Szkolne Koło Caritas

 

W naszej parafii istnieją i działają cztery Szkolne Koła Caritas: przy Gimnazjum w Grybowie i Siołkowej, Sz. Podstawowej nr. 1 w Grybowie i  LO w Grybowie.
 
Czym jest Szkolne Koło Caritas?
Koło jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Koła Caritas mogą powstawać w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich.
W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje Opiekun Koła , którym jest Nauczyciel Szkoły, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Dyrektorem Caritas. Natomiast opiekę duchową nad Kołem sprawuje Asystent Koła , którym zazwyczaj jest katecheta .
 
Głównym celem działalności Koła jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego.
 
Patronką Szkolnych Kół Caritas Diecezji Tarnowskiej jest bł. Karolina Kózkówna, a miejscem pielgrzymkowym - sanktuarium Błogosławionej w Zabawie.
 
Zadania Szkolnego Koła Caritas?
Na płaszczyźnie formacyjnej :
 • pogłębianie znajomości oraz szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu Bożym,
 • dążenie, przez pracę nad sobą do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka,
 • mobilizowanie młodzieży do stawiania sobie wysokich wymagań,
 • kształtowanie osobowości katolika i Polaka,
 • budowanie postawy odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę,
 • rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza troska o pełne uczestniczenie we Mszy św.,
 • troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej,
 • uwrażliwianie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy,
 • krzewienie w środowisku szkolnym ducha czynnej miłości bliźniego,
 • podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym,

Na płaszczyźnie działania :

 • rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie,
 • organizowanie pomocy potrzebującym uczniom, w szczególności otaczanie opieką uczniów chorych, niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
 • pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich,
 • stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz inne organizacje istniejące w parafii, na terenie której działa Koło, zwłaszcza pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych.
 
 

Sztandar Bazyliki

Dzisiaj jest

niedziela,
02 października 2022

(275. dzień roku)

Święta

Niedziela, XXVII Tydzień zwykły
Rok C, II
Dwudziesta Siódma Niedziela zwykła

Zegar

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
9698