Młodzi dla misji

 

     Grupa Mdm czyli „Młodzi dla misji”, powstała w grybowskiej parafii we wrześniu 2013 r.  Opiekunem jest P. Agnieszka Hotloś a wprowadzeniu grupy pomaga grono animatorów: Justyna, Żaneta, Patrycja, Gabriela, Kamil i Grzegorz. Grupa skupia w swoich szeregach młodzież z gimnazjum i liceum. Dzięki co tygodniowym spotkaniom młodzież umacnia swoją wiarę oraz wzajemną przyjaźń. Dostrzega ogromną potrzebę modlitwy za misje i misjonarzy, bo żniwo jest ciągle wielkie a robotników z każdym rokiem co raz mniej. Grupa uświadamia sobie także potrzebę nowej ewangelizacji, do której wzywał największy misjonarz naszych czasów Jan Paweł II i szuka różnych form niesienia Ewangelii współczesnemu młodemu pokoleniu.

Grupa Mdm pozostając wierna celom założenia, dąży do rozpalenia w sercach katolickiej młodzieży miłości do misji oraz poczucia solidarności, tak duchowej jak i materialnej, wobec rówieśników na całym świecie. Grupa stara się zwrócić uwagę młodych chrześcijan na potrzeby braci i sióstr nie znających jeszcze Chrystusa w różnych zakątkach świata.

Celem grupy Mdm jest:

POMOC DUCHOWA

Na pierwszym miejscu grupa stawia aspekt duchowy, czyli budowanie królestwa Bożego na ziemi - w młodzieży i poprzez młodzież. Młodzi niosą pomoc duchową poprzez:

1. Modlitwę - modlitwa jest nieustannym wspieraniem misji Kościoła. Przez modlitwę a zwłaszcza poprzez udział w Eucharystii młodzi towarzyszą misjonarzom i wypraszają skuteczność głoszonego przez nich Bożego słowa.

2. Wyrzeczenia - składanie Bogu duchowych ofiar - zwłaszcza ofiarowanie z miłością cierpienia, które pojawia się w życiu młodych ludzi - jest wielkim darem dla misji.

3. Świadectwo chrześcijańskiego życia - młodzież poprzez pogłębianie przyjaźni z Jezusem daje duchowe wsparcie misjom i misjonarzom. Stają się także dla swoich rówieśników wzorem do naśladowania i impulsem do zmiany dotychczasowego życia na lepsze.

4. Dobre uczynki - w intencji misji młodzi podejmują dobre uczynki, służąc innym ludziom, a przez to wzrastają w życzliwości i wrażliwości na potrzeby innych ludzi.

POMOC MATERIALNA

Grupa Młodzi dla misji jest "przedłużeniem rąk Ojca Świętego". Za jego pośrednictwem pomoc zebrana przez młodzież dociera do ich rówieśników, nawet tam - a często szczególnie tam - gdzie żadna inna pomoc nie dochodzi. Ofiary przybierają różną formę:

1. Młodzi regularnie składają swój "grosik" do skarbonki, jako owoc własnych wyrzeczeń 2. Młodzi zbierają ofiary od dorosłych, np. przy okazji kolędowania misyjnego 3. Młodzi podejmują własne inicjatywy i realizują różne pomysły z myślą o misjach.

Pierwszą akcją naszej grybowskiej grupy Mdm przy współudziale Pdmd była akcja „Serce za Serce”. Inicjatywa ta polegała na rozprowadzaniu w Niedzielę Misyjną ciasteczek w kształcie serca z naklejką i obrazkiem misyjnym na którym znajdowała się modlitwa za dany kontynent lub kraj misyjny. Dzieci i młodzież sama przygotowała te serduszka - ponad tysiąc sztuk! - a to stało się okazją do dobrej zabawy. Było głośno, było radośnie… Parafianie z wielką życzliwością i hojnością wsparli inicjatywę młodych swoimi ofiarami. Zebrane ofiary zostaną przeznaczone na cele misyjne. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia akcji. Bóg zapałać!

Na koniec pragnę podziękować moim animatorom, którzy angażują się całym sercem i wszystkimi siłami w prowadzenie powierzonych im grup. Ogromną wdzięczność wyrażam rodzicom, którzy pozwalają i ułatwiają młodzieży udział w grupie Mdm. Bóg zapłać Wam za to!

Pamiętajmy, że na mocy sakramentu chrztu św. wszyscy jesteśmy misjonarzami Jezusa Chrystusa, dlatego zapraszam, wszystkich do włączenia się w działalność grupy „Młodzi dla misji”. Zaproszenie to kieruję w sposób szczególny do ludzi młodych, ambitnych, którzy szukają „czegoś” co sprawi, że na twarzy pojawi się uśmiech a czasem łza wzruszenia. Czekamy na każdego z Was! 

 

Zasłużeni

Dzisiaj jest

czwartek,
18 lipca 2024

(200. dzień roku)

Święta

Czwartek, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Szymona z Lipnicy, prezb.

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
15763

Zegar