NASI DUSZPASTERZE:

PROBOSZCZ

Ks. Prałat mgr Ryszard Sorota

Ks. mgr Ryszard SOROTA

Urodzony 28 stycznia 1962 r. Pochodzi z parafii św. Wawrzyńca w Wojniczu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1988 r. Mianowany Proboszczem w Grybowie w 2006 roku. Poprzednio Proboszcz w parafii św. Feliksa w Niedzieliskach. Od roku 2015 Kanonik Gremialny Kapituły Kolegiackiej św. Wawrzyńca w Wojniczu. Od 2022 roku Dziekan Dekanatu Grybowskiego.

Kapelan w ZOL Caritas; opiekun Róż Różańcowych, zgromadzeń zakonnych w parafii, Rady Parafialnej, Parafialnego Oddziału Caritas, Arcybractwa Różańcowego, Akcji Katolickiej, pełni nadzór nad Poradnią Rodzinną, Muzeum Parafialnym oraz współpracuje z katechetami świeckimi uczącymi w parafii.

WIKARIUSZE:

Ks. mgr Wiesław BIEDROŃ

Święcenia kapłańskie przyjął w 2010 roku. Mianowany do parafii Grybów w 2022 roku. Poprzednio pracował w parafii Zakliczynie pw. Św. Idziego Opata. Jest katechetą w SP nr 1. i SP na Siołkowej.  Opiekuje się kaplicą na Podjaworzu i Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży w parafii, Liturgiczną Służbą Ołtarza - Ministranci oraz Lektorzy, harcerstwem. Odpowiedzialny za przygotowanie dzieci z klas III do I spowiedzi i Komunii Św. oraz kandydatów do sakramentu bierzmowania.

Ks. mgr Paweł BRZYK 

Świecenia kapłańskie przyjął w 2004 roku. Mianowany wikariuszem w Grybowie w 2020 roku. Poprzednio pracował w parafii pw. NMP Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Jest katechetą Liceum Ogólnokształcącym w Grybowie. Opiekuje się kaplicą na Podchełmiu oraz chórem parafialnym. Prowadzi grupę PDRW. Odpowiedzialny sa stronę internetową parafii, pocztę oraz sprawy małżeńskie.

 Ks. mgr Zbigniew STACHURA 

 Święcenia kapłańskie przyjął 1993 r. Poprzednio posługiwał parafii Lipnica Wielka pw. Nawiedzenia NMP. Jest katechetą Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie oraz pełni funkcję penitencjarza Bazyliki.

POMOC DUSZPASTERSKA:

       Ks. mgr Józef ZARĘBA

 Święcenia kapłańskie przyjął 1993 r. Poprzednio posługiwał parafii Niedomice pw.  Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Od września 2023 r. pełni funkcję pomocy penitencjarza Bazyliki oraz innych zadań duszpasterskich.

Ks.  mgr lic. Dawid  WŁODARCZYK  

Święcenia kapłańskie przyjął w 2016 roku.  Poprzednio pracował w Bochni w parafii pw. Św. Pawła Apostoła. 

Dyrektor Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego "CARITAS” w Grybowie. Pomaga w pracy duszpasterskiej w parafii.

Zasłużeni

Dzisiaj jest

czwartek,
18 lipca 2024

(200. dzień roku)

Święta

Czwartek, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Szymona z Lipnicy, prezb.

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
98169

Zegar