Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas jest najmniejszą jednostką organizacyjną Caritas Ogólnopolskiej i Caritas Diecezjalnej. Nawiązując do przedwojennej, bardzo bogatej tradycji, oraz działalności niejako w ukryciu za czasów komunistycznych Caritas Polska, jako organizacja odrodziła się na początku lata 90- tych. Wtedy też bardzo szybko zaczęły powstawać Caritas Diecezjalna oraz Parafialne Oddziały Caritas, dzisiaj zwane Zespołami. W naszej diecezji tradycja Caritas przekracza już 75 lat. W diecezji istnieje ponad 300 parafialnych Zespołów Caritas, w tym oczywiście w naszej parafii. W ostatnich kilkunastu latach pojawiły się także Szkolne Kola Caritas, które w liczbie czterech prężnie działają rownież w naszej parafii. Ostatnio powstały w diecezji nawet Przedszkolne Koła Caritas.

Szczególną rolę w animacji dzieła charytatywnego w parafii, także wtedy, gdy Caritas oficjalnie nie istniała odegrali wolontariusze m.in. Pan Józef Gruca, P. Maria Rzemińska, P. Ś.P Katarzyna Kmak, P. Stanisław Mucha.

Nasz Parafialny Zespół Caritas, który z rożnych powodów liczył kilku członków rozwinął się zdecydowanie przy końcu roku 2010, jako jeden z cennych owoców przeprowadzonych wówczas misji parafialnych. Dzisiaj Zespół liczy ok. 16-17 wolontariuszek. Przewodniczącą zespołu jest p. mgr Wiesława Łukasik.

Opiekunem duchowym zespołu jest od początku Ks. Proboszcz, obecnie Ks. prałat  Ryszard Sorota.

Członkowie oddziału spotykają sie, co miesiąc na zebraniach formacyjno – organizacyjnych. Najczęściej obejmuje ono omówienie kolejnego tematu przygotowanego przez centralę Caritas, omówienie bieżącej działalności oraz dyskusję i wolne wnioski. Najważniejsze, oprócz spotkań comiesięcznych, działania Parafialnej Caritas, to :

·        Organizacja świątecznych akcji zbiórki i dystrybucji żywności

·        Doraźna pomoc potrzebującym

·        Rozeznawanie w terenie sytuacji wymagających pomocy

·        Odwiedziny chorych w domach , szczególnie na święta Bożego Narodzenia,

·        Wysyłanie chorym życzeń na Święta Wielkanocne,

·        Odwiedziny chorych w miejscowym ZOL Caritas oraz DPS Biała Niżna

·        Udział w dekanalnych i diecezjalnych Dniach skupienia

·        Prowadzenie modlitw okolicznościowych w bazylice

·        Organizowanie akcji doraźnych np. „Na codzienne zakupy” czy „Chlebki Miłosierdzia”.

·        Współpraca z innymi grupami parafialnymi.

 

W roku 2019, w miesiącu maju liczna delegacja naszego zespołu wzięła udział w diecezjalnym spotkaniu w Ciężkowicach, w sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego. 

Sztandar Bazyliki

Dzisiaj jest

niedziela,
02 października 2022

(275. dzień roku)

Święta

Niedziela, XXVII Tydzień zwykły
Rok C, II
Dwudziesta Siódma Niedziela zwykła

Zegar

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
11067