisko autora:

Wiek autora:

Klasę:

Adres zamieszkania:

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna - rodzica:

7.      Nadesłane do konkursu prace powinny być wykonane z materiałów trwałych i w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu.. Prace uszkodzone nie będą brały udziału w konkursie. Nie jest wymagana oprawa prac.

V.                Termin nadsyłania prac:

Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy przekazać lub przesłać do organizatora do dnia 8 października 2018 r. na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 w Grybowie, ul. Węgierska 6 /sekretariat/ budynek Gimnazjum  z dopiskiem „Konkurs plastyczny”

 

 

 

 

 

 

VI.             Ocena prac:

Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac według przyjętych kryteriów w dniu  15  października  2018 r. przyznając nagrody i wyróżnienia oraz kwalifikując prace na wystawę pokonkursową.

VII.          Ogłoszenie wyników:

 Ogłoszenie wyników i  wręczenie nagród odbędzie się podczas Uroczystej Gali w listopadzie (podsumowaniu przedsięwzięcia), o której laureaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

VIII.      Uwagi końcowe:

Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji prac.

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami.

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

Fundatorem nagród w konkursie są Organizatorzy.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej

 

Inspiracją do wykonywania pracy  plastycznej może być:  tekst wiersza Tadeusza Bełzy „Katechizm polskiego dziecka” lub dzieła polskich malarzy historycznych o treściach patriotycznych

 

 

Konkursy z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Regulamin konkursu literackiego na wiersz o tematyce patriotycznej: „Polska moja Ojczyzna

dla uczniów kl. 4-6 Szkoły Podstawowej

w 100 - rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości

I.                   Tematyka konkursu związana jest z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Konkurs adresowany jest do uczniów kl. 4-6 SP  z Miasta Grybów i Gminy Grybów

II.               Organizatorzy:

Parafia Grybów wraz z ks. Prałatem kustoszem Ryszardem Sorotą

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej oddział w Grybowie

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół „Świat Pracy” Oddział Miasta i Gminy Grybów

Koordynator konkursu: dh Barbara Glińska, dh Tomasz Matuła

Kontakt: tel. kom. 787542860

adres e-mailowy: sokol.grybow@wp.pl

III.            Cele konkursu: 

·        Doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy i budowanie postawy patriotycznej oraz rozbudzanie wrażliwości artystycznej wśród mieszkańców Miasta Grybów i Gminy Grybów

·         Zainspirowanie dzieci i młodzieży do twórczości literackiej

·        Promowanie amatorskich talentów literackich poprzez umożliwienie prezentacji twórczości szerszemu kręgowi odbiorców

IV.             Zasady konkursu:

• Konkurs obejmuje pracę literacką (jeden wiersz napisany samodzielnie)

• Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 wiersz nigdzie wcześniej niepublikowany i nienagradzany w innych konkursach

 • Format prac: maksymalnie 1 stronę A4, czcionka 12

• Każda praca musi być opisana: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, wiek uczestnika, telefon kontaktowy

V.                Terminy

·        Termin nadsyłania prac do dnia 8 października 2018 roku

·         Prace będą przyjmowane w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Grybowie ul. Węgierska 6 (budynek Gimnazjum) w wersji papierowej oraz elektronicznej na e-mail: bchronowska@wp.pl z dopiskiem: konkurs wiersz

VI.             Ocena prac:

Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac według przyjętych kryteriów w dniu  15 października  2018 r. przyznając nagrody i wyróżnienia .

VII.         Ogłoszenie wyników:

 Ogłoszenie wyników i  wręczenie nagród odbędzie się podczas Uroczystej Gali w listopadzie (podsumowaniu przedsięwzięcia), o której laureaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

VIII.      Uwagi końcowe:

Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji prac.

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami.

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

Fundatorem nagród w konkursie są Organizatorzy.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej. Bardzo prosimy o przestrzeganie regulaminu. Prace wykonane niezgodnie z regulaminem nie wezmą udziału w konkursie.

Konkursy z okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Regulamin konkursu na animację komputerową lub film dla uczniów kl. 7 i 8 Szkoły Podstawowej oraz kl. III Gimnazjum

w 100 - rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości

I.                   Tematyka konkursu związana jest z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

II.               Organizatorzy:

Parafia Grybów wraz z ks. Prałatem kustoszem Ryszardem Sorotą

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej oddział w Grybowie

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół „Świat Pracy”  Oddział Miasta i Gminy Grybów

Koordynator konkursu: dh Barbara Glińska, dh Tomasz Matuła

Kontakt: tel. kom. 787542860

adres e-mailowy: sokol.grybow@wp.pl

III.            Cele konkursu: 

·        promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu,

·        kształtowanie poczucia świadomości narodowej i obywatelskiej oraz szacunku wobec własnego państwa

IV.             Warunki uczestnictwa:

1.     Konkurs adresowany jest do uczniów kl.7 i 8 Szkoły Podstawowej oraz klas II i III  Gimnazjum z terenu Miasta Grybów i Gminy Grybów

2.     Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie animacji lub filmu, upamiętniającego wydarzenie jakim jest 100- rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości . Można wykorzystać barwy, znaki  i symbole narodowe.

3.     Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.

4.      Prace należy wykonać indywidualnie i samodzielnie. Muszą to być prace własne, nigdzie wcześniej niepublikowane, nie przedstawiane w innych konkursach.

V.                Opis zadania konkursowego:

1.      Zadanie konkursowe polega na wykonaniu animacji komputerowej lub filmu upamiętniającego wydarzenie jakim jest 100- rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

2.     Parametry techniczne do przygotowania animacji komputerowej i filmu: 

·        Czas pracy konkursowej – dla animacji : 30 sekund lub 45 sekund – dla filmu

·        Rozdzielczości:  HD ( 1280 na 720 pikseli )  lub  Full HD (1920 x 1080 pikseli)

·        Formaty plików:  AVI, WMV oraz MP4

·        Wszystkie prace konkursowe powinny zawierać na swoim końcu grafikę końcową w której OBOWIĄZKOWO  powinno znaleźć się: imię i nazwisko oraz adres autora

·        Animacja komputerowa może być wykonana dowolną techniką i może zawierać dowolne materiały

·        W przypadku realizacji pracy w formie filmu wymagane jest aby co najmniej 20 sekund stanowiły nagrania własne, w których uczestnicy aktorsko wcielą się w postacie historyczne. Nie jest więc dopuszczalne aby w ramach tych 20 sekund wykorzystywać inne filmy zrealizowane wcześniej przez inne osoby.

 

VI.             Przesyłanie prac konkursowych:

 Uczestnicy Konkursu powinni przesłać prace konkursowe do Organizatora drogą mailową na adres: . lub przekazać na nośniku zewnętrznym (pendrive, płyta CD, DVD) do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 w Grybowie, ul. Węgierska 6, 33-330 Grybów(budynek Gimnazjum). Ostateczny termin przesyłania prac konkursowych upływa dnia 8 października 2018 roku.

 

 

 

VII.         Ocena prac:

Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac według przyjętych kryteriów w dniu  15 października  2018 r. przyznając nagrody i wyróżnienia .

VIII.      Ogłoszenie wyników:

 Ogłoszenie wyników i  wręczenie nagród odbędzie się podczas Uroczystej Gali w listopadzie (podsumowaniu przedsięwzięcia), o której laureaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

IX.             Uwagi końcowe:

Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji prac.

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami.

Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

Fundatorem nagród w konkursie są Organizatorzy.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej

 

Misjonarz, Rodak, Kolega, były wikariusz Biskup Mirosław Gucwa w Grybowie.

W dniu 5.08 zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zawitał do Grybowskiej Parafii Ks. Bp Mirosław Gucwa, konsekrowany 11.11.2018 roku na biskupa diecezjalnego w Bouar w RCA. Była to prawdziwie pasterska i owocna wizyta wśród parafian, pomiędzy którymi dzisiejszy biskup pracował jako katecheta w latach 1988 -1992. Ks. Biskup przemówił do Róż Różańcowych, wygłosił obszerne kazania na pięciu mszach św. i przewodniczył uroczystej mszy św. pontyfikalnej o godz., 9.30 podczas której przedstawiciele parafii złożyli mu serdeczne gratulacje i życzenia. Po każdej mszy św. znajomi i przyjaciele mogli, chociaż przez chwilę porozmawiać z dostojnym Gościem. Dodatkowo taką okazję stwarzało spotkanie w domu duszpasterskim zorganizowane o godz. 14.00. Wszyscy parafianie mieli okazję wspólnej modlitwy za Misyjne Dzieło Kościoła oraz  wsparcia misji swoimi darami serca.

Ostatni Koncert w ramach tegorocznego festiwalu muzyki kameralnej i Organowej w Grybowskiej Bazylice.

W dniu 5.08 2018 roku o godz. 19.00 odbył się w grybowskiej Bazylice ostatni koncert w ramach tegorocznego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej. Tym razem Dyrektor Artystyczny wydarzenia p. dr Krzysztof Michałek zaprosił kolejnych wspaniałych artystów, a byli to P. dr Henryk Jan Botor – Organy oraz P. dr Marcin Wolak – bas, baryton. W bogatym i bardzo urozmaiconym koncercie znalazły się utwory J. S . Bacha, F. Schuberta, C. Francka, ale także kompozycje i improwizacje organowe samego Botora. Wszystkie wykonane utwory były przez zgromadzoną ponad stuosobową widownię przyjmowane z wielkim zainteresowaniem i nagradzane gromkimi brawami. Także pod adresem Ks. Prałata Proboszcza wielu słuchaczy kierowało słowa wdzięczności za zorganizowanie trzeciego już Festiwalu. Proszono również, by koniecznie były kolejne.

Nowi Aspiranci 08.07.18

W dniu 8 lipca w niedzielę na Mszy św. o godz. 8 00 zostało przyjętych do grona Aspirantów 14 chłopców, którzy na ten moment czekali kilka miesięcy. Cieszy nas ten fakt, że powiększy się zastęp LSO w Garbowskiej bazylice. Dziękujemy bardzo i gratulujemy rodzicom chłopców, którzy współpracują z opiekunem ks. Damianem. Chłopcom i rodzicom życzymy dużo zapału i wierności w podejmowanej służbie dla Pana Boga.

II koncert III Grybowskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej.

Miesiąc lipiec w grybowskiej bazylice rozpoczął się wspaniałym koncertem organowym w wykonaniu P. prof. Andrzeja Białko z Krakowa. Koncert ten wpisuje się w III Grybowski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, któremu patronuje Biskup Tarnowski Andrzej Jeż. Licznie zebrani uczestnicy koncertu mogli usłyszeć a także po raz pierwszy zobaczyć dzięki transmisji video kunszt, finezję oraz artyzm grania na grybowskich organach P. prof. Białko.

Program koncertu obejmował wybrane utwory z twórczości Carla P.E. Bacha, Felixa M. Bartholdy, Johanna S. Bacha a także piękną sonatę Augusta G. Rittera. Publiczność owacjami na stojąco doceniła piękno utworów jak i geniusz ich wykonawcy.

Organizatorzy koncertu radują się rosnącym zainteresowaniem tego typu wydarzeniami i już dzisiaj zapraszają do udziału w następnym koncercie, który odbędzie się w sierpniu.

Odpust na Podjaworzu ku czci św. Piotra i Pawła

 

W tym roku, zresztą tak jak w poprzednich odpust na Podjaworzu przyciągnął wielką liczbę wiernych również z różnych stron naszego dekanatu. Cieszy nas bardzo ten fakt, bo utwierdza nas to w przekonaniu, że Kaplica na Podjaworzu „ma swój klimat”. Słowo boże w tym roku wygłosił i uroczystej sumie o godz. 11 00 przewodniczył ks. neoprezbiter Adian Fyda. Nawiązał w nim do Cezarei Filipowej gdzie Jezus skierował pytanie „za kogo Go ludzie uważają”. Dzięki staraniom tamtejszych mieszkańców także młodzieży, którzy zaangażowali się w przygotowania i samą uroczystość m. in. składając życzenia i niosąc feretrony, uroczystość mogła godnie się odbyć. Dzięki łaskawości Niebios mogliśmy przejść w procesji wokół ołtarza ze śpiewem litanii do Serca Jezusowego na ustach. Cieszy nas obecność kapłanów z dekanatu, którzy do nas chętnie przyjeżdżają. Miejmy nadzieję, że spotkamy się w tym niezwykłym miejscu za rok.

 

I koncert III Grybowskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej.

24.06. o godz. 19.00 rozpoczął się w Grybowskiej Bazylice Mniejszej III Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej. Dyrektorem artystycznym wydarzenia jest, jak w poprzednich latach P. Dr Krzysztof Michałek, Organista Bazyliki Miłosierdzia Bożego w Krakowie, a Honorowy Patronat także w tym roku objął Biskup Diecezjalny Tarnowski Andrzej Jeż. W programie I koncertu wystąpili Tomasz Chorzalski Organy, Chór „Musica ex Anima” i Orkiestra Symfoniczna Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, oraz Chór „Capella Marialis”  Bazyliki Mariackiej w Krakowie. W programie znalazły się utwory Schuberta, Mozarta, Góreckiego, Mendelssohna oraz pełne ekspresji improwizacje organowe. Organizacje festiwalu wsparli Urząd Miasta Grybowa, Urząd Gminy Grybów, SHP „ Składnica” i nasza parafia. Kilkudziesięciu słuchaczy zebranych                w bazylice z zapartym tchem wysłuchało pięknych i urozmaiconych utworów nagradzając wykonawców gromkimi owacjami. Szkoda, że następny koncert, jakim był w tym samym dniu mecz piłki nożnej na Mundialu tak bardzo rozczarował!

Boże Ciało 2018

W ostatnim dniu maja przy niezwykle pięknej pogodzie celebrowaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa – Boże Ciała. Jak zwykłe obok mszy św. najważniejszym wydarzeniem była uroczysta procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy przygotowanych przez poszczególne dzielnice parafii i grupy duszpasterskie na Rynku. Uczestniczyły ogromne rzesze wiernych szczelnie wypełniające tą niezwykłą świątynię, jaką stał się grybowski Rynek.

Prymicje ks. Adriana Fydy

W sobotę 26.05.2018 roku w tarnowskiej katedrze nasz Diakon Adrian Fyda przyjął, wraz z 26 kolegami święcenia kapłańskie z rąk Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża. Po południu                       o 16.45 nastąpiło powitanie Prymicjanta na granicy parafii, a następnie uroczysty przejazd do grybowskiej bazyliki, gdzie Ks. Adrian odprawił nabożeństwo majowe. 27 maja w niedzielę, Prymicjant przybył na plebanię, gdzie o 10.45 nastąpiło błogosławieństwo rodziców następnie bardzo uroczyste przejście do świątyni, gdzie o 11.00 powitaniami przez delegacje parafialne rozpoczęła się msza św. prymicyjna. Okolicznościowe, pełne treści kazanie wygłosił nasz były wikariusz Ks. dr Dariusz Brzegowy. Po mszy Ks. Prymicjant udzielił apostolskiego błogosławieństwa z odpustem zupełnym. Wszyscy zgromadzeni modlili się za Prymicjanta i o nowe powołania z naszej parafii. Po zakończeniu uroczystości w bazylice zaproszeni Goście udali się na przyjęcie do pięknie udekorowanej sali gimnastycznej miejscowego ZSZ. Parafia cieszy się z kolejnego, już ponad 40 żyjącego kapłana pochodzącego z naszej parafii. Ks. Prymicjantowi życzymy wszelkiego błogosławieństwa bożego , dobrej pierwszej placówki, którą już we wtorek z rąk Biskupa Diecezjalnego otrzyma.  

Grybowskie mamy przed obrazem Matki Przedziwnej

W środę pół godziny przed Nowenną Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wraz z Kościołem Domowym i żeńskim zespołem młodzieżowym z Siołkowej poprowadził modlitwę przed obrazem naszej Matki Przedziwnej. Rozważania, modlitwy, wiersze przygotowała i interpretowała Barbara Machaczek- prezes POAK, pieśni natomiast wykonywał zespół w składzie  Martyna Fyda- flet, Ola Niepsuj- skrzypce, Natalia Smoła- saksofon, Asia Romanek- gitara i Anna Mędoń- śpiew pod kierunkiem Alicji Romanek, Agnieszki Niepsuj- gitara i Agaty Fydy, które włączyły się w śpiew. Uczciliśmy w ten sposób naszą Matkę Niebieską i wszystkie mamy z naszej parafii

 z okazji zbliżającego się Dnia Matki.

Włączyliśmy się również w liturgię Mszy św. którą odprawili

ks. Damian i ks. Janusz.

 

 

Wszystko na chwałę Bożą i ku pożytkowi bliźniego.

 

Prezes POAK

Barbara  Machaczek

Odpust ku czci Matki Bożej Przedziwnej

W trzecią niedzielę maja celebrowaliśmy odpust parafialny ku czci Matki Bożej Przedziwnej, ustanowiony przez Biskupa Jerzego Ablewicza 24.12.1974 roku, w dniu ogłoszenia grybowskiej świątyni diecezjalnym Sanktuarium ku czci Matki Bożej Grybowskiej. W tym dniu, w tym roku przypadła także radosna Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Kazania o Maryi jako narzędziu Ducha Świętego na wszystkich mszach św. przedpołudniowych wygłosił ks. Tadeusz Nowek, Pallotyn, proboszcz parafii Biała Niżna. Zaproszony kaznodzieja przewodniczył także uroczystej sumie odpustowej i eucharystycznej procesji. Liturię uświetniło wiele ważnych i zaangażowanych grup tych, co zawsze, a więc kapłani z dekanatu i księża rodacy, LSO, DSM, chór mieszany grybowskiej bazyliki, dwa duże zastępy naszych niezawodnych harcerzy. W tym roku udało się zaprosić do udziału także grupy, które dotąd nie brały udziału w uświetnieniu liturgii odpustowej. Przede wszystkim to orkiestra dęta z Siołkowej w dużym składzie, która ubogaciła grą zwłaszcza procesję. Była większa liczba pięknie umundurowanych strażaków, którzy tworzyli asysty, ale także nieśli sztandary swoich jednostek z Siołkowej, Białej Wyżnej i Białej Niżnej. W uroczystą procesję włączyły się także przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z Siołkowej i Białej Wyżnej w swoich pięknych, regionalnych strojach. Wszystko to sprawiło, że zarówno suma jak i procesja były w tym roku wyjątkowo okazałe, tym bardziej, że i pogoda była wspaniała. Mamy nadzieję, że zaangażowanie większej liczby parafian w takie uroczystości będzie choćby niewielkim przyczynkiem do doprowadzenia do koronacji obrazu naszej Przedziwnej Pani.

Nabożeństwo fatimskie

13 maja 2018, w niedzielę o godz. 19.00 ropoczęliśmy kolejny cykl nabożeństw fatimskich, który potrwa do 13 października. Nabożeństwom w tym roku przewodniczy i wygłasza okolicznościowe kazania Ks. Piotr Kalinowski z Białej Niżnej. Po mszy św. jak zwykle odbywa się wokół bazyliki procesja różańcowa ze światłem i fatimską figurą, którą noszą zmieniające się asysty. Rozważania tajemnic nawiązujące mocno do życia parafii, jak co roku przygotowuje Ks. Palat Penitencjarz. Uczestniczyło w nabożeństwie ok. 1200 osób. Wszyscy zostali serdecznie zaproszeni na kolejne za miesiąc.

Pierwsza Komunia Święta

W dniu 13.05.2018 r. nasza parafia przeżywała piękną uroczystość. Dzieci klas III w liczbie 126 przystąpiło w tym dniu po raz pierwszy do Komunii św. Dzięki zaangażowaniu rodziców i katechetów: ks. Tomasza Rokosza, Janusza Szpilowskiego i Damiana Pitwora, dzieci uczyniły to w sposób piękny i odpowiednio przygotowany duchowo i zewnętrznie. Uroczystej Eucharystii przewodniczył i słowo Boże wygłosił Ks. Prałat Proboszcz. Pierwszy raz w sposób dialogowany. Dziękujemy Bogu za ten piękny dzień, pełen radości, szczęścia dla dzieci i rodziców oraz słoneczną pogodę.

Uroczystość Religijno – Patriotyczna w Grybowie.

Tradycyjnie 3 maja o 9.30 została odprawiona uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny zamówiona prze P. Burmistrza i P. Wójta. Na mszy zgromadzili się przedstawiciele władz, poczty sztandarowe w liczbie 18, oficjalne delegacje, zastępy ochotniczych straży pożarnej, Chór Męski Siołkowianie oraz rzesze wiernych. Eucharystii przewodniczył Ks. Prałat Proboszcz, a kazanie wygłosił Ks. Prałat Penitencjarz. Po mszy nastąpił przemarsz pod pomnik w parku i złożenie kwiatów. Cieszy nas fakt, że na coraz większej ilości domów i instytucji pojawia się Polska flaga.

Procesja błagalna o urodzaje ku czci św. Marka

Grybowska parafia podtrzymuje piękną tradycję procesji błagalnej o urodzaje, dobra pogodę i zachowanie do nieszczęść w dniu Św. Marka. Procesja, w której jak widać na zdjęciach uczestniczy ponad 1000 osób udaje się pod krzyż naprzeciw plebanii, gdzie znajdował się, kiedyś drewniany kościół Św. Bernardyna spalony przez Sowietów 1945 roku. Tam odprawiane są przepisane modlitwy, a potem eucharystia w tej samej intencji. Dzięki Bogu rzeczywiście jak dotąd nasza parafia jest wolna od wielkich kataklizmów czy klęski nieurodzaju. Mamy nadzieję, że dzięki Opatrzności Bożej i w tym roku tak będzie.

Uroczyste rozpoczęcie V Synodu Diecezji tarnowskiej

1.04 2018. roku w Tarnowie rozpoczął się bardzo uroczyście V Synod Diecezji Tarnowskiej. Wydarzenie to na różne sposoby było przygotowywane od kilku miesięcy. W naszej parafii powstały dwa zespoły synodalne, które przez najbliższe trzy lata będą aktywnie angażować się w prace synodu. Na uroczystość otwarcia udała się delegacja z naszej parafii w liczbie blisko 20 osób pod przewodnictwem Ks. prałata Proboszcza oraz przy udziale wikariuszy Ks. Piotra Cichonia i Ks. Damiana Pitwora. Sama blisko czterogodzinna uroczystość składająca się z trzech stacji rozpoczęła się stosownymi obrzędami w kościele Św. Jozefa i Matki Bożej Fatimskiej. Po tej części wszyscy procesyjnie przeszli do katedry. W katedrze blisko 600 księży, kilkunastu biskupów pod przewodnictwem Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego odprawiło uroczystą mszę św. W czasie mszy zostały przyjęte odpowiednie przysięgi od księży odpowiedzialnych za Synod. W skład Członków Synodu specjalnym dekretem został także włączony Ks. Prałat Proboszcz, jako delegat Kapituły Kolegiackiej Św. Wawrzyńca w Wojniczu. Cała Uroczystość była jednym wielkim modlitewnym wołaniem o błogosławione owoce synodu dla rozwoju religijnego naszej diecezji.

Wielka sobota, Wigilia Paschalna i Wielkanoc w Grybowskiej Bazylice.

W wielką sobotę,  gdy trwało czuwanie przy grobie i adoracja krzyża w bazylice od 9.00 d0 14.00 co kilkanaście minut odbywało się świeceni pokarmów na wielkanocny stół. Jak zwykle przewijały się „ nieprzebrane  tłumy wiernych”

Uroczystości Wigilii Paschalnej rozpoczęliśmy o godz. 19.00 poświęcając na zewnątrz ogień i zapalając od niego nowy piękny, ufundowany przez pszczelarzy paschał oraz kadzidło. Po procesji do świątyni, której przewodził paschał i zapaleniu świec oraz wszystkich świateł bazyliki Ks. Paweł Bobrowski pięknie odśpiewał Exultet. Po nim, nastąpiła bogata liturgia czytań i śpiewów, które przygotowały do rozpoczęcia celebracji mszy św. Wigilii Paschalnej, mszy wielkanocnej. Znów zabrzmiały uroczyście dzwony i zagrały nasze potężne organy. Krótkie i treściwe kazanie wygłosił Ks. Prałat Penitencjarz. Po kazaniu uroczysta liturgia chrzcielna została odprawiona przy chrzcielnicy w całości, aż do pokropienia ludu nowo poświęconą wodą chrzcielną. Po tej liturgii nastąpił dalszy ciąg mszy świętej. Na jej zakończenie ok. godz. 21.30 rozpoczęła się procesja rezurekcyjna. Liturgię mszy ubogacał mieszany chór naszej bazyliki, a procesję orkiestra dęta z Siołkowej. Mimo niepewnej pogody udało się trzykrotnie okrążyć bazylikę, ale w kontekście coraz większej liczby wiernych uczestniczących w tych obrzędach coraz poważniej bierzemy pod uwagę poprowadzenie procesji wokół grybowskiego Rynku. Mszę św. koncelebrowało 13 kapłanów, a uczestniczyło ok. 3000 wiernych w tym wielu ludzi młodych, dzieci i całych rodzin. Uroczystość zakończyła się o godz. 22.00 a o 22.30 rzęsiście zaczął padać deszcz.

W samą uroczystość wielkanocną kazania na wszystkich mszach św. wygłosił Ks. Prałat Proboszcz. W swoim orędziu wskazał na znaczenie świąt wielkanocnych i Chrystusowego Zmartwychwstania dla prawdziwie chrześcijańskiego życia poszczególnych ludzi całych wspólnot. Wskazał też na różne zagrożenia czyhające na osłabienie wiary i moralności u człowieka wierzącego w Chrystusa we współczesnym świecie.

 

Zdjęcia i opracowanie x. R.S i x. D.P

Wielki Piątek 2018

 

Uroczystą liturgię Wielkiego Piątku rozpoczęliśmy o godz. 18.00 Bazylika grybowska wypełniona była po brzegi zgromadzonymi wiernymi. W liturgii pod przewodnictwem Ks. Prałata Proboszcza uczestniczyło 13 kapłanów. Tzw. ostatnie kazanie pasyjne wygłosił Ks. Janusz Szpilowski. Mękę Pańską odśpiewali młodzi, zdolni śpiewacy z LSO Jakub Mędoń, Paweł Pióro i Rafał Łosowski. Centralnym punktem było uroczyste wniesienie, odsłonięcie i adoracja krzyża, która jak zwykle przedłuża się w późną noc do godz. 24.00 i trwa przez całą Wielką Sobotę. Do tej tez godziny trwała adoracja Pana Jezusa w Grobie prowadzona pięknie przez różne grupy parafialne. Do samego końca obecni byli licznie parafianie i goście trwający w skupieniu na modlitwie przy Grobie Pańskim.                                       

      Zdjęcia i opracowanie Ks. R.S i Ks. D. P.

Wielki Czwartek 2018

 

Uroczysta liturgią mszy św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy w Grybowskiej Bazylice obchód Świętego Triduum Paschalnego. Mszę św. koncelebrowało 12 kapłanów, miejscowych duszpasterzy oraz Księży Rodaków. Uczestniczyło ok. 3000 wiernych, wśród nich bardzo znaczna grupa dzieci i młodzieży na czele z LSO, DSM , Harcerzami i Młodzieżowym Chórem naszej bazyliki. Kazanie wygłosił Ks. Prałat Paweł Bobrowski, Dyrektor ZOL Caritas. Po mszy św. i przeniesieniu Ciała Pańskiego do „Ciemnicy” adoracja prowadzona przez różne grupy trwała do godz. 24.00.

Niedziela Palmowa 2018

 

W dniu 25.03.2018 przeżywaliśmy Niedzielę Palmową. O 10.50 miała miejsce procesja z Palmami pod przewodnictwem Ks. Prałat Proboszcza. Przed bazyliką zgromadziło się bardzo dużo dzieci wraz z rodzicami i palmami w ręku. Dzieci z entuzjazmem i radością włączyły się w liturgię. Słowo Boże do dzieci skierował Ks. Rekolekcjonista Marek Kluz, wzywając je do podjęcia trudu wyrzeczeń i modlitwy. 

Droga krzyżowa ulicami miasta

 

W dniu 23.03.2018 odprawiliśmy tradycyjną drogę krzyżową ulicami miasta. Jak zwykle rozpoczęła się ona przy remizie OSP Biała Wyżna, a zakończyła przed bazyliką na grybowskim rynku. Poszczególne stacje zostały symbolicznie oznakowane i oświetlone przez mieszkańców ul Węgierskiej. Rozważania do  stacji nawiązujące do życia parafialnego w kontekście zbliżających się rekolekcji przygotował Ks. Prałat Penitencjarz, a odczytywali zarówno kapłani,  jak i siostry zakonne oraz osoby świeckie. Mimo mroźnej w tym roku pogody uczestniczyło ok. 2500 wiernych w tym wielu ludzi młodych i dzieci. Po zakończeniu tego niezwykłego nabożeństwa wierni mogli przyjąć Komunię Św. dla zyskania odpustu zupełnego.

 

Rekolekcje Wielkopostne i Wielki Tydzień

 

PIĄTEK (23.03)

 ·              godz.19.00 – Droga Krzyżowa ulicami miasta. Początek przy remizie Biała Wyżna.

 

SOBOTA (24.03) – Rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych (prowadzi Ks. Prof. dr hab. Marek Kluz UPJPII w Krakowie i Tarnowie)

 ·              godz. 18.00 – Msza św. z nauką na rozpoczęcie rekolekcji

 

NIEDZIELA PALMOWA (25.03):

 ·              godz. 6.30, 8.00, 9.30,11.00, 12.30 – Msze św. z nauką dla wszystkich i poświęceniem palm

 ·              godz. 10.50 – poświęcenie palm przed bazyliką, procesja i msza św. z nauką ( zwłaszcza dla dzieci)

 ·              godz. 15.00 i 17.00 – Gorzkie Żale z rekolekcyjnym kazaniem pasyjnym. Po Gorzkich Żalach Msze św.

 

WIELKI PONIEDZIAŁEK ( 26. 03):

 ·              godz. 6.30 – Godzinki o Męce Pańskiej

 ·              godz. 7.00, 9.00, 18.00 – Msze św. z nauką dla wszystkich

 ·              godz. 10.30 – spowiedź i Msza św.  z sakramentem namaszczenia i błogosławieństwem lourdskim dla osób chorych i starszych

 ·              godz. 19.00 – I nauka stanowa dla małżonków.

 

WIELKI WTOREK ( 27.03 ),  I dzień spowiedzi:

 ·              godz. 6.30 – Godzinki o Męce Pańskiej

 ·              godz. 7.00, 9.30, 18.00 – Msze św. z nauką dla wszystkich

 ·              godz. 8.00 – 9.30; 10.20 – 12.00; 14.00 – 16.00; 16.30 – 18.00 - spowiedź rekolekcyjna i wielkanocna

 ·               godz. 19.00 – II nauka stanowa dla małżonków.

 

WIELKA ŚRODA ( 28.03),  II dzień spowiedzi

 ·              godz. 6.30 – Godzinki o Męce Pańskiej

 ·              godz. 7.00, 9.30, 15.30 i 18.00 – Msze św. z nauką dla wszystkich

 ·              godz. 8.00 – 9.30; 10.20 – 12.00; 14.00 – 15.30; 16.20 – 18.00   

         - spowiedź rekolekcyjna i wielkanocna

 ·              godz. 17.45 – Nowenna do NMP.

 

WIELKI CZWARTEK ( 29.03):

 ·              godz. 6.30 – Godzinki o Męce Pańskiej

 ·              godz. 7.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

 ·              godz. 8.00 – Droga Krzyżowa

 ·              godz. 9.00 –Ciemna jutrznia

 ·              godz. 15.00 –Droga Krzyżowa

 ·              godz. 18.00 – Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej i przeniesienie Pana Jezusa do „ciemnicy”.

 ·              godz. 20.00 adoracja – prowadzi Koło Przyjaciół Radia Maryja

 ·              godz. 21.00 adoracja – prowadzi  Akcja Katolicka i Caritas Parafialna

 ·              godz. 22.00 adoracja  - prowadzi Grupa Biblijna, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Kręgi Rodzin

 ·              godz. 23.00 – Droga Krzyżowa.

 

WIELKI PIĄTEK ( 30.03 ):

 ·              godz. 6.00 – 18.00 adoracja prywatna Pana Jezusa w „ciemnicy”

 ·              godz. 6.30  - Godzinki o Męce Pańskiej

 ·              godz.7.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

 ·              godz. 8.00 – Droga Krzyżowa

 ·              godz. 9.00 -  Ciemna Jutrznia

 ·              godz. 15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia( rozpoczęcie nowenny przed Świętem Bożego Miłosierdzia)

 ·              godz. 15.15  - Droga Krzyżowa

 ·              godz. 18.00 – Uroczysta Celebracja Męki Pańskiej i złożenie Ciała Pańskiego do grobu.

 ·      godz.20.15  adoracja – prowadzi III Zakon Franciszkański

 ·      godz. 19.30 – Gorzkie Żale ( część III)

 ·              godz. 21.00 adoracja – prowadzi chór męski  Siołkowa

 ·              godz. 22.00 adoracja -  prowadzi młodzież( KSM, MdM, chór młodzieżowy, młodzież gimnazjalna)

 ·              godz.23.00 - Droga Krzyżowa i śpiew Pasji.

 

WIELKA SOBOTA I WIGILIA PASCHALNA ( 31.03 ):

 ·              godz. 6.00 – 19.00 prywatna adoracja Pana Jezusa w Grobie, adoracja  Krzyża

 ·              godz. 6.30  - Godzinki o Męce Pańskiej

 ·              godz. 7.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia

 ·              godz. 8.00 – Ciemna jutrznia

 ·              godz. 9.00 – 13.00 święcenie pokarmów, co ok. 20 minut (w innych miejscach według zwyczajnego porządku)

 ·              godz.14.00 –ostatnie dodatkowe święcenie pokarmów

 ·              godz. 18.45 – Koronka do Bożego Miłosierdzia

 ·              godz. 19.00 rozpoczęcie uroczystej liturgii Wigilii Paschalnej, Msza św. wielkanocna i Procesja Rezurekcyjna.

 

NIEDZIELA WIELKANOCNA ( 1.04 ):

 ·              Msze św. w bazylice:  6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00.

 ·              Kościół pomocniczy Podjaworze – 8.00

 ·              Kościół pomocniczy Podchełmie -  9.30

 ·              Kościół pomocniczy Siołkowa Zagórze - 11.00

 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY (2.04):

 ·              Msze św. w bazylice  6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 (połączona  z udzieleniem chrztu św.  dzieciom), 18.00

 ·              Kościół pomocniczy Podjaworze – 8.00

 ·              Kościół pomocniczy Podchełmie -  9.30

 ·              Kościół pomocniczy Siołkowa Zagórze - 11.00

 

  

Uwaga:

  

Od tego roku zgodnie z przepisami liturgicznymi i zeszłoroczną zapowiedzią Komunia św. w Wielki Czwartek i Piątek będzie udzielana tylko podczas nabożeństw o godz. 18.00. Poza tym można Komunii udzielić tylko jako Wiatyku osobom umierającym.

 

 

 

 

Drogich Parafian i Gości serdecznie zapraszamy do żywego i owocnego udziału w liturgii!

Duszpasterze Parafii Grybowskiej

Nowe dzwony już na wieży Bazyliki na wys. ok. 60 m.

 

7.03 odbyła się ważna operacja wywindowania trzech nowych dzwonów na wieżę bazyliki i umieszczenia ich na wcześniej przygotowanych konstrukcjach. Dzwony wywindował ogromny dźwig z Nowego Sącza, a wszystkie pozostałe prace wykonuje wspominana już we wcześniejszych aktualnościach firma Rduch ze Śląska. Wszystkie dzwony mają być uruchomione do końce tego tygodnia i odpowiednio zaprogramowane. Samo wydarzenie wzbudziło spore zainteresowanie parafian, tym bardziej, że w tym czasie trwają rekolekcje dla dzieci młodzieży.

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży

 

W dniach 7. – 9.03 odbywają się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży. Prowadzi je w tym roku Ks. dr Maciej Knapik z Siemiechowa. Wszyscy uczestnicy podzieleni są odpowiednie grupy i godziny. Rekolekcjoniście towarzyszy zespół muzyczny z naszej parafii oraz środki multimedialne,                        z których kaznodzieja obficie korzysta. Bardzo licznie i ładnie jak zwykle uczestniczą w rekolekcjach dzieci i młodzież młodsza z gimnazjów. Nieco lub znacznie gorzej, również jak zwykle jest z młodzieżą ze szkół średnich, których frekwencja pozostawia wiele do życzenia. Najczęściej absencja dotyczy młodych ludzi z innych parafii, którzy uczęszczają do naszych szkół średnich. Ciągle jest nadzieja, że będzie lepiej.

Sesja naukowa na temat Ks. Biskupa Karola Pękali w 50. rocznicę Jego śmierci.

 

W dniu 5 marca w auli WSD w Tarnowie odbyła się otwarta sesja naukowa na temat Ks. Bpa Karola Pękali w 50. rocznicę Jego śmierci, która miała miejsce w Bułgarii 18.08.1968 roku. Organizatorem wydarzenia był UJP II w Krakowie, sekcja w Tarnowie. Sesję swoim wystąpieniem rozpoczął Bp Diecezjalny Andrzej Jeż, który zwrócił uwagę na szczególne zaangażowanie Ks. Bpa Karola w dzieło charytatywne kierowane nie tylko do Polaków, ale także do Żydów i przedstawicieli innych narodów, którego rozmach zwłaszcza trudnych czasach II wojny światowej zadziwia po dzień dzisiejszy. Poszczególni prelegenci zarówno duchowni jak i świeccy bardzo dokładnie, w krótkich wykładach i refleksjach często bardzo osobistych przedstawili postać i dzieło Ks. Biskupa na tle bardzo trudnych czasów, w jakich przyszło mu działać. W sesji uczestniczyli profesorowie uniwersytetu, wykładowcy i przełożeni WSD, pracownicy instytucji diecezjalnych, klerycy i zaproszeni świeccy. Była również delegacja z rodzinnej parafii Ks. Biskupa Tj. Grybowa pod przewodnictwem Ks. Prałata Proboszcza. Z wysłuchanych wykładów jawi się postać Ks. Biskupa, jako człowieka głębokiej wiary, modlitwy, prawdziwego dobrze zorganizowanego miłosierdzia. Parafia Grybowska jest dumna ze swojego wybitnego Rodaka.

Kolejna edycja katechizacji przedmałżeńskiej w grybowskim Centrum Duszpasterskim.

 

W dniu 3.03 w auli Parafialnego Centrum Duszpasterskiego rozpoczęła się kolejna edycja „Kursu przedmałżeńskiego”. Organizatorem tej jakże ważnej katechizacji jest Ks. mgr Piotr Cichoń. Pposzczególne tematy omawiają kapłani zaproszeni z dekanatu, a niektóre kwestie przedstawiają także osoby świeckie. Wykłady ubogacane są prezentacjami multimedialnymi. Uczestniczy ok. 80 osób z parafii, dekanatu i innych miejscowości.

Grybowska Akcja w akcji, by dzieci i młodzież nie hejtowały czy lajkowały, tylko sportu zażywały i w tenisa stołowego grały...

 

W drugim tygodniu ferii POAK w Grybowie z inicjatywy naszego członka Wiesława Machaczka wyszedł z propozycją do dzieci i młodzieży, i zorganizował z ks. Januszem Szpilowskim I Parafialny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prałata Proboszcza Ryszarda Soroty.

Zgłosiło się 40 osób. Rozgrywki odbywały się w Domu Duszpasterskim od poniedziałku do czwartku w godzinach od 11.00 do 13.00,  w sześciu grupach wiekowych:

·        dziewczynki ze szkoły podstawowej,

·        chłopcy ze szkoły podstawowej,

·        dziewczyny z gimnazjum,

·        chłopcy z gimnazjum,

·        chłopcy ze szkoły średniej,

·        młodzież ze szkoły integracyjnej

Mecze rozgrywano w systemie każdy z każdym.

Turniej  rozpoczął  Ksiądz Proboszcz modlitwą  i błogosławieństwem,
a następnie rozegrał pierwszy  mecz z  przedstawicielami komisji sędziowskiej i niektórymi uczestnikami turnieju. Powiem w tajemnicy, że nasz Proboszcz świetnie gra w tenisa stołowego.

Każdy kolejny dzień trwania turnieju rozpoczynaliśmy od modlitwy.
W drugim dniu uczynił to ksiądz Janusz Szpilowski opiekun duchowy turnieju,
a w kolejnym ksiądz Penitencjarz Ryszard Stasik.

Zawodnicy dzielnie i z ogromnym zaangażowaniem rozgrywali mecze.

Komisja sędziowska w składzie:

mgr Katarzyna Koszyk- Niepsuj,

mgr Jan Skowron,

 mgr Rafał Nowak

 i Wiesław Machaczek bacznie obserwowała i oceniała rozgrywki i po zliczeniu punktów wyłoniła zwycięzców:

·        w grupie dziewczynek ze szkoły podstawowej;

I m Julia Szczepanik

II m Kamila Nalepa

III m Karolina Radzik

·        w grupie chłopców ze szkoły podstawowej;

I m Marcin Kiełbasa, Jakub Gliński

II m Kamil Niepsuj

III m Daniel Radziak

·        w grupie dziewczyn z gimnazjum;

I m Julia Oleksy

II m Oliwia Machaczek

III m Kinga Lichoń

·        w grupie chłopców z gimnazjum;

I m Kacper Jeleń

II m Kamil Jeleń

III m Jan Szczepanik

·        w grupie chłopców ze szkoły średniej;

I m Szymon Hotloś

II m Damian Krok

III m Karol Kłapacz

·         w grupie chłopców starszych;

I m Paweł Szczecina

II m Szymon Podwika

Dyplom za dzielną walkę otrzymał też najmłodszy uczestnik turnieju Bartek Nowak z klasy zerowej, którego obecnością bardzo się cieszymy.

Z każdej grupy osoby, które zdobyły I miejsce rozegrały mecz
o Puchar Księdza Prałata Proboszcza również w systemie każdy z każdym.

Ten sam skład komisji sędziowskiej po zliczeniu punktów wyłonił zwycięzcę.

Zdobywcą Pucharu Księdza Prałata Proboszcza w I Parafialnym Turnieju Tenisa Stołowego został Kacper Jeleń z kl. III Gimnazjum
w Siołkowej.

 Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!!!

Zakończenie turnieju miało miejsce w czwartek, kiedy to ksiądz Prałat Proboszcz wraz z prezes POAK Barbarą Machaczek wręczył dyplomy wszystkim nagrodzonym oraz Puchar zwycięzcy i dokonał zamknięcia I Parafialnego Turnieju Tenisa Stołowego.

Po części oficjalnej wszystkich uczestników zaproszono na grilla, którego przygotowano na placu Domu Duszpasterskiego.  Byli tam również nasi kapłani ksiądz Proboszcz, ks. Janusz, ks. Prałat Stasik,  a także  sympatycy oraz mamy uczestników turnieju.

Był to dla wszystkich miło i z pożytkiem spędzony czas.  A w Domu Duszpasterskim  było gwarno  i wesoło dzięki dzieciom i młodzieży, którzy pozytywnie odpowiedzieli na nasze zaproszenie.

Prezes POAK

Barbara Machaczek

Sponsorzy:

Ks. Prałat Proboszcz  Ryszard Sorota

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Parafialna Caritas

SHP ,, Składnica” w Grybowie- bułki, sosy i soki

Panie z POAK Maria Szczecina, Elżbieta Stanisz, Barbara Krok- upiekły pyszne ciasta.

Mamusia uczestników turnieju Pani Szczepanik zasponsorowała napoje i ciastka.

Gurbowicz – udostępnił samochód do przewozu stołów do gry w tenisa

Za wszelką pomoc w zorganizowaniu turnieju dziękuje pomysłodawca   całego tego ,, zamieszania”  Wiesław Machaczek

Nowe i stare dzwony, montaż nowych dzwonów i zimowe panoramy Grybowa z wysokości ponad 60 m.

 

20.02 rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem do montażu nowych dodatkowych trzech dzwonów na wieży naszej bazyliki. Prace te zgodnie z umową wykonuje Firma Rduch ze śląska. Najpierw należało na wysokość ponad 50 metrów wywindować nową grubą podłogę i wszystkie metalowe elementy konstrukcji zawieszenia dzwonow przygotowane do skręcania w zakładzie. Nowe dzwony wraz konstrukcją znajdą swoje miejsce piętro wyżyj od istniejących. Wszystkie elementy wywindowano przy pomocy odpowiedniej wyciągarki, a dzwony wywinduje odpowiedni duży dźwig. Przy okazji zostaną wzmocnienie grubą nową podłogą dwa pozostałe podesty. Zdjęcia pokazują stan na dzień 23.02.2018. W następnym tygodniu będą windowane dzwony i prowadzone prace elektryczne i elektroniczne prowadzące do uruchomienie i wykorzystywania przy różnych okazjach całego sześciodzwonowego zespołu. Zostaną także uruchomione dzwonek na sygnaturce i piękny dzwon przy Kaplicy Męki Pańskiej. W czasie wizytacji prac Ks. prałat Proboszcz wykonał także kilka zimowych panoram miasta z wys. 60 m. Warto zobaczyć !.

Wystawa pamiątek z podróży Ks. Proboszcza do Afryki – Kongo Brazaville ( luty 2014) i Republika Centralnej Afryki ( luty 2018 ).

 

Od piątku 23.02.2017 do soboty 4.03. codziennie od 8.00 d0 17.00  można w bzylice grybowskiej, przy ołtarzu wieczystej adoracji oglądać wystawę autentycznych afrykańskich pamiątek z dwóch podróży Ks. Proboszcza do Afryki. Wystawa jest niewielka, ale bardzo bogata w eksponaty. Znajdziemy tu duże zdjęcia, obrazy malowane ręcznie przez Afrykańczyków,  obrazy wykonane precyzyjnie z motylich skrzydeł, drewniane figurki, ozdoby, torebki, materiały na ubranie, przedmioty codziennego użytku i wiele innych. Przy wystawie można złożyć swoją ofiarę na pomoc bardzo ubogiej RCA. Serdecznie zapraszamy do bliższego zapoznania się z afrykańską misyjną ziemią poprzez dokładne obejrzenie tej pięknej wystawy.

Ks. Prałat Proboszcz w Republice Centralnej Afryki.

 

Nominacja Biskupia Ks. Prałata Mirosława Gucwy na Biskupa Diecezjalnego Bouar w RCA stała się okazją do drugiej już podróży, Ks. Proboszcza na spaloną słońcem Afrykańską ziemię. Wyjazd był podyktowany faktem, że Ks. Mirosław to kolega rocznikowy Ks. Proboszcza, to były wikariusz w Grybowie (1988 – 1992), to wreszcie Kapłan, który swoje rodzinne korzenie ma właśnie w Grybowie.  Wyjazd odbył się w dniach 5 – 17 luty 2018. Pierwsze dni grupa wśród, których było 6 Kapłanów spędziła w misji Bimbo (dzielnica stolicy RCA Banghi) gdzie proboszczem jest Ks. Marek Mastalski, również kolega rocznikowy ks. Proboszcza. W czwartek 8.02 wszyscy udali się w bardzo trudną drogę do liczącego ok. 50 tys. mieszkańców miasta Bouar, stolicy diecezji. Tam zamieszkaliśmy w Niższym Seminarium Duchownym oddalonym, od pięknej, nowoczesnej katedry ok. 9 km. W oczekiwaniu na dzień świeceń (11.02) zwiedzaliśmy okoliczne ośrodki misyjne prowadzone przez różne zakony. Same święcenia odbyły się w katedrze 11.02 przy udziale 1 kardynała i 11 biskupów ze wszystkich diecezji RCA, a także z Kamerunu. Uczestniczyło także ok. 100 Kaplanów, w tym  40 Polaków i ok. 6000 wiernych pełnych radości i wdzięczności Bogu  za nowego Biskupa. Przepełniona śpiewem, pięknymi słowami i akcjami liturgicznymi także tańcem uroczystość konsekracji trwała ponad 4 godziny. Głównym konsekratorem był Kardynał z Banghi, a współkonsekratorem Biskup Tarnowski Andrzej Jeż, który już znacznie wcześniej przybył do Afryki. Po mszy św. konsekracyjnej uroczystość trwała do ciemnego wieczora. W następnych dniach już razem z nowym Biskupem znów pielgrzymowaliśmy po afrykańskiej ziemi nawiedzając różne ciekawe miejsca, w tym Bagandu gdzie nasz ksiądz Mieczysław Pająk wybudował piękny kościół. Odwiedziliśmy także kaplicę w wiosce, w której główną część mieszkańców stanowią Pigmeje. W Bagandu właśnie spędziliśmy jedną noc. W piątek, w ostatnim dniu odwiedziliśmy bangijskiego Kardynała, nuncjusza apostolskiego i przez Jaunde, stolicę Kamerunu, Paryż i Warszawę w sobotę wieczorem pełni wrażeń i nowych niezwykle bogatych doświadczeń powróciliśmy do naszych domów. Jakie wrażenia? No cóż ogromna bieda, brak dróg niemal całkowity, brak wody w wielu miejscach, brak prądu w ponad 90 % kraju. Mizerne szkolnictwo i oświata, korupcja, tymczasowość, brak struktur państwa, państwo teoretyczne, walczące o wpływy światowe mocarstwa. To tylko niektóre problemy, na których rozwiązanie nie ma na razie nadziei. Na tym tle błogosławiona rola Kościoła i polskich misjonarzy, którzy przynajmniej w jakiejś części próbują tym biedom zaradzić. I wdzięczność biednego, ale radosnego i ofiarnego ludu, tęsknota za Bogiem, pokojem i odrobiną serca. Oby Bóg zmiłował się nad tymi ludami ciągle tak bardzo cierpiącymi i przez wielu zapomnianymi!

Więcej na temat tego wydarzenia będzie można usłyszeć w bazylice grybowskiej w niedzielę 25.02 w czasie mszy świętych przedpołudniowych. Będzie także można oglądnąć niewielką wystawę autentycznych pamiątek misyjnych. Natomiast w poniedziałek 26. 02. 2018 o godz. 17.30 w auli Parafialnego Centrum Duszpasterskiego Ks. Proboszcz wygłosi dłuższą prelekcje na temat swojej podróży. To wystąpienie ubogaci prezentacja ponad 300 zdjęć na dużym ekranie. Serdecznie zapraszamy!

Halowy Turniej Piłki Nożnej w dekanacie Grybów

Halowy Turniej Piłki Nożnej w dekanacie Grybów

Dnia 02 lutego 2018 r. odbył się  Halowy Turniej Piłki Nożnej zorganizowany przez Ks. Janusza Mąkę pomiędzy drużynami dekanatu grybowskiego w hali ZSZ w Grybowie w ramach XIII Mistrzostw Polski Służby Liturgicznej Ołtarza. Zawody rozgrywane były w trzech kategoriach wiekowych; ministranci 2006 – 2010; lektorzy młodsi 2002 – 2005; lektorzy starsi 1997 – 2001. Wszystkie kategorie wiekowe grały systemem 4+1. Zwycięzcami zostały drużyny: w kategorii ministrantów:

 I miejsce Florynka, II miejsce Grybów, III miejsce Stróże;

 w kategorii lektorzy młodsi:

 I miejsce Stróże, II miejsce Krużlowa, III miejsce Binczarowa;

 w kategorii lektorzy starsi:

 I miejsce Kąclowa, II miejsce Krużlowa, III miejsce Ptaszkowa. 

Zwycięskie drużyny (I miejsce) przeszły do dalszego etapu rozgrywek rejonowych, które odbędą się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy w kategoriach jak podano wyżej.

Życzymy dalszych sukcesów dla zwycięskich drużyn z naszego dekanatu.

 

Bazylika grybowska bogatsza o trzy nowe dzwony

W dniu 28.01.2018 o godz. 9.30 została odprawiona uroczysta msza św. podczas  której, zostały poświecone trzy nowe dzwony ufundowane jako uzupełnienie i ubogacenie melodyczne trzech istniejących dotą, a poświeconych w roku 1966. Liturgii przewodniczył Ks. bp Leszek Leszkeiwicz . Wygłosił okolicznościową homilię i dokonał aktu poświęcenia dzwonów. W swojej homilii przypomniał zgromadzonym symboliczne znaczenie dźwięku dzwonów, które są jakby głosem samego Boga przypominającym zmaterializowanemu człowiekowi o rzeczach duchowych, nierzadko także ostatecznych. Liturgię ubogacił swoim śpiewem Chór Męski „ Siołkowianie”. Za kilkanaście dni rozpoczną się prace związane z zamontowaniem dzwonów na 70 metrowej wieży naszej bazyliki ich zharmonizowaniem i uruchomieniem. Od tego momentu bazylika będzie posiadać 8 dzwonów różnej wielkości, które stosownie do okoliczności będą dzwoniły w różnych konfiguracjach.

Dekanalny opłatek dla Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej i Caritas

8.01.2018 o godz. 14.00 odbyło się w Ptaszkowej doroczne spotkanie opłatkowo – formacyjne dla POC i POAK. Rozpoczęło się ono mszą św. w nowym kościele sprawowaną pod przewodnictwem Ks. Dziekana, który także wygłosił okolicznościową homilię, przestrzegając przed różnymi pokusami diabła, jakie na nas dzisiaj czekają. Po mszy św. w remizie dzieci ze szkoły podstawowej Nr 1w Ptaszkowej przedstawiły piękne jasełka. Potem zebrani udali się do sali na górze gdzie przy śpiewie kolęd łamano się opłatkiem i składano sobie noworoczne życzenia. Na zakończenie gospodarze zaprosili na smaczną i obfitą agapę.