Stowarzyszenie Rodzin Katolickich - Oddział w Grybowie

 

Grybowskie SRK działa już 16 lat, od 4 lutego 1995 roku. Jest oddziałem diecezjalnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, które skupia ponad 60 takich oddziałów. Członkowie naszego Stowarzyszenia rekrutują się spośród parafian, jest ich obecnie 22 i  reprezentują różne grupy społeczne i zawodowe.

Każde spotkanie poprzedzone jest Mszą św., podczas której liturgię przygotowują członkowie Stowarzyszenia. Zebrania odbywają się raz w miesiącu, przeważnie w drugi piątek miesiąca. Podczas spotkań omawiane są sprawy bieżące Stowarzyszenia, a także prowadzimy rozważania dotyczące pogłębienia życia religijnego i aktualnych problemów rodzin naszej parafii oraz możliwości wszechstronnej pomocy rodzinie.

 

Najważniejsze dokonania Stowarzyszenia to:

 -         pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej (paczki mikołajkowe i świąteczne, pomoc pogorzelcom, powodzianom)

 -         troska o ochronę życia ludzkiego (podejmowanie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego)

 -         praca z dziećmi i młodzieżą (oazy, kolonie, rekolekcje, festyny z okazji Dnia Dziecka)

 -         uczestniczenie w życiu religijnym parafii i diecezji (adoracje, Różaniec, Droga Krzyżowa, przygotowanie ołtarza na Boże Ciało, a także coroczny udział w Rodzinnym Festynie w Starym Sączu)

 -         tworzenie właściwego klimatu w rodzinie(wspólne ogniska rodzinne, wycieczki, pielgrzymki, spotkania opłatkowe)

 Współpracujemy również od 7 lat z Bankiem Żywności w Krakowie i 7 razy w ciągu roku pozyskujemy dary z UE dla potrzebujących naszej parafii.

 Utrzymujemy również kontakty z innymi oddziałami SRK m.in.  w Nowym Sączu: parafia Matki Bożej Niepokalanej oraz św. Małgorzaty.

 Członkowie naszego oddziału  uczestniczyli także  w Marszu Życia, który odbył się 16 października 2011 roku w Nowym Sączu.

 Opiekunem naszego Stowarzyszenia jest Ks. Zbigniew Stachura

 Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy na nasze comiesięczne spotkania

 Rodzina Bogiem silna

Zasłużeni

Dzisiaj jest

czwartek,
18 lipca 2024

(200. dzień roku)

Święta

Czwartek, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Szymona z Lipnicy, prezb.

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
17655

Zegar