Młodzi dla misji

 

     Grupa Mdm czyli „Młodzi dla misji”, powstała w grybowskiej parafii we wrześniu 2013 r. Założycielem i opiekunem nowo powstałej grupy jest ks. Janusz Szpilowski. W prowadzeniu grupy pomaga grono animatorów: Justyna, Żaneta, Patrycja, Gabriela, Kamil i Grzegorz. Grupa skupia w swoich szeregach młodzież z gimnazjum i liceum. Dzięki co tygodniowym spotkaniom młodzież umacnia swoją wiarę oraz wzajemną przyjaźń. Dostrzega ogromną potrzebę modlitwy za misje i misjonarzy, bo żniwo jest ciągle wielkie a robotników z każdym rokiem co raz mniej. Grupa uświadamia sobie także potrzebę nowej ewangelizacji, do której wzywał największy misjonarz naszych czasów Jan Paweł II i szuka różnych form niesienia Ewangelii współczesnemu młodemu pokoleniu.

Grupa Mdm pozostając wierna celom założenia, dąży do rozpalenia w sercach katolickiej młodzieży miłości do misji oraz poczucia solidarności, tak duchowej jak i materialnej, wobec rówieśników na całym świecie. Grupa stara się zwrócić uwagę młodych chrześcijan na potrzeby braci i sióstr nie znających jeszcze Chrystusa w różnych zakątkach świata.

Celem grupy Mdm jest:

POMOC DUCHOWA

Na pierwszym miejscu grupa stawia aspekt duchowy, czyli budowanie królestwa Bożego na ziemi - w młodzieży i poprzez młodzież. Młodzi niosą pomoc duchową poprzez:

1. Modlitwę - modlitwa jest nieustannym wspieraniem misji Kościoła. Przez modlitwę a zwłaszcza poprzez udział w Eucharystii młodzi towarzyszą misjonarzom i wypraszają skuteczność głoszonego przez nich Bożego słowa.

2. Wyrzeczenia - składanie Bogu duchowych ofiar - zwłaszcza ofiarowanie z miłością cierpienia, które pojawia się w życiu młodych ludzi - jest wielkim darem dla misji.

3. Świadectwo chrześcijańskiego życia - młodzież poprzez pogłębianie przyjaźni z Jezusem daje duchowe wsparcie misjom i misjonarzom. Stają się także dla swoich rówieśników wzorem do naśladowania i impulsem do zmiany dotychczasowego życia na lepsze.

4. Dobre uczynki - w intencji misji młodzi podejmują dobre uczynki, służąc innym ludziom, a przez to wzrastają w życzliwości i wrażliwości na potrzeby innych ludzi.

POMOC MATERIALNA

Grupa Młodzi dla misji jest "przedłużeniem rąk Ojca Świętego". Za jego pośrednictwem pomoc zebrana przez młodzież dociera do ich rówieśników, nawet tam - a często szczególnie tam - gdzie żadna inna pomoc nie dochodzi. Ofiary przybierają różną formę:

1. Młodzi regularnie składają swój "grosik" do skarbonki, jako owoc własnych wyrzeczeń 2. Młodzi zbierają ofiary od dorosłych, np. przy okazji kolędowania misyjnego 3. Młodzi podejmują własne inicjatywy i realizują różne pomysły z myślą o misjach.

Pierwszą akcją naszej grybowskiej grupy Mdm przy współudziale Pdmd była akcja „Serce za Serce”. Inicjatywa ta polegała na rozprowadzaniu w Niedzielę Misyjną ciasteczek w kształcie serca z naklejką i obrazkiem misyjnym na którym znajdowała się modlitwa za dany kontynent lub kraj misyjny. Dzieci i młodzież sama przygotowała te serduszka - ponad tysiąc sztuk! - a to stało się okazją do dobrej zabawy. Było głośno, było radośnie…J Parafianie z wielką życzliwością i hojnością wsparli inicjatywę młodych swoimi ofiarami. Zebrane ofiary zostaną przeznaczone na cele misyjne. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia akcji. Bóg zapałać!

Na koniec pragnę podziękować moim animatorom, którzy angażują się całym sercem i wszystkimi siłami w prowadzenie powierzonych im grup. Ogromną wdzięczność wyrażam rodzicom, którzy pozwalają i ułatwiają młodzieży udział w grupie Mdm. Bóg zapłać Wam za to!

Pamiętajmy, że na mocy sakramentu chrztu św. wszyscy jesteśmy misjonarzami Jezusa Chrystusa, dlatego zapraszam, wszystkich do włączenia się w działalność grupy „Młodzi dla misji”. Zaproszenie to kieruję w sposób szczególny do ludzi młodych, ambitnych, którzy szukają „czegoś” co sprawi, że na twarzy pojawi się uśmiech a czasem łza wzruszenia. Czekamy na każdego z Was! Do zobaczenia na spotkaniu, które odbywa się w według porządku zapowiedzianego w niedzielnych ogłoszeniach.

Pozdrawiam

Ks. Janusz Szpilowski

Sztandar Bazyliki

Dzisiaj jest

niedziela,
02 października 2022

(275. dzień roku)

Święta

Niedziela, XXVII Tydzień zwykły
Rok C, II
Dwudziesta Siódma Niedziela zwykła

Zegar

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
12379