Muzeum Parafialne

Grybowskie Muzeum Parafialne

       Muzeum Parafialne mieści  się w budynku starej, modrzewiowej plebanii z 1699 roku, którą wybudował ówczesny proboszcz - ks. Andrzej Ziebrowski. Zbiory muzealne zapoczątkowane zostały  w latach 30-tych  przez ks. Jana Solaka / zm. 27 X 1961r./ - proboszcza parafii i rozwijane przez jego następcę - ks. Adama Kaźmierczyka / zm.14 I 2004r./ . Dziś jest   to okazały zbiór  rzeźb, obrazów, mebli, tkanin, dokumentów, ksiąg i zdjęć. Wszystkie pochodzą m. in. z zasobów parafialnych, dawnych kościołów,  synagog i okolicznych cerkwi, skąd na skutek zawieruchy wojennej  trafiły na grybowską  plebanię,  przekazane przez popów i rabinów. Sporo  eksponatów podarowały osoby prywatne, jak choćby rodzina Studnickich  / fotograficzne negatywy szklane/, rodzina Paszków - właścicieli browaru /meble/ oraz księża-rodacy /pamiątki prymicyjne/.

       W latach 90-tych XX w. liczne włamania i rabunki do obiektów kościelnych i parafialnych spowodowały konieczność przekazania w depozyt Muzeum Diecezjalnemu w Tarnowie kilku najcenniejszych obrazów i rzeźb /grybowskie muzeum jest bowiem filią muzeum tarnowskiego/. Turysta nie zobaczy tu zatem gotyckiego obrazu „Św. Zofii z trzema córkami” /1450/, „Rodziny Matki Boskiej” z XV / XVI w. , dwóch trójkątnych wizerunków proroków Zachariasza i Daniela, będących zwieńczeniem szafiastego ołtarza rzeźbionego przez szkołę krakowsko - sądecką w połowie  XV w, choć przewodniki turystyczne sytuują te przedmioty w grybowskim muzeum. Cennym zabytkiem grybowskiej parafii była też rzeźba Madonny z Dzieciątkiem, którą uwiecznił w swym szkicowniku Stanisław  Wyspiański  ewidencjonujący zabytki Sądecczyzny. Rzeźba ta obecnie znajduje się w Muzeum Erazma Ciołka w Krakowie, a w grybowskim muzeum można zobaczyć jej fotografie i kopię szkicu Wyspiańskiego. Wyrażamy nadzieję, że parafia odzyska te zabytki  i muzeum będzie je mogło znów  eksponować.

     Obecnie do najcenniejszych skarbów grybowskiego  muzeum należą : olejny obraz św. Sebastiana - wierna kopia obrazu włoskiego malarza Guida Reniego z XVIII w.,  ołtarzowy obraz św. Katarzyny z XVIII w., późnobarokowy obraz „Męczeństwo św. Andrzeja”, drewniane epitafium Jadwigi i Marcina Lichoniów z 1644r., osiemnastowieczna rzeźba św. Jana Nepomucena. Okazale prezentują się  też XIX-wieczne meble.      

        W gablotach zobaczyć można piękne naczynia liturgiczne, pieczęcie parafialne, dawne  przedmioty codziennego użytku, dokumenty, a na zapleczu-  różnorodną stylowo i tematycznie rzeźbę ludową  i obrazy miejscowych artystów - prymitywistów.

       Muzeum posiada liczne  fotografie dawnego Grybowa oraz cenny księgozbiór z najstarszymi zapisami członków Bractwa Różańcowego /1622/ , czy notatnikiem „Ofiar na rzecz parafii z okazji ślubów, chrztów i pogrzebów” /1798/.

       Zabytkiem odległej przeszłości są dwa kafle piecowe z 1699 r., pergamin królewski z podpisem Augusta II Mocnego z 1724r. i dzida powstańcza z 1863r.

      Znaczną część zbiorów stanowią ikony z łemkowskich cerkwi: najstarsze pochodzą z XVIII w. /św. Jerzy, św. Michał, Chrystus Pantokrator, Matka Boska z Dzieciątkiem/. Cerkiewny zbiór dopełniają ewangeliarze drukowane w XVII i XVIII w. z  pięknie  zdobionymi oprawami .

     Wystawę urozmaicają judaica – lichtarze pochodzące z domów żydowskich Grybowa, 200-letni zwój Tory z grybowskiej synagogi, tałesy,  tefiliny,  mezuzy i inne przedmioty kultu religii żydowskiej.

     W maju 2008 r. X edycja Dni Dziedzictwa Kulturowego objęła swym patronatem grybowskie Muzeum Parafialne. Urządzono wtedy stałą ekspozycję: „Święci Wschodu i Zachodu”, która do dziś cieszy się dużym zainteresowaniem .

    Muzeum Parafialne jest odwiedzane przez turystów indywidualnych, grupy wycieczkowe, młodzież szkolną i studencką.

     Pamiątkowa Księga Wpisów, założona  w latach 60-tych XX w. i prowadzona nadal, potwierdza obecność ludzi z całej Polski i świata. Teksty w różnych językach - tak jak i polskie wpisy - oddają niekłamany zachwyt, zaskoczenie, zainteresowanie i podziękowania za możliwość obejrzenia bogatych zbiorów i miłe, życzliwe oraz fachowe  przyjęcie przez oprowadzających. Adnotacje gości dotyczą także okolicznościowych wystaw, które organizowane były w Muzeum  Parafialnym. Z okazji patriotycznych rocznic eksponowaliśmy zasoby  fotograficzne na wystawach: „Grybów w latach II Rzeczpospolitej” i „Grybów w starej fotografii”.

    W roku kapłańskim przypomnieliśmy sylwetkę  ks. bpa Karola Pękali  -  pochodzącego z Grybowa wybitnego organizatora pomocy charytatywnej i animatora ruchu „Caritas”. Pokazaliśmy także społeczności grybowskiej miejscowych artystów - amatorów , urządzając im wystawy malarstwa, fotografii,  czy metaloplastyki.

     Zbiory naszego muzeum to źródło materiałów dotyczących historii miasta i parafii. Korzystają z niego uczniowie, studenci, a nawet historycy sztuki,  piszący i publikujący swe prace. Tym właśnie sposobem, z bogatej korespondencji ks. J. Solaka ze Zdzisławem Mączeńskim /architektem warszawskim,  projektantem grybowskiego kościoła parafialnego, profesorem Politechniki, członkiem PAN/ oraz z  fotografii i zapisów kronikarskich  będących własnością muzeum, powstała obszerna publikacja historyka sztuki - Józefa Skrabskiego pt.„Kościoły Grybowa”.

     W  prace  muzeum  zaangażowane jest grono ludzi: sympatyków, wolontariuszy, młodzieży licealnej, fachowców, urzędników, księży, którzy bezinteresownie włączają się i pomagają organizować kulturalne przedsięwzięcia .

      Koszty organizowanych wystaw i bieżącego utrzymania pokrywane są z dobrowolnych datków od zwiedzających.

     Przez ostatni rok trwał  remont Muzeum, którego ciężar  wziął na siebie gospodarz obiektu - ks. Proboszcz Ryszard Sorota. Jego  staraniem wymieniono więźbę dachową   budynku i pokryto dach tytanową blachą, ocieplono i otynkowano ściany, pomalowano pomieszczenia, urządzono sanitariaty. Proboszcz zadbał także o renowację zabytkowych mebli, ornatów, obrazów, ikon cerkiewnych i naczyń liturgicznych.  Część kosztów remontu  ponieśli też  ofiarni parafianie.

     Muzeum Parafialne czynne jest we wtorki i soboty w godz. 10.00 – 12.00.  Telefon do kustosza Muzeum:  18 445 01 66   lub na parafię : 18 445 02 62.


OGŁOSZENIE: MUZEUM PARAFIALNE NIECZYNNE W OKRESIE JESIENNO - ZIMOWYM POCZĄWSZY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2015R. - DO ODWOŁANIA

 

Opłata: wolne datki na utrzymanie Muzeum Parafialnego 

 

Numer rachunku bankowego: BS Grybów 50 87970003 0000 0015 0372 0008

 

Społeczny opiekun Muzeum Parafialnego w Grybowie

mgr Maria Filipowicz- Solarz

 

 

 

 

ZOBACZ WYSTAWĘ

"OWOCE SERCA I TALENTU"

 

Serdecznie zapraszamy 15 czerwca 2013 roku /sobota/ o godz 16.00 na otwarcie przygotowanej wystawy "OWOCE SERCA I TALENTU"

Zebrany materiał wystawy jest owocem serca i talentu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Spółdzielni nwalidów "Karpaty" do obejrzenia w Muzeum Parafialnym w Grybowie, ul. Kościelna 2.

Możliwość obejrzenia wystawy będzie codziennie do 22 czerwca br. w godz. 10.00 - 12.00

Istnieje możliwość zakupu lub zamówienia prezentowanych wyrobów

 

* wyszywanie haftem krzyżykowym

* wyszywanie igłą tkacką

* malowanie obrazów

* kartki okolicznościowe

* Decupage

* Stroiki

* inne

WYSTAWA DEDYKOWANA KSIĘDZU PROBOSZCZOWI RYSZARDOWI SOROCIE Z OKAZJI SREBRNEGO JUBILEUSZU KAPŁAŃSTWA

Sztandar Bazyliki

Dzisiaj jest

piątek,
27 maja 2022

(147. dzień roku)

Święta

Piątek, VI Tydzień Wielkanocny
Rok C, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Augustyna z Canterbury, biskupa albo wsp. św. Pawła VI, papieża

Zegar

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
22196