Get Adobe Flash player

Aby człowiek wiedział dokąd zmierza, musi wiedzieć skąd pochodzi

 

W związku z  99 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości POAK

w Grybowie zorganizował przed Najświętszym Sakramentem już II modlitewno-patriotyczną adorację. Tym razem do współpracy zaprosiliśmy młodzieżowy zespół wokalno-instrumentalny ,,Synkopa” działający przy Szkole Podstawowej w Siołkowej pod kierunkiem mgr Mariana Bergańskiego nauczyciela tej szkoły. Modlitwy oraz rozważania i wiersze o tematyce patriotyczno-modlitewnej czytali przedstawiciele Akcji Katolickiej, a zespół muzyczny wykonywał  przepiękne pieśni legionowe i religijne. Polecaliśmy Chrystusowi również nasz Rząd z Prezydentem na czele, władzę lokalną oraz cały Kościół w Polsce.

To była też wspaniała okazja, aby uczcić 33 rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, którą przeżywamy w tym roku oraz 300-lecie koronacji obrazu jasnogórskiego.

Był to z pewnością pożytecznie spędzony czas przez naszych parafian, pełen wzruszeń i refleksji nad dziejami naszego Narodu i umiłowanej Ojczyzny.

Na zakończenie adoracji cały Kościół odśpiewał pieśń ,,Boże coś Polskę”, a następnie Apel jasnogórski.

            Po adoracji odbyła się Msza święta, w liturgię której włączyli się nasi członkowie, kontynuując  modlitwę o pomyślność naszej Ojczyzny

i wszystkich jej mieszkańców.

Prezes POAK w Grybowie

Barbara Machaczek

KROMKA CHLEBA PROSTO Z NIEBA- POAK w Grybowie, w akcji

W niedzielę w naszej parafii z racji Roku św. Brata Alberta Parafialny Oddział Akcji Katolickiej według zasady świętego "Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się jeśli jest głodny." rozdawał  za przysłowiową złotówkę kromkę świeżego, wiejskiego chleba, który piekł jako wspólnota z pomocą swoich sympatyków. Kromki chleba w czasie porannej Mszy św. pobłogosławił  Ks. Proboszcz.

Cała akcja została  nazwana  ,,Kromka chleba, pomaga w potrzebach”, a dochód z niej  przeznaczony dla Schroniska dla bezdomnych św. Brata Alberta  w Nowym Sączu i Krakowie oraz  dla naszych parafian w potrzebie.  Bardzo dziękujemy za hojność naszym parafianom.

,,…Dzielmy się chlebem, dzielmy się niebem…”

Prezes POAK

Barbara Machaczek

 

 

Kromka Chleba prosto z nieba - POAK w Grybowie w akcji.

Powrót

Z okazji Imienin Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wręczył duchowy kwiat ,, Margaretkę” swojemu Asystentowi kościelnemu Księdzu Prałatowi Ryszardowi  Sorocie i zobowiązał się do modlitwy za księdza do końca życia.

ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSSKĘ NIEPODLEGŁOŚI

 

W środę 9 listopada br. przed Świętem Niepodległości, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wraz z chórem mieszanym bazylikowym przygotował adorację modlitewno-patriotyczną, którą poprowadzili Barbara Machaczek i Andrzej Tymbarski. Rozważania,  litanię narodu polskiego, fragmenty wierszy przeplatał śpiew chórzystów. Modlono się za Ojczyznę, rządzących naszym krajem z Prezydentem na czele, ale też o pokój na świecie. Podziękowano Matce Boskiej Częstochowskiej, Królowej Polski, która od wieków strzeże naszego narodu, słowami Ślubów Jasnogórskich.

 

Na zakończenie adoracji polecono Bożej opiece całą naszą parafię, kapłanów, siostry zakonne, misjonarzy  i  z wiernymi odśpiewano pieśń ,,Boże coś Polskę”.

1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI

 

W związku z 1050 rocznicą  chrztu Polski  Diecezjalny Instytut AK zorganizował konkurs  plastyczny ,, Moja chrzcielnica” i  literacki ,, Milenium- ocalić od zapomnienia”.

Nasz oddział włączył się do konkursu przygotowując etap wewnętrzny do którego zaprosił dzieci i młodzież z terenu naszej parafii. W konkursie wzięli udział następujący uczniowie:

Szkoły podstawowe:

Marcel Krok- SP Kąclowa

Anna Burnagiel- SP Grybów

Weronika Krok- SP Biała Wyżna

Gabriela Lichoń- SP Białą Wyżna

Gimnazja:

Sebastian Mól- Biała Wyżna

Gabriela Krok- Kąclowa

Madgalena Ptaszkowska- Grybów

Oliwia Machaczek- Grybów

 

Szkoły ponadgimnazjalne:

Artur Lichoń - I T1

Aneta Grybel-I Tż

Anna Szczocarz-ITz

Angelika Kasprzyk-ZSZ

Klaudia Lisowicz-ZSZ

Natalia Pawlak-ZSZ

Kamila Kmak-ZSZ

Magdalena Spólnik-ZSZ

Jury  pod przewodnictwem Ks. Prałata Proboszcza Ryszarda Soroty wytypowało do etapu diecezjalnego prace następujących osób:

- Gabriela Lichoń- Biała Wyżna SP

-Sebastian Mól- Biała Niżna Gimnazjum

-Gabriela Krok- Kąclowa Gimnazjum

-Magdalena Ptaszkowska-Grybów Gimnazjum

-Oliwia Machaczek- Grybów Gimnazjum

-Artur Lichoń-IT1

Aneta Grybel- ITż

-Anna Szczocarz-ITż

Na zaproszenie prezes POAK Barbary Machaczek w konkursie literackim wziął udział Ks. Prałat Ryszard Stasik. Praca księdza została wyróżniona, a ksiądz Stasik został zaproszony do przedstawienia swoich wspomnień na forum podczas patronalnego święta Akcji Katolickiej, Święta Chrystusa Króla Wszechświata w Tarnowie w dniu 20 listopada br.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i wzięli udział w konkursie.

 

Szczególne podziękowanie dla księdza Prałata Ryszarda Stasika.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

w Grybowie ma już 20 lat

POAK z Grybowa 14 listopada br. obchodził swoje dwudziestolecie reaktywacji. Stowarzyszenie zawiązało się 01 grudnia 1996 r. z inicjatywy śp. ks. Prałata Józefa Dudka. Spotkanie rozpoczęło się adoracją Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzili członkowie, następnie odbyła się Msza św. celebrowana przez asystenta kościelnego POAK ks. Prałata Ryszarda Sorotę. Po niej członkowie, zaproszeni goście i sympatycy udali się do Domu Duszpasterskiego. Uroczystość uświetniła obecność Prezes Diecezjalnego Instytutu AK Pani Bożeny Kwitowskiej. W miłej i radosnej atmosferze wspominano miniony czas.

 Siostry Dominikanki pochodzące z Siołkowej, które nie mogły uczestniczyć w tym spotkaniu, przekazały pisemną informację o działalności Akcji Katolickiej przed wojną. Dowiedzieliśmy się, między innymi, że Akcja Katolicka Kobiet zawiozła z Grybowa piękny wieniec dożynkowy w pielgrzymce do Częstochowy, który został wyróżniony przez Ks. Kardynała Augusta Hlonda oraz, że w domu Sióstr miała miejsce Intronizacja Najświętszego Serca Jezusa- rok 1939.

Cieszymy się, że dwadzieścia lat temu odpowiedzieliśmy pozytywnie na wezwanie Kościoła i rozpoczęliśmy naszą działalność.

Chcielibyśmy, aby nasz oddział rozwijał się, przybywało nowych członków, a dzieła przez nas podejmowane służyły ku pożytkowi bliźniego i na chwałę Boga.

Prezes POAK Barbara Machaczek
 

 Akcja Katolicka

 

 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej istnieje od 1996 roku. Utworzony został z inicjatywy śp. Prałata Józefa Dudka. Działa już 20 lat. Spotkania odbywają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca, poprzedzone są uczestnictwem we Mszy św. wieczornej. Aktualnie oddział liczy 14 członków aktywnych i  10 wspomagających.

 

Prezesem POAK jest Barbara Machaczek

Funkcję asystenta kościelnego pełni Ksiądz Proboszcz Ryszard Sorota

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiarę

 i świadomie realizować ją  we wszystkich wymiarach życia publicznego.

 

 

 

Od dwóch tysięcy lat cel jest ten sam: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkim narodom”. Właściwie można powiedzieć, że w tym znaczeniu Akcja Katolicka istnieje od początku Chrześcijaństwa. Ludzie świeccy od czasów Chrystusa głosili dobrą nowinę innym.
Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w roku 1928. Jej powołanie było odpowiedzią Kościoła na wyzwanie jakie niosła ze sobą sekularyzacja życia, będąca owocem zafascynowania możliwościami nauki i techniki, oraz skutkiem racjonalizmu, wrogo nastawionego do Kościoła. Znaleźli w niej miejsce ludzie, którym dobro Kościoła leżało na sercu a możliwość zorganizowanego działania dawała sposobność skutecznego przeciwstawienia się temu wszystkiemu, co mogło i stanowiło zagrożenie dla Kościoła. Od samego początku Akcja Katolicka rozwijała się w oparciu o struktury Kościoła i w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną. Jej specyficzność i charyzmat polega na uczestnictwie laikatu w misji ewangelizacyjnej Kościoła oraz pracy nad odrodzeniem katolickiego sposobu życia w domu i na zewnątrz – w społeczeństwie.
         W Polsce Akcja Katolicka powstała w roku 1930. W ciągu 10 lat swej działalności stała się silnym ruchem skupiającym zarówno elity inteligencji katolickiej jak i licznych przedstawicieli środowisk mieszczańskich i chłopskich. Tuż przed wybuchem II wojny światowej liczyła około 750 tys. członków, a samo stowarzyszenie zajęło znaczące miejsce w życiu społecznym ówczesnej Polski.
Po wojnie decyzją władz PRL działalność Akcji Katolickiej została zakazana.
Impulsem do ponownego powołania do życia Akcji Katolickiej w Polsce stała się wypowiedź Ojca Świętego Jana Pawła II skierowana do Biskupów Polskich w czasie wizyty „ad limina” w Rzymie, w styczniu 1993 r. Papież powiedział wtedy
” … Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc aby na nowo odżyła.”
W roku 1995, z upoważnienia Konferencji Episkopatu Polski, Ks. Prymas, Kardynał Józef Glemp, powołał dekretem z dnia 2. maja Akcję Katolicką w Polsce. We wrześniu 1995 r. Ks. Biskup Ordynariusz, Józef Życiński, erygował Akcję Katolicką Diecezji Tarnowskiej.

W diecezji tarnowskiej Akcja Katolicka liczy obecnie 3300 członków skupionych w 131 oddziałach parafialnych.

Akcja Katolicka jest urzędem kościelnym i poprzez ten fakt jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna a także kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowisko, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna. Celem jest dążenie do najpełniejszego poznania ewangelicznych prawd wiary, ich rozumienia i realizowania w codziennym życiu. Tym celem jest również stworzenie nowego sposobu myślenia – dojrzałego i świadomego katolicyzmu.

 

 

 

 

Sztandar Bazyliki

Dzisiaj jest

piątek,
23 lutego 2018

(54. dzień roku)

Święta

Piątek, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Dzień Powszedni

Zegar

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
6033