Szkolne Koło Caritas

 

W naszej parafii istnieją i działają cztery Szkolne Koła Caritas: przy Gimnazjum w Grybowie i Siołkowej, Sz. Podstawowej nr. 1 w Grybowie i  LO w Grybowie.
 
Czym jest Szkolne Koło Caritas?
Koło jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Koła Caritas mogą powstawać w szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich.
W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje Opiekun Koła , którym jest Nauczyciel Szkoły, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Dyrektorem Caritas. Natomiast opiekę duchową nad Kołem sprawuje Asystent Koła , którym zazwyczaj jest katecheta .
 
Głównym celem działalności Koła jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego.
 
Patronką Szkolnych Kół Caritas Diecezji Tarnowskiej jest bł. Karolina Kózkówna, a miejscem pielgrzymkowym - sanktuarium Błogosławionej w Zabawie.
 
Zadania Szkolnego Koła Caritas?
Na płaszczyźnie formacyjnej :
 • pogłębianie znajomości oraz szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu Bożym,
 • dążenie, przez pracę nad sobą do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka,
 • mobilizowanie młodzieży do stawiania sobie wysokich wymagań,
 • kształtowanie osobowości katolika i Polaka,
 • budowanie postawy odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę,
 • rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza troska o pełne uczestniczenie we Mszy św.,
 • troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej,
 • uwrażliwianie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy,
 • krzewienie w środowisku szkolnym ducha czynnej miłości bliźniego,
 • podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym,

Na płaszczyźnie działania :

 • rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie,
 • organizowanie pomocy potrzebującym uczniom, w szczególności otaczanie opieką uczniów chorych, niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
 • pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich,
 • stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz inne organizacje istniejące w parafii, na terenie której działa Koło, zwłaszcza pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych.
 
 

Zasłużeni

Dzisiaj jest

czwartek,
18 lipca 2024

(200. dzień roku)

Święta

Czwartek, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Szymona z Lipnicy, prezb.

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
12667

Zegar