Muzeum Parafialne

Grybowskie Muzeum Parafialne

       Muzeum Parafialne mieści  się w budynku starej, modrzewiowej plebanii z 1699 roku, którą wybudował ówczesny proboszcz - ks. Andrzej Ziebrowski. Zbiory muzealne zapoczątkowane zostały  w latach 30-tych  przez ks. Jana Solaka / zm. 27 X 1961r./ - proboszcza parafii i rozwijane przez jego następcę - ks. Adama Kaźmierczyka / zm.14 I 2004r./ . Dziś jest   to okazały zbiór  rzeźb, obrazów, mebli, tkanin, dokumentów, ksiąg i zdjęć. Wszystkie pochodzą m. in. z zasobów parafialnych, dawnych kościołów,  synagog i okolicznych cerkwi, skąd na skutek zawieruchy wojennej  trafiły na grybowską  plebanię,  przekazane przez popów i rabinów. Sporo  eksponatów podarowały osoby prywatne, jak choćby rodzina Studnickich  / fotograficzne negatywy szklane/, rodzina Paszków - właścicieli browaru /meble/ oraz księża-rodacy /pamiątki prymicyjne/.

       W latach 90-tych XX w. liczne włamania i rabunki do obiektów kościelnych i parafialnych spowodowały konieczność przekazania w depozyt Muzeum Diecezjalnemu w Tarnowie kilku najcenniejszych obrazów i rzeźb /grybowskie muzeum jest bowiem filią muzeum tarnowskiego/. Turysta nie zobaczy tu zatem gotyckiego obrazu „Św. Zofii z trzema córkami” /1450/, „Rodziny Matki Boskiej” z XV / XVI w. , dwóch trójkątnych wizerunków proroków Zachariasza i Daniela, będących zwieńczeniem szafiastego ołtarza rzeźbionego przez szkołę krakowsko - sądecką w połowie  XV w, choć przewodniki turystyczne sytuują te przedmioty w grybowskim muzeum. Cennym zabytkiem grybowskiej parafii była też rzeźba Madonny z Dzieciątkiem, którą uwiecznił w swym szkicowniku Stanisław  Wyspiański  ewidencjonujący zabytki Sądecczyzny. Rzeźba ta obecnie znajduje się w Muzeum Erazma Ciołka w Krakowie, a w grybowskim muzeum można zobaczyć jej fotografie i kopię szkicu Wyspiańskiego. Wyrażamy nadzieję, że parafia odzyska te zabytki  i muzeum będzie je mogło znów  eksponować.

     Obecnie do najcenniejszych skarbów grybowskiego  muzeum należą : olejny obraz św. Sebastiana - wierna kopia obrazu włoskiego malarza Guida Reniego z XVIII w.,  ołtarzowy obraz św. Katarzyny z XVIII w., późnobarokowy obraz „Męczeństwo św. Andrzeja”, drewniane epitafium Jadwigi i Marcina Lichoniów z 1644r., osiemnastowieczna rzeźba św. Jana Nepomucena. Okazale prezentują się  też XIX-wieczne meble.      

        W gablotach zobaczyć można piękne naczynia liturgiczne, pieczęcie parafialne, dawne  przedmioty codziennego użytku, dokumenty, a na zapleczu-  różnorodną stylowo i tematycznie rzeźbę ludową  i obrazy miejscowych artystów - prymitywistów.

       Muzeum posiada liczne  fotografie dawnego Grybowa oraz cenny księgozbiór z najstarszymi zapisami członków Bractwa Różańcowego /1622/ , czy notatnikiem „Ofiar na rzecz parafii z okazji ślubów, chrztów i pogrzebów” /1798/.

       Zabytkiem odległej przeszłości są dwa kafle piecowe z 1699 r., pergamin królewski z podpisem Augusta II Mocnego z 1724r. i dzida powstańcza z 1863r.

      Znaczną część zbiorów stanowią ikony z łemkowskich cerkwi: najstarsze pochodzą z XVIII w. /św. Jerzy, św. Michał, Chrystus Pantokrator, Matka Boska z Dzieciątkiem/. Cerkiewny zbiór dopełniają ewangeliarze drukowane w XVII i XVIII w. z  pięknie  zdobionymi oprawami .

     Wystawę urozmaicają judaica – lichtarze pochodzące z domów żydowskich Grybowa, 200-letni zwój Tory z grybowskiej synagogi, tałesy,  tefiliny,  mezuzy i inne przedmioty kultu religii żydowskiej.

     W maju 2008 r. X edycja Dni Dziedzictwa Kulturowego objęła swym patronatem grybowskie Muzeum Parafialne. Urządzono wtedy stałą ekspozycję: „Święci Wschodu i Zachodu”, która do dziś cieszy się dużym zainteresowaniem .

    Muzeum Parafialne jest odwiedzane przez turystów indywidualnych, grupy wycieczkowe, młodzież szkolną i studencką.

     Pamiątkowa Księga Wpisów, założona  w latach 60-tych XX w. i prowadzona nadal, potwierdza obecność ludzi z całej Polski i świata. Teksty w różnych językach - tak jak i polskie wpisy - oddają niekłamany zachwyt, zaskoczenie, zainteresowanie i podziękowania za możliwość obejrzenia bogatych zbiorów i miłe, życzliwe oraz fachowe  przyjęcie przez oprowadzających. Adnotacje gości dotyczą także okolicznościowych wystaw, które organizowane były w Muzeum  Parafialnym. Z okazji patriotycznych rocznic eksponowaliśmy zasoby  fotograficzne na wystawach: „Grybów w latach II Rzeczpospolitej” i „Grybów w starej fotografii”.

    W roku kapłańskim przypomnieliśmy sylwetkę  ks. bpa Karola Pękali  -  pochodzącego z Grybowa wybitnego organizatora pomocy charytatywnej i animatora ruchu „Caritas”. Pokazaliśmy także społeczności grybowskiej miejscowych artystów - amatorów , urządzając im wystawy malarstwa, fotografii,  czy metaloplastyki.

     Zbiory naszego muzeum to źródło materiałów dotyczących historii miasta i parafii. Korzystają z niego uczniowie, studenci, a nawet historycy sztuki,  piszący i publikujący swe prace. Tym właśnie sposobem, z bogatej korespondencji ks. J. Solaka ze Zdzisławem Mączeńskim /architektem warszawskim,  projektantem grybowskiego kościoła parafialnego, profesorem Politechniki, członkiem PAN/ oraz z  fotografii i zapisów kronikarskich  będących własnością muzeum, powstała obszerna publikacja historyka sztuki - Józefa Skrabskiego pt.„Kościoły Grybowa”.

     W  prace  muzeum  zaangażowane jest grono ludzi: sympatyków, wolontariuszy, młodzieży licealnej, fachowców, urzędników, księży, którzy bezinteresownie włączają się i pomagają organizować kulturalne przedsięwzięcia .

      Koszty organizowanych wystaw i bieżącego utrzymania pokrywane są z dobrowolnych datków od zwiedzających.

     Przez ostatni rok trwał  remont Muzeum, którego ciężar  wziął na siebie gospodarz obiektu - ks. Proboszcz Ryszard Sorota. Jego  staraniem wymieniono więźbę dachową   budynku i pokryto dach tytanową blachą, ocieplono i otynkowano ściany, pomalowano pomieszczenia, urządzono sanitariaty. Proboszcz zadbał także o renowację zabytkowych mebli, ornatów, obrazów, ikon cerkiewnych i naczyń liturgicznych.  Część kosztów remontu  ponieśli też  ofiarni parafianie.

     Muzeum Parafialne czynne jest we wtorki i soboty w godz. 10.00 – 12.00.  Telefon do kustosza Muzeum:  18 445 01 66   lub na parafię : 18 445 02 62.


OGŁOSZENIE: MUZEUM PARAFIALNE NIECZYNNE W OKRESIE JESIENNO - ZIMOWYM POCZĄWSZY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2015R. - DO ODWOŁANIA

 

Opłata: wolne datki na utrzymanie Muzeum Parafialnego 

 

Numer rachunku bankowego: BS Grybów 50 87970003 0000 0015 0372 0008

 

Społeczny opiekun Muzeum Parafialnego w Grybowie

mgr Maria Filipowicz- Solarz

 

 

 

 

ZOBACZ WYSTAWĘ

"OWOCE SERCA I TALENTU"

 

Serdecznie zapraszamy 15 czerwca 2013 roku /sobota/ o godz 16.00 na otwarcie przygotowanej wystawy "OWOCE SERCA I TALENTU"

Zebrany materiał wystawy jest owocem serca i talentu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Spółdzielni nwalidów "Karpaty" do obejrzenia w Muzeum Parafialnym w Grybowie, ul. Kościelna 2.

Możliwość obejrzenia wystawy będzie codziennie do 22 czerwca br. w godz. 10.00 - 12.00

Istnieje możliwość zakupu lub zamówienia prezentowanych wyrobów

 

* wyszywanie haftem krzyżykowym

* wyszywanie igłą tkacką

* malowanie obrazów

* kartki okolicznościowe

* Decupage

* Stroiki

* inne

WYSTAWA DEDYKOWANA KSIĘDZU PROBOSZCZOWI RYSZARDOWI SOROCIE Z OKAZJI SREBRNEGO JUBILEUSZU KAPŁAŃSTWA

Sztandar Bazyliki

Dzisiaj jest

poniedziałek,
01 czerwca 2020

(153. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, IX Tydzień zwykły
Rok A, II
Święto Najśw. Maryi Panny Matki Kościoła

Zegar

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
18060